Například: Dobré zprávy
Perla – symbol Čistoty

     Na Východě v minulosti zobrazovali Duši v kokonu v podobě perly ve škebli. Byla symbolem vnitřního duchovního rozvoje člověka uvnitř jeho konstrukce, zázrakem Zrození. Její perleťová běloba byla symbolem duchovní čistoty, moudrosti, dokonalosti a tajného vědění. Je třeba poznamenat, že toto asociativní srovnání Duše s perlou se dá vysledovat ve všech světových náboženstvích.

     U indiánů a buddhistů je perla symbolem duchovního osvícení. Křesťané spojují „drahocennou perlu z vod křtu“ s představami Duše a Bohorodičky, Její duchovní čistoty. V islámu existuje pověra, že perla je jedním ze jmen Boha, že v posmrtném světě právě perly vytváří sféry kolem ctnostných duší. Podobné asociace jsou částečně spojeny s duchovním viděním, jelikož meditující člověk během vykonávání určitých duchovních praktik někdy vidí procesy, k nimž dochází v oblasti umístění Duše, procesy, které se mu asociují se zářením, s hrou ostrého světla, vycházejícího od Duše, připomínajícího lesk a světelnou hru perleti na slunci. 

     ...U muslimů objevuje mnoho legend spojených s perlou, vyčleňují ji do kategorie zvláštních symbolů. Podle výroku Proroka Mohameda byl například svět stvořen z Bílé Perly. Podle muslimských představ stvořil Všemohoucí Bílou Perlu, jejíž tloušťka byla jako sedm nebes a sedm zemí dohromady. Když k Sobě Bůh přizval Perlu, Jeho výzvou se celá zachvěla, a tak se změnila na proudící Vodu. Ze všech výtvorů, které v nějakou noční či denní dobu tak či onak přerušují své chvalozpěvy Nejvyššímu, pouze ona jediná, když již byla Vodou, ani na okamžik nepřestávala slavit Stvořitele, neustále se čeřila a pěnila. Proto jí i Bůh dal výhodu nad ostatními, udělal ji zdrojem a počátkem života všeho živého. Tak bylo z Vody stvořeno vše živé. Aby byla tato drahocenná voda unášena, Nejvyšší stvořil Vítr (Vzduch), obdaroval ho „nekonečným množstvím“ křídel.

     Proto je zpravidla tato sakrální nika naplněna mnohými symboly. Spojovali ji s Přesvatou Pannou, neposkvrněnou Duší. Dříve uvnitř mihrábu zavěšovali hořící lampu, protože božskou přítomnost ve světě nebo v člověku připodobňovali ke světlu lampy. Svítidlo je ve skle a sklo je přesně jako perlová hvězda – symbol „Světla na světě“.

Z knihy AllatRa od A. Novych

Líbí se mi 101Perla – symbol Čistoty - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 101
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"