Například: Dobré zprávy
Prapůvodní Znalosti – to vše již bylo řečeno víckrát

Všechno zpátky přiteče:
Co zrodila země, obrátí se v prach;
Zásev z nebes, od země se vznese,
A rozkvete v nebesích..
Eurípidés „Chrysippus“

Poznávání světa prizmatem unikátních Znalostí, které jsou zveřejněny ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», se stalo znovuobjevením pro mě známého světa. Tento pocit je podobný procitnutí. Ukázalo se, že mé vědomosti o tajemstvích vesmíru, mírně řečeno, neodpovídají skutečné realitě. Chvála Bohu, že díky Jeho Vůli máme zprávu «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» a situace se radikálně mění!

Tolik nových, nečekaných a užitečných informací jsem ze zprávy načerpal, že pouhý výčet by zabral spoustu času a místa a mé úvahy by byly nejisté a vágní, neboť abych pojmul a promyslel tak obšírné poznatky, to chce čas.

«PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», jsem nejen já, ale i celé lidstvo obdrželi univerzální klíče, které snadno otevírají dveře k poznání v jakékoli oblasti vědy, k pochopení kterékoli knihy, tvorby či díla a to ze všech historických epoch. Koneckonců, pokud známe podstatu, a když víme Pravdu, potom můžeme v každém směru oddělit plevel od zrní a rozpoznat, co je zaneseno nánosem vytvořeným lidským egem a průběhem času, a co je věčná Pravda. S jistotou víme, u čeho začít a jakým směrem se ubírat v jakékoli sféře lidské činnosti a vědy.     

 

Po přezkoumání děl některých starověkých filozofů jsem hlouběji pochopil smysl filozofie Stoiků. Pro stoiky znamená Svoboda v pravém smyslu zachování harmonické formy duše. Mnohé aspekty jejich učení se pozoruhodným způsobem prolínají s Prapůvodními Znalostmi z knihy „AllatRa“, což vede k nepochybnému závěru: tyto Znalosti byly dány lidstvu již mnohokrát; pro všechny národy a v různých obdobích!

Také bych se chtěl zmínit o Marku Aureliu nebo spíše o jeho díle „Hovory k sobě“. Je to zajímavá práce, ve které autor uvádí své poznámky a afirmace. Přezkoumání tohoto díla za pomoci univerzálního klíče Prapůvodních Znalostí přineslo nové hlubší chápání daného textu.

Uvádím některé citáty: «Často si uvědomuji chvatnost míjení a mizení věcí a událostí. Neboť podstata věcí je jako proud v nepřetržitém toku a jejich činnosti podléhají ustavičným přeměnám a jejich příčiny myriádám obratů. Bezmála nic tu není stálého…»«Vesmírná příroda tvoří z vesmírné pralátky jako výtvarník z vosku. Teď, například hříbě, ale pak své dílo zruší a jeho látky užije k vytvoření stromku, potom lidského tvora a poté zase k něčemu jinému. Každý z těchto výtvorů je kratinkého bytí…»«Je jediné sluneční světlo, i když se tříští o myriády stěn a hor a jiných věcí. Je jediná společná pralátka, i když se tříští v myriádách těl vlastní podstaty. Je jediná podstata, i když je roztříštěna v myriády bytostí, svým způsobem ohraničených a jediná rozumná Duše, i když se zdá rozdělená…».

Uvedu ještě jeden zajímavý výrok Diogena Laertia: «Jednotlivé věci ve vesmíru podléhají změnám, rostou a zmenšují se, rozpadají se a rozpouštějí, jako kapka vína v moři. Jsou ovšem „Jednotné", jako substance světa, ze které všechno vzniká, která se nezvětšuje, ani nezmenšuje.». Mimochodem, o této substanci najdeme zmínky v mnoha dílech antických autorů, kteří žili na různých kontinentech a v různých dobách, i když tuto látku nazývali různě. O její skutečné podstatě, vlastnostech a charakteristikách se může každý dozvědět ve Zprávě. V uvedeném výroku znamená termín „Jednotné“ zřejmě septonové pole, které spojuje všechny reálné (stacionární) částečky Po tvořící ezoosmickou mřížku. Nemohou zmizet. Pokud by jen jediná reálná částečka Po zmizela, zmizela by celá ezoosmická mřížka a s ní i náš hmotný svět.

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», je úryvek, který natolik doplňuje výše uvedené rčení starověkých filosofů, že považuji za nezbytné se zde o něm zmínit: «V traktátu „Čuang-c’“ jsou zajímavé zmínky o tom, že „člověk se po smrti stane tlapkou hmyzu nebo játry myši“ a vysvětluje se to takovým „metafyzickým“ pojmem, jako „nerozdělená realita“ (tj. nedělitelná), ve které je „každý ve všem a všechno je v každém“ (poznámka: viz dále ve zprávě o stacionárních a fantomových částicích Po.). Podíváme-li se na tuto problematiku z pohledu zániku jedné formy života a vzniku jiné, která se skládá ze stejných elementárních částic (přecházejících z jednoho stavu do druhého) je nanejvýš jasné, že tento alegorický příklad má nejenom filozofický kořen.».

Závěrem chci uvést dva citáty starověkého mudrce, stoického filosofa Epiktéta. V prvním se stručně a přesně vyjádřil o pomíjivosti lidské existence v tomto hmotném světě: «Jsi dušička, která se vleče s mrtvolou». Druhý citát zcela vystihuje dnešní situaci, ve které se nachází lidská společnost: «Nikdo nechce být vinen, nikdo nechce žít v klamu, nespravedlivě… nikdo nebude říkat, že chce žít špatně a nemravně. To znamená, že všichni lidé žijící život nespravedlivý, nežijí tak, jak by chtěli, ale proti své vůli…Dělají to, co nechtějí. Takže oni nejsou svobodní». Chtěl bych k myšlence Epiktéta přidat následující. Kéž by lidé věděli, že v podstatě každý z nich má právo volby, že nemusí žít tak, jak jim diktuje systém, že každý má právo na život podle sebe. Vždyť nyní mají reálnou příležitost změnit jak svůj osud, tak i osud veškerého lidstva a Prapůvodní Znalosti z knihy «AllatRa» a zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» mohou každého člověka přivést ke skutečné svobodě. Tyto znalosti lidem pomáhají osvobodit se od všeho, co je dělá nešťastnými. Vždyť dnes má lidstvo jedinečnou šanci být opravdu šťastným.

Elčin Achmedov

 

zdroj: http://allatra-science.org/publication/iskonnye-znanija-vse-eto-bylo-skazano-ne-raz

Líbí se mi 73Prapůvodní Znalosti – to vše již bylo řečeno víckrát - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 73
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Všechny velké věci jsou kupodivu velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"