Například: Dobré zprávy
RADOST Z PRÁCE A NADŠENÝ ZÁKAZNÍK

      Poslední průzkumy ukazují alarmující výsledky – pouze 16 lidí ze 100 chodí do práce s radostí a ve své činnosti spatřují smysl! Vzhledem k tomu, že v práci trávíme až třetinu svého života, tak jsou to dost smutná čísla…Na druhé straně se ale ve světě najdou i výjimky, jakou je třeba společnost ZAPPOS. Vznikla na zelené louce a dnes, po více než deseti letech existence, dosahuje obratu přes miliardu dolarů ročně. O internetovém prodejci obuvi Zapposu hovoří mnozí jako o jedné z nejvíce „sexy“ firem dnešního business světa. Patří k rostoucímu počtu firem, které se začínají zaměřovat na štěstí svých zaměstnanců i zákazníků a jejich finanční výsledky údajně právě díky tomu ohromují svět. A tak se tato firma nejen chlubí ekonomickou prosperitou, ale i něčím jiným – mnohem cen­nějším, a v dnešním podnikatelském světě už téměř zapomenutým….humorem a lidským přístupem! Výsledkem jsou nadšení zákaz­níci, kteří se sem vrací ne proto, že by se firma pyšnila zvláštním sortimentem či mimořádnou kvalitou svých výrobků, ale protože zde najdou příjemný tým, který je vždy ochotný, vtipný, zkrátka lidi, které jejich práce baví! V čem tkví kouzlo této firmy? Jak docílit toho, abychom dělali práci, která nás baví, s lidmi, které máme rádi a ještě za to byli i dostatečně ohodnoceni?

      Často se setkávám s lidmi, kteří by se chtěli věnovat dobrým, smysluplným čin­nostem, ale obávají se, že je to tzv. neuživí a jejich prvotní záměr na tom zkrachuje. Řada z nich si řekne, že nejdříve tedy bude dělat to, co je a jejich blízké zajistí finančně a teprve potom se vrhnou na něco smyslu­plného, něco, co jim bude zároveň přinášet i radost. Bohužel řada z nich to už nestihne, neb život je příliš krátký… Ale, jak říkají Toltékové, a jak můžeme spatřit u malých dětí v jejich přístupu k životu – člověk zde má jedinou povinnost – být šťasten, být sám sebou! A to stále, v každém okamžiku dne, v každé činnosti v každé myšlence! Proto není na místě odkládat štěstí na dobu neurčitou a je třeba jej implementovat i tam, kde se to zdá být nemožné – tedy třeba i do našeho zaměstnání.

     Setkala jsem se s takovou zajímavou úvahou – že naší první firmou je naše ro­dina. Rodiče jsou našimi zaměstnavateli, kteří nám v dětství a zejména v pubertě často připomínají, že dokud nás živí, tak je budeme poslouchat a respektovat jejich pravidla, naši sourozenci jsou našimi prv­ními kolegy, se kterými musíme často držet za jeden provaz, abychom dosáhli určitých výhod, ale jsou i naší první konkurencí.

     Je proto do budoucna určitě velmi důležité, jakým prostředím jsme byli jako děti obklopeni – zda láskyplným, pod­porujícím naše kvality, povzbuzujícím prostředím, kde se neuplatňují symboly moci a autorita je zde přirozená a vychá­zí z obdivu k osobnímu příkladu rodičů i dalších členů…kde rodina funguje jako tým. Člověk z takového prostředí má vel­ký předpoklad, že z něj v dospělosti bude zdravě sebevědomá osoba, která se naučí naslouchat druhým, pomáhat si navzájem, nebojovat, nýbrž spolupracovat. Naopak jedinec, který žil v despotické rodině bez lásky, podpory, porozumění, se v dospě­losti bude zřejmě snažit dokázat okolí, že za něco stojí, aby byl konečně oceněn a přijat. Takoví jedinci jsou většinou vel­mi cílevědomí a schopní (často čehokoli) a řada z nich to dotáhne skutečně daleko… Problém je ovšem v tom, že ten, kdo to tahá daleko, bývá často taky pěkně utaha­ný! Naopak, když se práce dělá s radostí, člověk je na světě rád!

Zde je několik převratných tipů jak se dá úspěšně a přitom s radostí dělat práce:

  • kolektivní hodnocení – každý na kon­ci měsíce anonymně ohodnotí své kolegy i sebe na papír. Lístečky se dají dohromady a z toho se udělá závěrečné hodnocení.
  • autonomie, sebeřízení – člověk si rozhoduje sám o tom, kdy co udělá, včetně toho, kdy si vezme dovolenou, kdy si vy­bere osobní poštu, v jakém oblečení bude do práce chodit…
  • holokracie – společnost nemá žádné „ šéfy“, nedělají se žádné rozdíly mezi lid­mi, neuplatňují se symboly moci (všichni sedí ve společné kanceláři, klidně v tenis­kách a tričkách). Firma, která funguje v du­chu tzv. holokracie podporuje organizaci, která se tvoří okolo práce nebo úkonů, kte­ré je třeba udělat, a ne okolo lidí na svých pozicích. Toto uspořádání dává každému zaměstnanci možnost vyjádřit se k tomu, jak firma i jakákoli činnost funguje a váha hlasů si je vlastně rovna. Navíc málokdo pracuje jenom v jednom týmu, ale obvykle v několika současně, podle svých schop­ností a předpokladů. Tím, že se pracovní skupiny neustále mění, role tradičních ma­nažerů ztrácejí svůj význam.
  • angažovanost a tvořivost – nechá se poměrně velká svoboda v jednání a krea­tivitě zaměstnanců (pokud je to prospěšné a pobaví to zákazníky). Zákazník je alfa a omega firmy a cílem je, že své zboží či službu obdrží rychleji než od konkurence, ale navíc s perfektním servisem a k tomu ještě s velkou dávkou pohody a zábavy. A tak tady příště znovu nakoupí, protože to tady má zkrátka rád!

Zappos a jemu podobné společnosti nemají většinou nijak unikátní zboží a ani sklad­bou se nikterak zvlášť neliší od konkurence. To, na čem stojí jejich veleúspěch, je právě lidský vztah mezi firmou a zákazníkem. Když se pak spojí unikátní firemní kultura, zalo­žená na pohodě a radosti a konkurenční výhoda, postavena na tomtéž, je úspěch zaručen!

Vzájemný respekt, možnost rozvíjení svých schopností a vloh, podpora indivi­duální kreativity a zároveň uvědomění si toho, že jsem součást celku, je dle mého tajemství úspěchu šťastného a zároveň úspěšného pracovního kolektivu! Pokud budeme do osobního života a práce vnášet respekt k druhým, lásku, jednotu, klid a mír a půjdeme více po smyslu svých činností než po jejich ocenění, pak budeme prožívat kvalitně a smysluplně každý okamžik našeho života!

 

Eva Svobodová

Líbí se mi 14RADOST Z PRÁCE A NADŠENÝ ZÁKAZNÍK - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 14
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"