Například: Dobré zprávy
POST RELEASE (PO VYDÁNÍ). MEZINÁRODNÍ KULATÝ STŮL. PRAVDA O ŽIVOTĚ PO SMRTI

V současné době existuje po celém světě mnoho svědectví lidí, kteří prožili zážitky blízké smrti. Zajímavé je, že při tomto prožitku si člověk uvědomuje sám sebe mimo tělo. Nabízí se otázka, jak to lze vysvětlit z hlediska medicíny a vědy? Kdo je ve skutečnosti člověk a co ho čeká na druhé straně? 


22. května 2021 se uskutečnila mezinárodní online konference „Život po smrti. Výmysly a fakta". Na konferenci navázala řada kulatých stolů, které se podrobněji zabývaly otázkami nastolenými a zveřejněnými na konferenci.


První kulatý stůl se konal 23. května 2021 na ALLATRA TV a byl zaměřen na téma „Pravda o životě po smrti“.

 

Přímého přenosu se zúčastnili: Leslie Magnum (USA), Jeffrey Long (USA), Shawn Brooks (USA), Gabriela Szalayová (Slovensko), Viliam Poltikovič (Česká republika), Santiago Ferrazzo (Argentina), Xenia Rivat (Nizozemsko).

 

Účastníci kulatého stolu se podělili o své poznatky, které vznikly během konference, a shrnuli, že díky sjednocení lidí na celém světě: vědců, lékařů, zástupců různých náboženství se podařilo najít odpovědi na nejdůležitější otázky pro každého člověka i celou společnost.

 

Jak uvedl doktor Jeffrey Long, takové množství důkazů a faktů o zážitcích blízkých smrti, které byly předloženy a zdokumentovány různými řečníky, byly pro lidi důležitým poselstvím o tom, že lidský život smrtí těla nekončí.

 

U kulatého stolu zazněla důležitost dalšího odhalení a studia těchto témat:

 

  • Zážitky blízké smrti a posmrtný život z vědeckého hlediska.
  • Pravda o základní definici hodnoty lidského života a o potřebě přítomnosti této informace ve společnosti.
  • Co čeká člověka po smrti. Před čím nás varovali naši proroci. 
  • Vliv výsledků studia antropologů na téma posmrtného osudu na vývoj naší civilizace.

 

Na konferenci mnohokrát zazněla myšlenka, že peklo i nebe nosíme v sobě. A klíčovým bodem je naše pozornost. Do čeho ji investujeme, to také posilujeme.

 

Pro doplnění tohoto tématu poskytla Xenia Rivat zajímavé informace o experimentech s vodou, konkrétně o experimentech Masaru Emota. Podobné studie vědecky prokázaly, že pozornost hraje rozhodující roli jak v životě člověka, tak v jeho posmrtném osudu. Pozornost je obrovská síla, která může být člověkem, v závislosti na jeho Volbě, zaměřena jak na ničení, tak i na Tvoření.


Řečníci vyjádřili obrovskou vděčnost za pozvání k účasti a sdílení poznatků na mezinárodní online konferenci „Život po smrti. Výmysly a fakta" a všem, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci.

 

Účastníci kulatého stolu upozornili, že se nacházíme na vrcholu globálních klimatických změn, globálních přeměn. Ve světě se děje mnoho nepokojů. A nyní je více než kdy jindy důležité pořádat takové mezinárodní konference a kulaté stoly, díky kterým se můžeme sjednotit a jednat společně.


Všichni jsme lidé! A navzdory rozdílům máme společný cíl - vybudování Tvořivé společnosti. Organizováním a vložením síly své pozornosti jako nástroje k synchronizaci našeho společného úsilí, můžeme úspěšně realizovat tuto ideu.

 

S uvědoměním si odpovědnosti za naši společnou budoucnost a sjednoceni za společným cílem můžeme vybudovat šťastnou a bezpečnou společnost, kterou si každý zaslouží.

 

Díky velkému mezinárodnímu a mezioborovému sjednocení lidí na konferenci 22. května 2021 bylo možné odhalit a přinést Pravdu o ŽIVOTĚ PO SMRTI do všech koutů světa. V tento den se svět sjednotil na jedné jediné vlně lásky a tvoření, což byl prakticky důkaz toho, že společně dokážeme všechno!

 

 

 

Zdroj: https://allatravesti.com/post-reliz-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-pravda-o-zhizni-posle-smerti

Líbí se mi 1POST RELEASE (PO VYDÁNÍ). MEZINÁRODNÍ KULATÝ STŮL. PRAVDA O ŽIVOTĚ PO SMRTI - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 1
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"