Například: Dobré zprávy
Panna Maria: božská Láska, Boho Rodička

Na území bývalého Československa se nachází velké množství kulturních památek, které vzdávají hold Panně Marii. Je vyobrazena jak na obrazech a sochách v církevních chrámech, tak na morových sloupech či monumentech nacházejících se většinou na místech, kde se Panna Maria zjevila lidem.

Na všech těchto vyobrazeních je vypodobněná buď s Ježíškem, jakožto matka Boží, nebo samostatně stojící. Jedním z těchto vyobrazení je tzv. „Immaculata“. Toto slovo pochází z latiny a znamená „Neposkvrněná“. Na první pohled se od ostatních neliší. Ovšem pokud se na ní podrobně zadíváme, určité odlišnosti nalezneme. Ve většině případů stojí „Panna Maria Neposkvrněná“ na Zeměkouli, kterou oplétá had nebo drak, u jejich nohou je umístěn srpek s růžky směřujícími vzhůru (znak Allat) a nad její hlavou se vznáší 12 hvězd.

Člověk neznalý věci si, ve většině případů, přiřadí toto vyobrazení k biblické mytologii a k tridenskému dogmatu. Podle něho toto vyobrazení symbolizuje vítězství Marie nad Ďáblem a odkazuje se na zjevení sv. Jana (12 kapitola). Ovšem tato zdánlivě jasná skutečnost má svůj základ v prapůvodních znalostech, které jsou dávány lidem od nepaměti (více informací naleznete v knize „AllatRa“od A.Novych).

Panna Maria zde ve skutečnosti symbolizuje prapůvodní ženský princip, s jehož pomocí byl vytvořen celý materiální vesmír. Had, který oplétá zemi je živočišný rozum pokoušející se vládnout této planetě. Většinou má Panna Maria na tomto hadovi pravou nohu, což symbolizuje převahu duchovního světa nad tím materiálním.

Jinými slovy se nám po celou dobu existence naší civilizace někdo snaží naznačit, že láska a dobro je tím hlavním důvodem, pro který stojí, zato žít. Je nanejvýš jasné, že lidé, kteří tyto znalosti předávali, v podobě obrazů a soch Panny Marie Neposkvrněné, věděli o hrdinském činu Marie Magdalény a o jejím poslání pomáhat všem lidem upřímně prosícím o spásu své duše.

„...Ve skutečnosti zůstal Svatý Grál u Marie Magdaleny. S jeho pomocí našla nejen skrytou sílu, která jí kdykoli umožňovala odejít do světa Božího. Ale nesmíme opomenout vznešenost a čistotu Mariiny duše, neboť na sebe vzala obrovskou zodpovědnost a odkryla vnější sílu kvůli pomoci trpícím. Volba Marie Magdaleny je velkým duchovním hrdinským skutkem. Neboť když poznala vyšší svět, stala se Bytostí vyšší než je Člověk, zůstala na Zemi, v tomto pekle, v podstatě uvázla mezi světy, aby pomáhala milionům trpících. A díky tomu přichází obrovská duchovní síla skrze pannu Marii na pomoc trpícím. Právě ona se už dva tisíce let zjevuje lidem. (více informací naleznete v knize „Sensei ze Šambaly IV“od A. Novych).

Na území obývané Slovany se kult Bohorodičky datuje od začátku katolizace těchto území, ovšem Slované symbol Matky, jako prapříčiny všeho, uznávali odpradávna. V době, kdy si katolická církev začala podmaňovat většinu Evropy, se začala zjevovat Marie Magdaléna lidem na různých místech starého kontinentu (např. zjevení ve Fatimě), což bylo pro vysoké hodnostáře katolické církve nepřijatelné, neboť celé toto náboženství postavili na čistě mužských principech. Ještě horší ovšem bylo, že se zjevovala právě Marie Magdaléna, kterou církev pomluvila v očích věřících už na počátku vzniku tohoto náboženství. Proto museli zareagovat na stále častější zjevení vysvětlením, že se jedná o matku Ježíše Krista. Toto vysvětlení se zachovalo vlastně až do dnešní doby. Slované znali pravou povahu tohoto poselství a snažili se zachovat tyto znalosti pro budoucí generace prostřednictvím právě těchto podobenství Panny Marie Neposkvrněné.

 

„Marie Magdalena byla a dodnes zůstává Pochodní na oltáři Lásky Krista.“

(více v článku Panna Marie nebo Marie Magdalena, Polahoda 7/2013)

 

Na mnoha místech našeho území se do dnešních dní zachovaly opravdu nádherné obrazy a sochy, které tuto vzácnou ženu připomínají. Jedním z takových míst je i vesnice Darkovičky u Hlučína. Plastika pochází z roku 1862 a nachází se před budovou místní školy. Jejím autorem byl místní rodák Jan Janda. Další se nachází například na městské věži v Trnavě. Dějiny této věže se datují od roku 1574. Tehdy její vrchol zdobil srpek měsíce, jehož konce směřovali vzhůru (znak Allat) s hvězdou umístěnou nad ním. Tento symbol posléze vystřídala právě socha Immaculaty (1739-1742) a v této podobě zůstala prakticky dodnes.

 Je zjevné, že kult „Matky Bohorodičky“, díky čisté víře mnoha lidí, přetrval celá staletí. Bohužel v dnešní době už málokdo zná původní význam informací, které byly prostřednictvím „Immmaculaty“ předávány dalším pokolením. Je nanejvýš důležité, abychom začali pátrat po pravém smyslu těchto odkazů a díky naší snaze najít pravdu, pochopili jejich význam pro současnost. V době, kdy stojíme na prahu velkých klimatických změn, je pravda jedinou možnou cestou, kterou bychom se měli vydat.

Dušan Valeček

Líbí se mi 68Panna Maria: božská Láska, Boho Rodička - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 68
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"