Například: Dobré zprávy
Právě proto přichází člověk do tohoto světa, aby poznal, že on sám je jenom Láska… a nic jiného neexistuje

Ale nejdůležitější je, že já opravdu nic nevím. Totiž, samozřejmě, kdysi jsem něco znal - prostě si to teď nepamatuji. A když ke mně přišla tato podivná láska, zapomněl jsem všechno. Zapomněl jsem nejen to, co jsem znal, ale i sám sebe. Taková láska strhne všechno, co jí stojí v cestě: žádné stěny, hranice, pravidla, stereotypy, co je ji do nich. Je silnější než toto všechno. Je jako výbuch sopky, zničí všechno, co člověk vybudoval. Tato láska je jako tsu­nami - skutečná pohroma, nic její nápor nevydrží.

Everest Lásky, tam ... tam se s tebou stane něco tak nádherného, že už nikdy nebudeš chtít žít na zemi. Staneš se člo­věkem, který není z tohoto světa. Tvůj po­zemský život ztratí smysl – všechno ztratí smysl, nic nezůstane. Budeš žít jen tím, co jsi prožil tam, na vrcholu ... Je tam příliš, příliš překrásně - tak nádherně, že to štěstí tě málem roztrhá na části, protože ho ne­budeš moci pojmout celé. A pokud i přesto se o to pokusíš, pak exploduješ a nic z tebe minulého nezůstane. Nic! Jen sama věč­nost, která vstoupí do tvého srdce, a srdce se naplní neskutečnou blažeností… Vstou­pí do tebe celý vesmír a ty už nevíš kde jsi, kdo jsi a co se kolem děje… jsi všude. Je to nesnesitelně krásně!

Já prostě nejsem tady. Ty si myslíš, že tady sedím před tebou, ale to nejsem já – tady je jen láska. Já už dávno nejsem, jsem jenom stav, bezmezný, bezedný stav lásky.

Možná pro tebe tato má slova zní div­ně, ale říkám je jenom proto, že chci, abys také vystoupil na vrchol Everestu Lásky. Toto jsem ti chtěl říct! Chyběl mi kamarád, který by stejně jako já, vystoupil na tento vrchol, zažil by tam nadpozemské nepo­psatelné štěstí a stejně jako já by se navždy změnil. A není třeba se toho bát, protože budeš tak šťastný, že se to ani nedokážeš představit. Bude to celé moře štěstí, celý oceán štěstí, celý vesmír štěstí a lásky.

Cítil jsem, že hořím, jako tyto žhavé uh­líky, že všechno uvnitř mě hoří a září. Já hořím… ne, toto není hoření, toto je vul­kán nespoutaného ohně, který je připraven vybouchnout a zalít svou láskou celý svět.

Člověk nemůže vidět Boha, ale On je všude. Projevuje Sebe v lidech, které nám dávají svou lásku, peče, něžnost.

Všechno, co vidíme – to je láska, Ona je tady, vždy s námi, je třeba jen se zasta­vit a začít vnímat její projevy, které jsou mnohočetné.

Podstata Bible je vystižená ve dvou vý­rocích Krista:

„A jeden z nich, úředník, pokoušejíce ho, ptal se: Mistře! Které je nejvyšší přiká­zání v Zákoně Božím?

Ježíš mu řekl: Miluj Pána Boha z celého svého srdce, ze vší duše a z celé své mysli. To je první a největší přikázání; druhé je mu podobné: "Miluj svého bližního jako sám sebe; Na těchto dvou přikázáních spo­čívá celý Zákon i Proroci (Matěj 22, 36-40)

Podstatu Bible Lásky, kterou jsem měl poznat na své Cestě, vysvětlují rovněž ná­sledující řádky:

Bůh miluje každého člověka.

A projevuje svou Lásku skrze lidi, s ni­miž se setkáváme, skrze krásu přírody, kte­rá nás obklopuje.

Bůh je Láska, a člověk je stvořen k ob­razu Božímu - také je Láska. A pokud se člověk nestane láskou, pak už jakoby ani nebyl stvořený Bohem, stává se z něj něco jiného.

A proto v duši každého člověka žije touha stát se tím, čím je ve skutečnosti – Láskou. V srdci každého člověka pul­zuje touha, žízeň po lásce, tajný niterný sen o nádherném naplněném nekoneč­ném životě, před kterým se ruší hrani­ce, trhají se okovy, řetězy, mizí zákony, omezení, povinnosti a zůstává jenom ta skutečná podstata, jejž je člověk od pr­vopočátku – Láska.

Právě proto přichází člověk do tohoto světa, aby poznal, že všechno kolem něj a hlavně on sám je jenom Láska… a nic jiného neexistuje.

 

úryvek z knihy Vladimíra Lermontova „Bible Lásky"

Líbí se mi 35Právě proto přichází člověk do tohoto světa, aby poznal, že on sám je jenom Láska… a nic jiného neexistuje - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 35
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"