Například: Dobré zprávy
Prekladateľka Koránu: „Nikde nemá žena toľko práv, ako v islame.“

„Človek, ktorý spáchal vraždu nevinnej duše, hoci len jednej, jedinej, nikdy nepocíti vôňu raja. «A nezabi dušu, ktorá Pánom tvojim bola posvätená». Tak je napísané v Koráne“, - je presvedčená Valerija Porochova, prekladateľka Koránu do ruského jazyka, od r. 2000 prezidentka medzinárodného fondu „Medzikonfesionálny súlad a stabilita“.

Zabi neverného v sebe

Jekaterina Byčkova, „AiF“: Prečo sa teroristi na celom svete prikrývajú islamom? Odkiaľ sa vzal pojem „islamský terorizmus“ ...

Valerija Porochova: Všetky svetové náboženstvá sú nazvané menami ich zvestovateľov – budhizmus, zoroastrizmus, judaizmus, kresťanstvo. Jediné náboženstvo, ktoré už v názve nesie jasne sformulovaný význam, je islam. Hovorový arabsko-arabský slovník (a rovnako anglicko-anglický a francúzsko-francúzsky a pod.) podávajú slovníkový význam tohto slova: mier, pokoj, bezpečnosť, umiernenosť výlučne vo všetkom. A keď masmédiá hovoria o islamskom terorizme, islamskom extrémizme, musia chápať, že pri preklade kalku (pozn. doslovný preklad) „islamský“ do ľubovoľného cudzieho jazyka, konkrétne do ruského, dostaneme: „mierny / bezpečný terorizmus; umiernený extrémizmus“, čo sa stáva absolútnym filologickým nezmyslom, hlúposťou a výrečne svedčí o zvláštnej negramotnosti a nekultúrnosti medzinárodných masmédií. V rovnakom slovníku nachádzame jediný význam slova „moslim“ – človek, ktorý uveril v Boha, alebo jednoducho – veriaci.

koranProrok Mohamed povedal: „Akonáhle moslim spácha vraždu jednej, jedinej nevinnej duše, prestane byť moslimom a nikdy nepocíti vôňu Raja.“ A tu by som chcela doplniť: vrah rovnako prestane byť aj židom, aj kresťanom. Vrah musí byť postavený pred súd. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že keď masmédiá nazývajú teroristu „moslimom, alebo šachídom“, z jednej strany diskreditujú tieto dve slová, ktoré sú neobyčajne významné pre každého moslima, z druhej strany – ctia a oslavujú tohto teroristu v očiach jeho spoločníkov a ich rodín. 

- Ale hádam nebudete popierať, že v Koráne sú aj také pojmy, ako „džihád“ – „svätá vojna s neveriacimi“?

- U mnohých islamských filozofov sa „zabi neverného“ vykladá iba jediným spôsobom – „neverného v sebe“. Toho neverného, ktorý je vnútri teba. Skrátka džihád – to je víťazstvo nad sebou, psychologická kategória.
Revízia pojmu „džihád“, jeho premiestnenie z roviny osobného úsilia človeka do roviny ozbrojeného boja s nevernými, vrátane moslimov, ktorí nezdieľajú ich názory, schvaľuje právo na neposlušnosť, vzburu, nepokoje (fitna), ktoré nie je vlastné islamu. Schvaľuje oprávnenosť fitny, hoci sa v Koráne deklaruje, že „fitna je horšia ako smrť“.
Vzhľadom k tomu, že vykonávatelia teroristických útokov pochádzajú z moslimských štátov, reálne ohrozujú aj moslimov, aj Islam v celku.-„Keď vás nepochopia, mier vám nenavrhnú a nedajú ruky od vás preč, chytajte ich a zabíjajte...“

- Začiatok tohto veršu Koránu je takýto: „Bojuj za Pánove diela len s tým, kto bojuje s tebou, neprekračuj hranicu dovoleného, ak tvoj nepriateľ preruší vojnu, zlož zbraň.“ A ďalej: „V náboženstve niet prinútenia, volajte k Bohu múdrosťou a krásou hlásania, presviedčajte nerozhodných mäkkosťou rečí. A keď vás nepochopia, povedzte „salam alejkum“ a odíďte.“ A len po tomto sú vami citované slová. Keď nenavrhujú mier a znížia sa k tomu, že na vás siahnu rukami, treba sa brániť. Ale nie napádať!

- Islamisti, pridržiavajúci sa radikálnych názorov, by s vami nesúhlasili. Mám na mysli wahábitov ...

- Misia šejka Muhammada ibn Abd al-Wahhába na konci XVIII. storočia bola pevne ohraničená tým územím, tou národnou mentalitou a tou dobou – Arabi už odišli od koránického islamu, oddali sa pokušeniam a rozvratu. Wahháb prišiel, aby ich vrátil na správnu cestu, čiže na Pánovu cestu. Ideológia bola krásna, ale stratégia – odporná a krvavá. Sama sa vyčerpala.

Importovanie tejto prežitej ideologickej doktríny je úspešné len v krajinách, kde je civilizačná úroveň mimoriadne nízka. Myslia si, že bojujú proti neverným, ale v skutočnosti – za rozdiel v životnej úrovni. Nutné je oddeľovať náboženstvo od politických rozhodnutí.

Mimochodom, protiprávne zväzovanie náboženstva človeka s geopolitickými a finančno-ekonomickými záujmami vládnucich štruktúr, pokusy nanútiť veriacim ľuďom zodpovednosť za nezodpovedné chovanie ich „spoluveriacich“, spútavanie línie správania človeka, vyznávajúceho normatívy svojho náboženstva s krvavou stratégiou „náboženských“ teroristov sa môžu stať ideologickým nástrojom civilizačného konfliktu a spustiť mechanizmus globálnej medzináboženskej konfrontácie.

- Odkiaľ sa berú „Allahove nevesty“– šachídky, ktoré na smrť žehnajú, možno, iniciatívni duchovní učitelia?

- Šejkovia a mullahovia, hovoriaci o „dievčatkách v raji“ – to vôbec nie sú moslimovia a kážu nie celkom, alebo vôbec nie to, čo je skutočným islamom. Čo sa týka slov Mohameda o neprípustnosti terorizmu v islame, tak tieto slová sú rozpísané v mnohých hadísoch (rozprávaniach, alebo výpovediach). Tu je jeden z nich: „Skutočne, ten kto zabil seba (úmyselne), bude potrestaný ohňom, v ktorom sa usídli navždy...“

Pravoverní – to nie sú len moslimovia. K ľuďom kresťanskej a židovskej viery sa v Koráne pristupuje ako k vysoko cteným ľuďom, ktorým bolo zoslané Písmo. A Najvyšší hovorí: „Ja ponechávam kláštory, kostoly, synagógy a mešity, kde sa meno Božie plne spomína.“  

Kto má viac práv?

- Prijatý je predpoklad, že ženy v islame nemajú práva. Aj štvrtou ženou sa stane, aj ak sa bude chcieť rozviesť, nedostane nič, dokonca ani v mešite nemôže byť pri mužovi...

- Tento názor je stereotypom, zrodeným opäť z úplnej nevedomosti. Nikde nemá žena toľko práv, ako v islame. Keď sa od nôh po hlavu oblieka do odevu čiernej farby, vedzte, že táto farba nemá žiadny vzťah ku Koránu. Najvyšší hovorí: „Dal som vám plnú stupnicu farieb, ktorú musíte používať“. A „obliekajte sa do ozdôb a najslávnostnejších odevov“ ...

Mimochodom, Arabi sa stále častejšie pridržiavajú štvrtej súry Koránu: „Ak cítite, že spravodlivosť ku nim nezachováte, berte si za ženu len jednu“. Tu sa hovorí o majetkovej rovnosti. Možnosť polygamie sa berie do úvahy vo výnimočných prípadoch. Napríklad, ak žena nemôže rodiť deti, ak vzniká psychologická a sexuálna nezlučiteľnosť s manželom. Pokračuje v rodinnom živote s prvou a berie si druhú ženu. Ale percento podobných manželstiev je v krajinách Východu mimoriadne nízke. A v tých štátoch, kde sú ženy viac emancipované, ako Sýria, Libanon, Jordánsko, Irak, pri zriedkavých výnimkách mnohoženstvo prakticky chýba.

A ešte jeden zaujímavý fakt. Keď žena z arabskej rodiny ide do práce, tak celá jej výplata ide do jej vrecka, míjajúc rodinný rozpočet. Vychádza to tak, že žena moslimka je omnoho plnoprávnejšia ako kresťanka ...

Ak máme hovoriť o rôznych priestoroch v mešitách, tak je to zariadené preto, že keď žena uskutočňuje sudžut (klaňanie sa počas modlitby), tak dvíha zadok a muž ju nemá vidieť v takej póze. To je všetko. Mimochodom, v mnohých mešitách sú ženské polovice vystlaté kobercami alebo majú podlahy s vykurovaním.

- Ale prečo ženy aj tak nosia hidžáb (pozn. šatka, zakrývajúca vlasy a krk)?

- Myslím si, že príčinou je klíma. Boli sme s manželom v Emirátoch, išli autom z Dubaja do Abú Zabí 156 km po úplne púštnej stepi. Auto utesnené tak, že sa to ani predstaviť nedá. Ale mali sme piesok v nose, v očiach, v záhyboch odevu. Ako sa sem dostal? Teda preto sa úplne zakrývajú látkou. Ale to nie je jediná príčina. Moja priateľka v Sýrii hovorí: „Lera, pozri, akú mám pokožku – pravý hodváb!“ Ja len týždeň prejdem odhalená – a vädnem ...

Korán predpisuje iba nasledovné: „Navliekajte šál na hlavu a výstrih“. A stojí za to ukrývať sexuálne krásy, vyhýbajúc sa priesvitným a obtiahnutým odevom. Ale už dávno pred Koránom si kresťania vždy zakrývali hlavu. Dôkazy o tom nachádzame v ruskom klasickom maliarstve, kde sú všetky ruské dievčatá-kresťanky v čepcoch, s úplne zakrytou hlavou.

- Vaša verzia Písma sa nazýva „Preklad významov“. Pretože v ponímaní niektorých pojmov sú predsa možné varianty?

- Korán znie v arabskom jazyku, ktorý sa podstatne odlišuje od súčasného hovorového arabského. To časom vedie k mimovoľnému skresleniu významu slov, ako aj úroveň kultúry interpretov. A medzitým sa predpokladá, že prekladateľ Večnej Knihy má byť špecialistom v desiatkach vied. Pravdepodobne preto najznámejší vedci neriskovali dokazovať identickosť originálu a svojho prekladu.                            

Skvelý prekladateľ Koránu do anglického jazyka vedec-arabista Marmaduke Pickthall nazval svoju verziu „takmer doslovnou“. Náš orientalista Ignatij Kračkovskij vôbec zakázal tlačiť svoju prácu pod názvom „Korán“. Preto aj môj – „Preklad významov“.

Keď som začala svoj výskum, zistila som, že existuje 106 prekladov Koránu do anglického jazyka, trošku menej ako sto – do francúzskeho a nemeckého. Ale v ruštine existuje iba deväť (!). Veď v Rusku je 22 miliónová moslimská diaspóra a 60 miliónové rusky hovoriace moslimské spoločenstvo je v bývalom ZSSR! Rozhodla som sa preložiť Korán do ruštiny, aby rusky hovoriaci čitatelia dostali inú predstavu o viere v Boha a zoznámili sa s jedinečným, čo sa týka krásy, veršovaním Koránu. Kvôli tomu som presedela za písacím stolom v Damasku 12 rokov.

- Prečo v Sýrii?

- Pretože som sa ešte v roku 1975 vydala za Muhammada (absolventa fakulty šariátu Damaskej univerzity, ktorý bol v tom čase študentom a neskôr ašpirantom MISI – red.). Takže nebyť jeho, čítať Korán by mi ani nenapadlo. My sme potomkovia dvoranov z Cárskeho Sela. Boli sme veľmi blízki imperátorovi a krstení sme boli v Cárskoselskom Jekaterinskom chráme – tam, kde aj štyri dcéry Nikolaja II. V sovietskom období ocka (polonemca-poloangličana) zastrelili, ja som sa narodila vo vyhnanstve v Komi. Do Moskvy sme sa s mamou vrátili počas chruščovského oteplenia ... Keď mi dal Muhammad návrh, rázne som ho odmietla. Ale on si vzal akademické voľno v inštitúte a vystál ho u mňa vo vchode v Sivcevom Vražku (pozn. ulička v centrálnej Moskve) ... A keď už po svadbe reč zachodila na náboženstvo, čo bývalo dosť zriedkavo, vždy som hovorila jedno a to isté: „Slniečko, ty máš svoje a ja – svoje“. Tak to pokračovalo desať rokov ...

Keď som prvýkrát prečítala Korán v angličtine, tak som ním bola nadšená. Veď ako Lev N. Tolstoj povedal: „Prosím pokladajte ma za pravoverného mohamedána“. Tak aj ja môžem povedať: „Prosím pokladajte ma za pravovernú moslimku“. A viete, že po vylúčení z Cirkvi bol veľký spisovateľ pochovaný po moslimsky?

Keith L. Moore (laureát Nobelovej ceny za medicínu z Kanady, autor učebnice o embryológii, podľa ktorej sa učia lekári všetkých medicínskych univerzít sveta – red.) sa mi raz priznal, že pokiaľ by bol prečítal Korán pred 20 rokmi, tak aj svoj objav by bol urobil o 20 rokov skôr. A toto povedal katolík! V Koráne sa hovorí, že „človek sa rodí zo zmesi a rastie v troch prostrediach a troch temnotách“. Relatívne nedávno bolo zistené vedcami-medikmi, že steny ženskej maternice tvoria tri druhy tkaniva ...

Oceánológ Jacques-Yves Cousteau (mimochodom, vyznával islam) videl pod vodou húfy rýb, ktoré akoby narážajú na neviditeľnú stenu, obracajú sa a vydávajú sa opačným smerom – tam, odkiaľ prišli. Vysvetlenie taktiež našiel v Koráne, kde je povedané, že vo vode existujú prirodzené prekážky, vyskytujúce sa na hranici „sladkej a slanej vody“.

Keď začnete s porozumením čítať Korán, tak budete ohromení jeho súladom s vedeckým poznaním. Napríklad po štvorhodinovej prednáške v Ruskej akadémii vied vstal v sále 70-ročný čestný akademik a povedal: „Ak je toto Korán, tak som moslim“.

 

Zložka

Valerija Porochova je absolventkou Moskovského štátneho pedagogického inštitútu cudzích jazykov (teraz Moskovská lingvistická univerzita), má diplom filozofickej fakulty MGU (pozn. Moskovská štátna univerzita) pri Dome vedcov. Je profesorkou 4 medzinárodných univerzít, akademikom Ruskej akadémie prírodných vied (pozn. skr. RAEN). Duchovnou správou moslimov Centrálno-Európskeho regiónu Ruska bola vyznamenaná medailou „Za duchovné zjednotenie“ (1998), RAEN – Čestným odznakom akadémie „Za zásluhy v rozvoji vedy“ (2000), Medzinárodným medziakademickým zväzom pri OSN – radom „Vernadského hviezdy“ prvého stupňa (2000) a vyznamenaná bola najvyšším vyznamenaním islamského sveta „Strážca Svätého Koránu“.

 

Článok z časopisu Argumenty a fakty АиФ №44 30/10/2013

Zdroj:http://www.aif.ru/society/religion/1011401

Líbí se mi 106Prekladateľka Koránu: „Nikde nemá žena toľko práv, ako v islame.“ - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 106
Podobné články:Komentáře

Zuzana 10.09.2019 12:48 Odpověď

Výborný článok, ktorá dáva veľa pochopenia a uvedomenia si ako sa Islam veľmi zneužíva a často aj zneužíva. Ďakujem za neho :)Zanechat komentář

Myšlenka dne

Člověk je bytost myslící, jeho hlavní síla spočívá v jeho myšlenkách.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"