Například: Dobré zprávy
Co znamená omezení kapitalizace ve Tvořivé společnosti

Náš současný ekonomický systém je v podstatě jen honbou za „maximalizací zisku“. Zrodil nesčetné množství problémů ve světě: chudobu, hlad, otroctví, násilí a války. V tomto spotřebitelském formátu je náš život bezcenný - stal se pouhým prostředkem k vydělávání peněz. Čas, energie a zdroje, které by měly být věnovány na zajištění lidských a sociálních potřeb, jsou vynakládány na obohacování již tak nadměrně bohatých jednotlivců.

Zisk je přednější než naše zdraví

Ve výsledku jsou nám v obchodech nabízeny nezdravé potraviny, protože zisk je přednější než naše zdraví. Na pultech obchodů najdeme nekvalitní výrobky, protože kvantita je mnohem důležitější než kvalita. Jsme odkázáni na farmaceutické přípravky, které vznikly jako výsledek boje laboratoře s laboratoří, namísto jejich spolupráce s cílem skutečně pomoci lidem a zajistit jim zdraví. Zamysleme se tedy, nakolik je soutěž efektivní ve spotřebitelském systému? A jakým způsobem tuto neefektivitu ještě prohlubuje moc vyplývající z nadbytku peněz a hierarchického nastavení společnosti.

Podívejme se nejprve na konkrétní grafické rozložení bohatství ve světě:

Jak ukazuje graf Credit Suisse Global Wealth z roku 2020 - 1 % nejbohatších domácností na světě vlastní 43 % veškerého osobního bohatství, zatímco 50 % domácností (tedy polovina všech domácností) na dolní hranici má pouze 1 % světového bohatství.

                     Výhody Tvorivej spoločnosti   Kaleidoskop faktov 22.02_47_33_29.Still001

Asi nás ani nepřekvapí, že v krizovém období se tato nerovnost ještě prohlubuje. Bohatí bohatnou a chudí chudnou, a to proběhlo i v letech 2020-2021.

                     Výhody Tvorivej spoločnosti   Kaleidoskop faktov 22.02_47_50_10.Still002

V publikaci Forbes se uvádí, že během covidové pandemie došlo k nejprudšímu zbohatnutí již existujících miliardářů vůbec.

Od loňska nejbohatší vrstva společnosti získala dohromady dalších osm bilionů dolarů. Pod hranici chudoby ve stejnou dobu spadlo 160 milionů dalších lidí! Nemysleme si však, že bohatí lidé žijící v luxusu jsou automaticky těmi skutečně šťastnějšími. Každodenní strach o jejich vlastní život je nutí žít pod dohledem ochranky. Žijí tedy v podstatě ve zlaté kleci. To je obrovská absurdita naší hry spotřebitelského formátu - všichni jsme otroci: někteří lidé, kteří nemají peníze, umírají hlady, jiní, kteří se je snaží vydělat, mají sotva čas na život, a další, kteří už bohatství mají, sedí ve svých zlatých klecích a bojí se z nich vylézt. 

                       Výhody Tvorivej spoločnosti   Kaleidoskop faktov 22.02_48_04_25.Still003

Tak jak využít skvělý myšlenkový potenciál lidí, jejich schopnosti a zkušenosti? Jak smysluplně využít přírozený zájem a snahu zdkonalovat se a být stále lepší? Pokud někteří lidé rádi soutěží a mají rádi výzvy, zkusme vytvořit systém, aby jejich úsilí bylo přínosem pro ostatní. Vytvořme podmínky, ve kterých budeme moci soutěžit o to, kdo dokáže více pomáhat lidem a realizovat více sociálních projektů.

Za těchto podmínek mohou podniky spolupracovat a více přispívat k rozvoji společnosti. K takovým lidem, k takovým firmám bude pak veřejnost skutečně vzhlížet a podporovat je. Protože každý bude chápat jejich přínos a konání hodné inspirace.

Z informací z fora „Globální Krize. Jsme lidé. Chceme žít,“ víme, že máme dostatek finančních prostředků, ale nevyužíváme je pro blaho lidstva. A co je nejhorší, nadměrné bohatství v rukou jednotlivců je hnací silou válek.

                   

Bohatství samo o sobě není špatné

Nadbytečný kapitál může být znovu investován do ekonomiky, poskytovat pracovní místa a být zárodkem technologických inovací, které zlepšují lidskou existenci. Avšak očividné hromadění bohatství nad rámec lidských potřeb, má často škodlivý dopad na lidstvo. 

Průzkum provedený v mnoha zemích ukázal, že lidé souzní s tím, že je nutné omezit kapitalizaci jednotlivce. A tuto možnost zmiňuje jako možné řešení i řada odborníků. Je už na lidech, aby určili rozsah tohoto omezení. Řeku chamtivosti, která se přelila z břehů a zaplavila celý svět, je nutné vrátit zpět do bezpečných mezí. Jinak se nevyhneme nelidskosti a strádání ve spotřebitelském formátu. V něm je lidský život jen drobnou mincí, která velmi rychle ztrácí na hodnotě v důsledku morální inflace ve společnosti.

Omezení bohatství spolu se zavedením víceúčelovým komplexem VOSKHOD pomůže vytvořit zdravou ekonomiku. To znamená především cenovou stabilitu a optimální využívání zdrojů na celé planetě. Zdravou a spravedlivou hospodářskou soutěž vedoucí ke zlepšení zboží a služeb. Pak už vzniká jiný svět, Tvořivá společnost, kde neexistuje žádná moc, protože všechny instituce a mechanismy jsou zcela transparentní a řízené přímo samotnou společností. Lidský život je nejvyšší hodnotou.

Zdroj: Výhody Tvorivej spoločnosti | Kaleidoskop faktov 22

 

Líbí se mi 29Co znamená omezení kapitalizace ve Tvořivé společnosti - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 29
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Všechny velké věci jsou kupodivu velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"