Například: Dobré zprávy
Realita, která se týká každého z nás: Velké lidské tajemství
Sexuální touhy a obrazy, strachy a psychologické problémy, prohlížení pornofilmů, vzorce sexuálního chování… Mnoho „velkých tajemství“ s sebou člověk občas nosí i celý život. Co člověka nutí a láká vstoupit do této říše „sladkých“ iluzí?
 
Pojďme se spolu podívat na jednu z nejmocnějších pák Materiální podstaty (ega) v člověku, pomocí které téměř celý život manipuluje lidskou Osobností. Tento nástroj se týká fyzického těla, a pro většinu lidí je známý jako sexuální energie. Důležité je vědět, že jejím aktivátorem je myšlenka.
 
Informace na toto téma pro veřejnost mají tendenci člověka buď „zacyklit“ na projevech Živočišné (materiální) podstaty, nebo ho vtisknout do rámců tabu s primitivním vysvětlením, které je vzdáleno od podstaty věci. V důsledku toho člověk při vzestupu této energie buď upadne do neudržitelné vilnosti a zhýralosti, nebo trpí myšlenkovým sebemrskačstvím, nadměrným omezováním. To se děje z důvodu nedostatku pochopení své přirozenosti člověkem a absence dostatečných znalostí o této síle. Ve skutečnosti, jak v prvním tak i ve druhém případě, dlouho očekávaný pocit štěstí nepřichází a místo vnitřního klidu člověk pravidelně cítí prázdnotu, nebo nadměrné napětí.
Síla je jenom síla, vše závisí na tom, kdo ji používá a jak, na co soustředí svoji pozornost.
 
Pokud ji člověk užívá v kontextu dominance Materiální podstaty (ega), pak se promění v kult velikášství, vilnost, agresivitu, dokazování si, že jsi „alfa-samec“ nebo „alfa-samice.“ V konzumní společnosti se všechno odehrává jako hra pro děti, mít tu nejkrásnější hračku, kterou chce každý. Poté, co hračka přestane bavit, se začíná honička za další krásnou hračkou, dokud člověk znovu neuvidí něco lepšího. A těmto lidským přáním není konce. Všimněte si, že stejná touha – ovládat to nejlepší a nejatraktivnější - se u mužů a žen projevuje i v jiných oblastech: auta, byty, oblečení a tak dále. Kořen tohoto zla leží v Materiální podstatě člověka, která se vždy snaží získat moc, chce vládnout dočasnému, konečnému a pomíjivému. A v globálním měřítku vyhrává Materiální rozum, který tímto způsobem, další sadou iluzí nutí lidi utrácet životní sílu a směřovat pozornost na smrtelné, místo soustředění na svoji duchovní spásu.
 
Pomocí tohoto nástroje (sexuální energie) si Materiální podstata podmaňuje člověka:
- zotročuje vědomí Osobnosti;
- vytváří podmínky pro stálou koncentraci pozornosti člověka na svých iluzorních představách o trojrozměrném světě;
- posiluje lidskou touhu manipulovat a získávat moc nad ostatními lidmi;
- stimuluje v Osobnosti žárlivost, chamtivost, sobectví, pýchu, strach a jiné projevy ega.
 
Materiální podstata (ego), obrazně řečeno, omotává Osobnost jako pavučina mouchu. Odvádí pozornost člověka na jeho nitce přání a jako důsledek Osobnost plýtvá životní silou (energií) ve snaze o naplnění iluzorních tužeb a prožívání podobných strachů.
Strach a pýcha při tom člověka drží jako vězně v řetězech. Lidé, kteří podlehnou trikům a šablonám materiální podstaty, nežijí v realitě, ale v iluzi. Následkem toho má člověk, pokud jde o vzestup sexuální energie, při které Materiální princip obvykle začíná používat ty, nebo jiné druhy manipulace, už od dětství obavy. Tyto obavy dusí Osobnost po celý její život. Člověk se to bojí sám sobě přiznat, má strach z hodnocení okolí a neví, jak se z toho dostat. I když tady jde jen o banální šablony ega, které se snaží vnutit téměř každému.
 
Když člověk žije svůj duchovní svět, zbavuje se těchto strachů před sebou samým. Pavučina ega se rozpouští. Mizí falešný význam toho, co bylo kdysi vnuceno živočišnou podstatou, co člověka psychologicky věznilo jako „velké tajemství“ po celý jeho život. Člověk prostě takové maličkosti nepřikládá význam a rozvíjí svůj vnitřní potenciál, svoji duchovní sílu, která je mnohem atraktivnější, než celý trojrozměrný svět. Žije hlubokými vnitřními pocity. Jak je psáno v knize AllatRa: „Pokud by lidé po celý den mysleli na spásu své duše tolik, kolik myslí na sex, všichni by se stali svatými.“
Sexuální zážitky, strachy, křivdy - všechno to v člověku zabírá hodně sil, nutí ho „dokolečka“ řešit stejné otázky. Ale nejdůležitější je, že všechny tyto prožitky drží a soustřeďují pozornost (sílu) člověka a ještě více ho psychologicky přivazují k problému, vytvářejí strach a neporozumění. Ego se neochotně vzdává své pozice, pokud se člověk snaží pochopit sám sebe a vypořádat se s těmito otázkami. Jednoduše ke své obraně používá strach člověka.
 
Hostem pořadu byl mladý muž, který se odvážil o tomto tématu povídat, s cílem pochopit sám sebe a najít kořen problému. Nicméně, téměř 40 minut se k tomu nemohl přiblížit, odvážit se o tom říci na rovinu, i když právě s tímto problémem přišel. Materiální podstata pevně drží oponu „velkého tajemství“ a brání se tomu být odhalená. Krátce z příběhu, který vyprávěl host programu. „Zájem o literaturu a filmy s erotickou tematikou, hodinové brouzdání po internetu a návštěvy porno stránek. Tímto jsem vyplňoval svůj volný čas už po několik let. Poslední rok jsem se začal věnovat meditacím a účastnil se sociálních projektů, zaměřených na pomoc lidem. Všiml jsem si zajímavé věci, že pracovat a pomáhat lidem mě naplňuje, přináší vnitřní pocit radosti a smysl. Jenže, když jsem se vracel domů a sednul za počítač, trávil jsem večer navyklým způsobem jako „hrdina“ erotických scén. Tato činnost mě taky bavila a přinášela radost, nádherný pocit opojení… chvilkového. Pak přicházela prázdnota a výčitky…“ Tento případ není ojedinělý, podobné stavy prožívají mnozí lidé. Příběh velmi dobře ukazuje šablony Materiální podstaty, její úlovky a soustředění pozornosti na vnějších faktorech.
 
Tento případ jasně ukazuje jeden z nejsilnějších způsobů, jak Materiální podstata ovládá lidské vědomí. Zdánlivě neškodné akce - sledování pornofilmu. Ale pojďme se podívat na to, co k tomu člověka láká. Zaprvé, je to silný nástroj pro zachycení pozornosti člověka, jak jsme uváděli na začátku. Ale odkud ústí kořen? Když se člověk dívá na tyto filmy, ve kterém operují se sexuálními obrazy, nejenže na to koncentruje svoji pozornost. On celý tento proces vizualizuje a vidí sám sebe účastníkem. A v základu leží touha manipulovat, vlastnit, vypadat jako „alfa-samec“ nebo „alfa-samice“. To je to místo, kde leží ten kořen. A sexuální energie je jen záminka touhy manipulovat a vlastnit.
 
Člověk tak vytváří krátkodobé iluzorní obrazy, zapojuje síly neviditelného světa, kterým odevzdává svoji sílu (pozornost). Ani nechápe, co všechno se za tím skrývá a proč to dělá. Věnuje příliš mnoho pozornosti prázdnému a dostává se do další pasti, nastavené Materiální podstatou (egem). Není divu, že v konzumní společnosti, kde dochází k záměně, je právě sexuální téma jednou ze silných pák řízení, jak člověka, tak i celé společnosti, v rámci živočišné podstaty. Realita je tak nahrazena iluzí.
 

Není nutné krmit prázdnotu svojí pozorností. Není nutné žít a trpět v nastavených vzorcích. Nejlepší způsob, jak se osvobodit od závislosti na těchto šablonách jsou znalosti. Přečtěte si knihu AllatRa, tam na tyto otázky najdete rozsáhlé odpovědi.

 
překlad ze zdroje: pořad „Setkání se sebou samým“ (http://allatra.tv/vdvoem-naedine/video)

Líbí se mi 56Realita, která se týká každého z nás: Velké lidské tajemství - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 56
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Poznat všechno je nemožné, ale je třeba se o to snažit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"