Například: Dobré zprávy
Počas víkendu aj zemetrasenia odpočívajú

22. marca 2017 bol na internetovej stránke "ALLATRA Vesti" spustený projekt zberu dát o všetkých zemetraseniach na planéte Zem zo všetkých známych a verejne dostupných zdrojov monitoringu seizmickej aktivity našej planéty (USGS Feed, EMSC Feed, GFZ Feed, RAS Feed, Natural Resources Canada, GeoScience Australia ) pod všeobecným názvom "SEIZMOMONITORING".  

Tímom "ALLATRA Vesti" bola odhalená zaujímavá závislosť seizmickej aktivity na dňoch v týždni. Vždy v pracovných dňoch je zemetrasení oveľa viac v porovnaní s víkendom:

• Pondelok pripomína predzvesť príchodu búrky (7 518). Možno preto ľudia nemajú tak radi prvý pracovný deň, aj keď oni sami sú príčinou tohto javu.
• Druhé miesto obsadil utorok (8 150);
• Tretie miesto - streda (8 121);
• Štvrtok obsadzuje štvrté miesto, pripomínajúce jeho meno (7 945);
• Najvyšší vrchol pripadol na piatok (8 329);
• V sobotu je jasný pokles (7 385);
• A najnižšia aktivita zemetrasení pripadá na nedeľu (6 801);

Nižšie je graf so získanými údajmi:

 zemetriasenia-po-dniam_1_poslední

Obr. 1. Graf závislosti počtu zemetrasení podľa dní týždňa od 22.03.2017 do 21.08.2017

 

A tu sú údaje získané za posledných 6 týždňov. Je v nich pozorovaná podobná tendencia: 

 

zemetriasenia-po-dniam_3_poslední_1

Obr. 2. Graf závislosti počtu zemetrasení podľa dní týždňa od 10.07.2017 do 21.08.2017

 

Údaje za posledných 7 dní (obr. 3) sa mierne líšia od všeobecného trendu. Vrcholy pripadli na  pondelok a piatok a vo štvrtok sa vyskytol minimálny počet zemetrasení. Jednako však, ako predtým,  od soboty do nedele dochádza k znateľnému poklesu seizmickej aktivity.

 

zemetriasenia-po-dniam_2_poslední 

Obr. 3. Graf závislosti počtu zemetrasení podľa dní týždňa od 14.08.2017 do 21.08.2017

 

Teda to znamená, že existuje nejaká vzájomná závislosť dňa v týždni a počtu zemetrasení vo svete, a čo by to mohlo znamenať? Vďaka získaným údajom potvrdzujeme informácie získané zo správ: "O problémoch a dôsledkoch globálnych zmien klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov" a "PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA", že psychoemocionálne pozadie aktivity celého ľudstva má priamy vplyv na klimatické udalosti na našej planéte Zem. Vysvetľuje sa to dosť jednoducho – v pracovných dňoch vypestovaný poriadok v našej spoločnosti stimuluje ľudí ku zvýšeniu stupňa psychoemocionálnej aktivity až do kritických prejavov. Svojrázny útlm prichádza cez víkendové dni, kedy sa mnohí ľudia môžu aspoň trochu upokojiť, prebrať sa z mdlôb a nemyslieť na "denný chlieb". Cyklus sa takto uzatvára. Vzhľadom na to, že populácie na planéte Zem je čoraz viac,  prejavy seizmickej aktivity sa na Zemi, ak spoločnosť ako celok nezmení svoje priority, budú iba zvyšovať, čo môže nevyhnutne viesť k eskalácii klimatických katastrof!

Aká je cesta z tejto situácie?

Je to veľmi jednoduché. Začínať treba od seba – sledovať svoje myšlienky a emócie, nepripúšťať v sebe nič negatívne, ale kultivovať v sebe najlepšie duchovné a morálne vlastnosti, ako je napríklad priateľstvo, láska, vzájomná pomoc. V takom prípade sa zmení k lepšiemu nielen osobný život človeka, ktorý pracuje na sebe, ale aj život, ciele a priority celej ľudskej spoločnosti a v dôsledku sa zníži seizmická aktivita Zeme, normalizujú sa klimatické javy, a dokonca ani samotná príroda nebude tak krutá, ako teraz.

Dnešnou prioritou v spoločnosti je boj o prežitie a preteky za materiálnymi statkami. Nový, ale presnejšie dávno zabudnutý pôvodný model hodlá do základu rozvoja spoločnosti postaviť duchovno-mravné zdokonaľovanie každého človeka. Vo výsledku každý získa prežitie nielen svojho tela, veď vo vysoko rozvinutej civilizácii nesmú existovať také pojmy ako násilie, vražda, vojna, ale to, čo je oveľa dôležitejšie – duchovné, to, k čomu intuitívne smeruje každý z nás.

To neznamená, že netreba držať krok s dobou a nevyužívať všetky prínosy civilizácie, mať toto všetko nikto nezakazuje, ale vďaka dobre stanoveným prioritám bude môcť každý človek dosiahnuť kvalitatívne nový stav vo svojom vnútri a stať sa skutočnou slobodnou Osobnosťou. Túto vnútornú zmenu v človeku možno prirovnať k vedeckému termínu kvantového prechodu, kedy častica prechádza do stavu vlny a kedy človek ako pozorovateľ prestane obracať pozornosť na rozptyľujúce ho faktory myšlienkovo-emocionálneho charakteru a vychádza za rámce, ktoré vnucuje vzniknutý systém (ako nejaký rozumný globálny organizmus, noosféra). Niektorí to nazývajú slobodou, niekto používa slovo nirvána alebo stav svätosti, ale súčasné objavy modernej fyziky sú ďalším dôkazom danej premeny ľudskej osobnosti a duše v kvalitatívne nové zrelé stvorenie!

Pozorovanie seizmickej aktivity Zeme pokračuje, v budúcnosti vás čaká nová nazhromaždená informačná báza o klimatických udalostiach a neočakávané odhalenia, ktoré boli spozorované počas experimentu. Dávajte pozor na nové klimatické správy a pripojte sa k tímu stránky: [email protected]

 
Tím "ALLATRA Vesti"


Zdroj: https://allatravesti.com/v_vyhodnye_zemletryaseniya_tozhe_otdyhayut  

Líbí se mi 148Počas víkendu aj zemetrasenia odpočívajú - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 148
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je hloupé opěvovat toho, kdo v tobě vidí jen svou budoucí potravu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"