Například: Dobré zprávy
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA: NEUTRINO

 

„Charakteristickým rysem neutrina  je všepronikající efekt v důsledku  jeho velmi slabé interakce s hmotou. Jeho hlavní funkcí je přenos „vnitřní informace“ o objektech. Ale na rozdíl od fotonu neničí elementární částice, ze kterých se daný objekt skládá. Neutrino, při  procházení určitým objektem jen snímá informaci z hlavních fantomových částeček Po elementárních částic, ze kterých se daný objekt skládá (podobně snímá informaci reálná částečka Po). Tímto způsobem se proud neutrin stává nositelem informací o vnitřní struktuře a stavu objektů a jevů, na rozdíl od proudu fotonů, které nesou hlavně informace o vnějším stavu  objektů nebo jevů.  Neutrino nese informaci o vnitřní struktuře a stavu materie, ze které se uvolňuje (tzn., odděluje se ze struktury složitých elementárních částic) a také nese částečně informaci o materii, kterou prochází. V posledně jmenovaném případě dochází u neutrin k výměně informací s hlavními fantomovými částečkami Po elementárních částic, které jsou součástí objektu. 

Neutrino může existovat v několika stavech, ale na rozdíl od fotonů se u něj nemění počet fantomových částeček Po (vždy zůstane stejný - 5 fantomových částeček Po). Neutrino může přecházet z jednoho stavu do druhého v závislosti na tom, zda se nachází ve struktuře složité elementární částice nebo existuje odděleně. Pokud existuje odděleně, může se též nacházet v různých stavech, podle toho, zda  je v daný moment nositelem informace o jiných objektech nebo nenese žádnou informaci. Pokud  jsou neutrina v daném okamžiku nositelem informací, můžou být detekovány a zafixovány v trojrozměrné dimenzi.

Neutrina jsou zvláštní elementární částice. Díky své všepronikající schopnosti, prochází proudy neutrin Zemí, Sluncem, kosmickým prostorem a jinými objekty vesmíru a jsou nositeli unikátní informace o stavu těchto objektů. Poslední studie v oblasti fyziky elementárních částic, neutrinové geofyziky a astrofyziky provedené skupinou vědců Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA otevírají veliké možnosti pro základní a aplikované výzkumy. Během studie vědci přišli na to,  jaký obrovský vliv mají kosmické faktory na aktivaci vnitřní dynamiky Země… Díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA je možné nejen důkladně studovat chování neutrin vycházejících z nitra Země a vlastního septonového pole Země, vypočítat určité vzájemné vztahy, ale také vyvíjet nové metody pro prognózování sopečné erupce, díky podrobnějšímu studiu moderních magmatických formací geodynamických podmínek. Navíc se také objevila možnost  přímo ovlivňovat tyto procesy  prostřednictvím klimatického a vulkanického geoinženýrství. Dnes, díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA můžeme s jistotou říci, že řídit přírodní jevy je zcela reálné.

(Poznámka: viz  podrobnosti ve zprávě O problémech a důsledcích globální  změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů“ - http://allatra-science.org/cs/publication/climate)

 

úryvek ze zprávy PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA: http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra

Líbí se mi 67PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA: NEUTRINO - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 67
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"