Například: Dobré zprávy
PODOBENSTVÍ O ČÍNSKÉM ŠÁLKU

V dávné Čině měli lidé nezvyklý oby­čej: když se narodilo dítě, darovali mu šá­lek na čaj. Nebyl to však šálek obyčejný. Byl ještě z tenčího porcelánu než obvyk­lé šálky, ještě slabší a ještě křehčí. Tento šálek byl dán malému dítěti po jeho naro­zení, a byl to jeho osobní šálek, který jej měl provázet celý život při pití čaje. Tento šálek neměl nikdy být vyhozen a nahrazen jiným. Protože takový šálek byl ale slabší, tenčí a křehčí, byl proto i náchylnější na rozbití.

Bylo opravdu snadné takový šálek roz­bít, tenký porcelán mohl lehce prasknout nebo se uštípnout. Když se šálek rozbil, majitel jej nemohl vyhodit a nahradit no­vým. Musel jej slepit, opravit a používat dál. Vtip byl v tom, že když šálek praskl nebo se uštípl, měl být slepen a opraven zlatem. Čím více a častěji byl poško­zen, tím cennější byl, protože tím více obsahoval zlata.

Když člověk do­šel stáří, jeho šálek už možná obsahoval více zlata než pů­vodního porcelánu. Tento zvyk ze své podstaty vlastně na­bízel velmi moudré podobenství: je přiro­zené a nevyhnutelné, aby se člověk během svého života mýlil, aby dělal chyby, aby zranil někoho druhého, aby někomu ublí­žil. Může se stát, že člověk utrpí zranění a křivdu od druhých. Od těch dob, co svět světem stojí, existuje zlo, tak to aspoň my lidé říkáme, když se stane křivda, bezprá­ví, násilí. Otázkou není jak se zlu, utrpení, křivdě vyhnout. Otázkou pouze je, co a jak s tím uděláme. Utečeme se do šnečí ulity? Obrníme se nepřístupností a nedůvěrou? Podobenství o čínském šálku nás inspiruje k tomu, abychom se vždy snažili ze všech těch zranění, omylů, křivd a bolestí poučit, ať už je způsobíme my druhým nebo oni nám. Abychom z nich vyzískali nějakou moudrost.

Aby náš život, jak dny, měsíce a roky plynou, měl své šrámy- vyplněné zlatem moudrosti…

Dnešní doba vede člověka často k fa­lešné pýše. My jsme hrdi na své výkony,­vzdělání, rozhled, znalost duchovních věcí. Kritiku neradi slyšíme a přitom kritika je nezbytná k získání moudrosti! Když nám někdo říká, že to či ono se jim na nás ne­líbí, bereme to jako konfrontaci a hledáme skryté důvody pro jejich slova. Ti, co zase chtějí říct, co se jim třeba nelíbí, už s ta­kovým postojem počítají a tak když už se odhodlají něco kritického říci, je to oprav­du konfrontační. Svět je tak podoben di­vadlu, kde jedni říkají druhým slova, která neodpovídají jejich pocitům. Své opravdové vnitřní pocity jen těžko dokáže­me sdílet. A to je v protikladu s tím, co nás učí podobenství o čínském šálku.

Naše moderní doba nás paradoxně spíš odrazuje od získávání moudrosti. Když už se stane nějaký problém, když dojde ke zranění na duši, nechceme se s ním pomalu vyrovnat, poučit se z něj. Dnes se učíme, že když se věc pochroumá, je snazší a levnější ji vyměnit, než ji opravit. A když zaskřípe lidský vztah? Žádný problém, vytvoříme si nový. I když jsme ženatí a vdaní, je snazší se rozvést a najít si nového partnera, než se pokoušet ten starý vyspravit. Sice možná za čas zjistíme, že v tom novém vztahu se nám věci jaksi po­divně opakují, ale s tím není třeba lá­mat si hlavu, protože případně ten vztah opět ukončíme a jíz­da pokračuje dál.

Svět kolem nás, ten obecný trend nám říká, abychom se nesnažili vyspra­vovat šálek našeho života zlatem. Máme jej vyhodit, jakmile je naprasklý, a svět kolem nás nám k tomu tleská – ano, tak je to správně, vždyť poři­zovací hodnota toho nového, ať je to věc, přátelství nebo partnerský vztah je nižší, než míra úsilí potřebná k opravě.

A pak je náš život složen jen z velké­ho množství popraskaných hrníčků, které se válejí odhozené v prachu minulosti! Nebylo by lepší mít jen jeden jediný, po­praskaný a poškrábaný šálek, ale zato šálek vyplněný zlatem moudrosti, šálek, který je náš vlastní, kterého si velmi vážíme?

Čínský šálek je jen symbolem. To, o co doopravdy jde, je moudrost. Tu my hledá­me, tu my sbíráme, a tu si navzájem jeden druhému předáváme. Nakonec, vždyť ta­kovéto vypomáhání si navzájem moudrostí je jedním z důvodů, proč jsme dnes tady a proč naše společenství vůbec existuje… Ať už hledáme přátelství, inspiraci, inte­lektuální podněty, místo k pohovoření nad hrnkem kávy, ať už jsme zde z jakýchkoliv důvodů, přece hledání moudrosti je prav­děpodobně v pozadí každého takového dů­vodu, nemyslíte?

Nechť se nám daří nacházet ji i ji po hrstech rozdávat druhým – s moudrostí netřeba šetřit. Nechť moudrost a láska jsou v nás a provází naše kroky.

Líbí se mi 28PODOBENSTVÍ O ČÍNSKÉM ŠÁLKU - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 28
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Dokud v duši žije láska, pak je odloučení nemožné.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"