Například: Dobré zprávy
Pravá Láska

„Pravá Láska člověka vnitřně osvobozuje, dává nejcennější nebeský dar - skutečnou Svobodu od tohoto hmotného světa. Toto je velmi mocná síla, která probouzí Duši. Je to nejbližší, nejkratší cesta k Bohu. Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar, který jeden člověk daruje druhému hojností hlubokých pocitů. Takovou Lásku můžeme dát, když na sebe zapomeneme. O této Lásce se říká, že je trpělivá, odpouští, není závistivá, není hrdá, není sobecká, a nepřeje nic zlého.“

z knihy  AllatRa

 

♥♥♥

Láska je největším darem Života. Je to vnitřní světlo a obrovská síla. Chvění, které je tvým štítem i mečem. Je to nekonečná, radostná touha předat toto světlo dál. Je to Život sám, je to Bůh.

Markéta

♥♥♥

Láska to je To, čo cítim bez toho, aby to malo nejaký dôvod. Ľúbim svoje  deti, ako ďaleko, koľko kilometrov by boli odo mňa, koľko dní by sme sa nevideli, nepočuli - ľúbime sa vždy! Ľúbim  svojich rodičov, ich Podstaty úprimnou láskou aj keď už nie sú medzi živými. Ľúbim deti vo škôlke a ani im to nemusím povedať, cítia to. Cítim Lásku k  Bohu, ktorá sa stáva Darom pre Mňa, aby som ľúbila celučičký celý svet a Žila ozajstným Šťastím skrze Neho!

Hanka

♥♥♥

Láska, to je keď jedno srdce zahrieva druhé. Láska je keď myslíš viac na druhých než na sebe. Láska, to je dávať a nie brať, Láska, to je z celej duše milovať. Láska to som ja i ty i celý svet, Láskou je naplnený i ten najmenší kvet. Láska, tá je všade okolo nás, vzdaj sa seba a uvidíš toľko krás. Láska, to je Boh a nie iba slovo, Každý jej v sebe môže objaviť mnoho. Láska to je chápanie jednoty duší, láska to je keď šťastie prší. Keď je do lásky zahalený celý tvoj deň, tvoj život neprejde len ako prázdny sen. Keď svojou voľbou lásku vyberáš, stávaš sa jednou z mnohých pre lásku čiaš. Láska je všetkým a pre všetkých, láska to je skutočný Život, veď pochopíš.  

Katarína

♥♥♥

Měla jsem zkušenost s procítěním skutečné lásky, a v ten stejný moment jsem viděla obrázky od vědomí, jak mi nabízí tento skutečný pocit „přivázat“ k něčemu vnějšímu kolem mě, k přírodě, manželovi, kamarádce. Viděla jsem něco, co bylo neúplné, dočasné a uvnitř  jsem cítila život, čistotu, bylo to skutečné…..Když jsem nepřijala obrázky od  vědomí, ony prostě zmizely a pocit lásky zůstal a narůstal.
Nyní plně chápu citát z knihy Anastasie Novych: „Kdo žije v lásce, ten je v Bohu, neboť Bůh je Láska sama.Láska pro mě znamená Život, skutečný život.

Renáta

♥♥♥

Co pro mne znamená láska? Všechno. Láska je dobro, krása, radost a čistota. Všechno, co má smysl a hloubku. Láska ve mně probouzí to nejlepší, je to možnost neustálého růstu. Láska  sjednocuje, je společnou řečí všech lidí na světě.

Alena

♥♥♥

Láska je to, čo nás všetkých naozaj  spája. Je to tá bezhraničná radosť, spokojnosť a šťastie, ktoré sa nachádza vo vnútri človeka. A tento zdroj je nevyčerpateľný. Čím viac milujeme Boha, tou naozajstnou, skutočnou a úprimnou láskou, tým viac jej v nás rastie. A láska k Bohu prebúdza lásku ku každému človeku. Nepozná podmienky, ani pripútanosť, pretože skutočná láska  je Živá. A Žiť ňou je nádhera.

Michaela

♥♥♥

Láska je podľa mňa niečo milé, hrejivé, príjemné. Je to, ako keď sa schúlim do náručia milovaného v naprostej odovzdanosti a s pocitom absolútneho bezpečia si vychutnávam tento stav. Je to to, čo uprednostním pred všetkým čo poznám. Je to to, kvôli čomu urobím možné aj nemožné, aby som v tom mohla  zotrvať. Je to to, za čím som doposiaľ plakávala nevediac, že to mám na dosah. Je to to, čo som hľadala celý život a až  teraz našla.

Erika

♥♥♥


Láska je jako vítr, který není vidět,  ale je cítit.

♥♥♥

Láska je Život.

Lukáš

♥♥

Je to stav vnitřního klidu, který oblažuje nejen mysl, ale i tělo ve vší celistvosti.  Stav,  jež  povzbuzuje  tebe  jako Osobnost nořit se do jeho hloubi a objevovat to, co je ti již od počátku zrodu vlastní, Jeho přítomnost a tvůrčí potenciál.  

♥♥♥

Láska je obrovsky mocná, živá a inteligentní síla. Ví naprosto přesně, co k čemu patří, kde má co být a kdy. To člověk nevymyslí a sám časem začne chápat, že udělá nejlépe, když se jí zcela oddá. Projevy Lásky mě zanechávají v němém úžasu, v obrovském obdivu a úctě i Lásce ke Stvořiteli, k životu a celému Jeho Stvoření se vším všudy, jak  je. Láska dává štěstí a radost, ale také Poznání a pochopení, proč co existuje, a že nic není větší ani menší, že vše je Jedno a vše patří Bohu. I to světlé, i to tmavé, že vlastně žádné rozdíly nejsou. Láska přece nedělá rozdíly v ničem. Jako  slunce svými paprsky zalévá vše a všemu dává možnost proměnit se a vyrůst do krásy. Láska dává útěchu a naději všem, kdo jsou bez naděje, protože ukazuje, že všechno, co je, nakonec vždycky slouží Bohu. Láska dává skutečnou víru a jistotu, že Pravda a spravedlnost nejsou jen slova. Ony existují a platí. Je  to Zákon Stvořitele. Tento svět a vše v něm řídí Vyšší síla. Láska, Bůh. A to přináší útěchu, úlevu a smíření se se životem i osudem. Také pobídku, abychom  se naučili vidět svět Jejíma očima, očima  Lásky, abychom se naučili opravdově  milovat. Protože to je opravdové Poznání. A Poznání plodí další Lásku, vytváří opravdovou a pevnou víru. Život má  smysl. Tím smyslem je Poznání Lásky. Poznání Stvořitele. Od Něj vše začíná. Ježíš řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a  ‚miluj  svého  bližního  jako  sám  sebe." Zjistila jsem, že když miluji Boha, tedy, když se učím prohlubovat Lásku k Němu a nalézám Poznání, pak mizí strach i obavy. Náhle svět není nepřátelským místem. Vidím všechny lidi a celé Jeho Stvoření jako své bratry a miluji je bez podmínek a očekávání. Láska proměňuje vše. Nad Ní nic není.  

Lenka

♥♥♥


Co je to láska? Dlouho jsem si myslel, že láska přichází mezi muže a ženu jen na krátkou dobu. V podstatě to je jen chemie, kterou vytvořila příroda pro zachování rodu. I maminka říká, že nic netrvá věčně ani láska k jedné slečně. Také jsem byl nepřímo vychováván k tomu, že tento cit, by si měl muž nechávat pro svou milou a jinak to nedávat najevo. Muž, který setrvává v lásce tak je moc zženštělý. Muž musí být silný a žádný hluboký cit mu nemůže podlamovat kolena. Díky knihám Anastasie Nových a díky pořadům s Igorem Michajlovičem Danilovem vidím jak nás systém klame. Nic nikomu nevyčítám, rodiče mi dávají lásku jak umějí. Jsem jím vděčný za vše. Bohužel  jsme všichni klamáni a smutné je, že o tom většina z nás neví. Přitom probouzet tento hluboký cit v sobě je tak nádherné, osvěžující, naplňující štěstím. Štěstí, za kterým se všichni honíme, hledáme ho ve vnějším světě a ono je uvnitř nás. Paradox našeho bytí, bláznivě se honíme jako pes za ocasem a přitom všechno máme. Jen se správně dívat, správně vkládat svoji pozornost. Miluji to, když se tam vracím,  k pravému zdroji Lásky a štěstí. Neumím si to udržet stále, ale díky meditaci Lotosový květ se na tento cit naladím a pak se ho snažím držet během dne. Všechno se mi vylepšilo, vztahy v práci, doma. Život se stal zářivějším a veselejším. Když člověk hluboce miluje druhého, tak každý den po kapkách naplňuje všeobjímající Láskou ke všem a ke všemu! Dneska ani malinko nepochybuji o tom, že pravá Láska je tou nejmocnější silou, která i  hory přenáší!

Ota

♥♥♥

"Pravá Láska, to je znovuobnovení jednoty Duší. Milující člověk vidí v jiném spřízněnou krásu jeho Duše. Když člověk opravdu miluje, nevidí povrchní krásu, tím myslím, rozumovou a fyzickou krásu jiného člověka, jeho talenty, schopnosti, ale vnitřní krásu jeho Duchovní podstaty."

z knihy AllatRa

Líbí se mi 54Pravá Láska - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 54
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Moudrost je bohatstvím duše, nikoli věku.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"