Například: Dobré zprávy
Proroctví kněžny Libuše se naplňuje

Praha je  jedním z nejkrásnějších měst v Evropě, perlou světové architektury. Není proto náhodou, že se právě v tomto městě uskutečnila unikátní výstava fotografií,  věnovaná nejslavnějšímu slovanskému Lékaři z 11. století - Agapitu Pečerskému. Praha ovšem není jen kulturní a společenské centrum Evropy, ale také město s bohatou historií a tradicemi.
Praha vznikla před více než tisíci lety na vysokém břehu řeky Vltavy. Starověká legenda o založení města je spojena se jménem moudré a mýtické kněžny Libuše, která měla dar proroctví. Libuše je staré slovanské jméno a znamená „milá, líbezná, milovaná“. Podle dávné pověsti se jednoho dne Libuši, která právě stála na svém dvoře a dívala se po kraji,  zatmělo před očima a zjevil se jí obraz z budoucnosti: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká…" Jak se dozvídáme z dějin 9. století, první křesťanský kníže Bořivoj I. z rodu Přemyslovců položil základy Pražského hradu a postavil první kamenný chrám zasvěcený Panně Marii.
Kdo ví, možná už nadešel ten pravý čas, kdy se začínají naplňovat prorocká slova moudré kněžny Libuše. A tato mezinárodní fotovýstava, věnovaná vynikajícímu lékaři, který ve své slávě v průběhu tisíce let uzdravoval a sjednocoval lidi různých národů, je tomu přímým důkazem. Nyní tato jasná hvězda Dobra a Lidskosti, jakým se pro mnohé lidi zdá být Agapit Pečerský, září nad slavným městem Praha.
Kdo to byl Agapit Pečerský a proč za téměř tisíc let neutichá jeho sláva a lidé po celém světě si jej stále váží? Agapit Pečerský je považován za nejslavnějšího slovanského Lékaře z 11. století, který měl obrovskou duchovní sílu a mimořádný léčitelský dar. Pro pomoc, kterou obětavě poskytoval lidem, jej nazvali „Lékařem nezištným“. Proslulého Lékaře navštěvovalo mnoho lidí různých národností a vyznání, každému vždycky pomohl a dobře poradil. Jeho relikvie jsou stále uloženy v Kyjevo-pečerském klášteře v podzemním chrámu Uvedení do chrámu Přesvaté Bohorodice – Panny Marie. Dané ostatky mají dodnes zázračnou moc a léčí stovky lidí.

V roce 1986 se podařilo obnovit skutečnou podobu Agapita Pečerského použitím plastické rekonstrukce pomocí Gerasimovovy metody, a to téměř po tisíci letech. To všechno díky profesionální práci vědce a badatele Sergeje Nikitina z Moskvy. V současnosti se socha slovanského světce nachází v muzejní sbírce Kyjevo-Pečerské historicko-kulturní rezervace, která je zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívit toto neobyčejné místo může kdokoli.

Když uděláme jednu dobrou věc, tak tím zároveň způsobíme, že se uskuteční celá řada dobrých skutků. Brzy po této události vzniklo unikátní dílo moderního umění, tajuplně živý „Portrét Agapita Pečerského“. Portrét byl vytvořen slovanskou výtvarnicí a spisovatelkou Anastasií Novych a odpovídá skutečnému vzhledu Agapita Pečerského. Její obrazy, které vyvolávají neobyklé dojmy a jsou neskutečně pronikavé, se dají srovnat snad jen s dílem Alfonse Muchy.

Mnozí lidé zaznamenali, že výraz světcova obličeje a zvlášť pak jeho neskutečně „živé“ oči se na fotografiích obrazu  nevysvětlitelným způsobem mění, jako by chtěly něco povědět a pomáhaly s řešením složitých životních otázek, předpovídaly události. Portrét Agapita Pečerského nám tak neobvyklým způsobem pomáhá, abychom se zorientovali ve složitých situacích, získali odpovědi na důležité otázky našeho niterního já. 

V našem moderním světě, který trpí zoufalým nedostatkem Dobra, tak Agapit stále nezvyklým způsobem nezištně pomáhá lidem a inspiruje je k dobrým skutkům, dává jim vzácnou možnost nahlédnout do svého nitra.

Není asi náhodou, že se i v dnešním světě  konají takové události jako je mezinárodní výstava věnovaná Agapitu Pečerskému, události, které podněcují dobro, probouzí v každém člověku jeho nejlepší vlastnosti.
Tato mezinárodní fotovýstava v Praze je v současnosti něco jako dar z nebes. Zdá se, že se skutečně začínají naplňovat proroctví krásné kněžny Libuše: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká…“ Protože sláva každého města, která sahá až ke hvězdám, se opírá o dobro a laskavost jeho výjimečných obyvatel.

Líbí se mi 9Proroctví kněžny Libuše se naplňuje - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 9
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"