Například: Dobré zprávy
Odpovědnost na duchovní cestě. Osobní zkušenost.

 Každý chápe slova "odpovědnost", "odpovědný", "zodpovědně" ... Slyšíme je v různých formulacích, jako například "zodpovědný pracovník", "rodičovská odpovědnost". Ale co tento pojem znamená na Duchovní cestě?  Odpověď odhalím v tomto článku.

Zodpovědnost se rodí z pochopení přírodních zákonů a vzájemných souvislostí. Každá činnost vede k následkům a vše, co máme, je výsledkem našich myšlenek, pocitů a činů. Toto je - nevratné.

Samotná odpovědnost spočívá v tom, příjmout fakt těchto zákonů a neutíkat od nich, schovávajíc si hlavu do písku. Odpovědnost je charakteristickým rysem rozvoje, zrání Osobnosti. Protože akceptace a přijetí všech následků a následků svých myšlenek, vyžaduje poctivost samého k sobě a určitou sílu ducha.

 

 

Je třeba mluvit za sebe a jen za sebe, nepřekládat odpovědnost na jiné. V tomto článku budu vyprávět o své zkušenosti. Pro sebe vyčleňuji několik druhů odpovědnosti a budu o nich hovořit níže.

Moje první odpovědnost - za to, kam jdu, co dělám se svým vnitřním světem, jakým se snažím být. Chci to nebo ne, přijímám nebo ne, ale to jaký jsem, co ve mně dominuje - závisí od mé volby: co dělat, o čem přemýšlet, co prociťovat.

Moje druhá odpovědnost - přejít Cestu do konce. K jakémukoliv cíli je důležitý nepřetržitý pohyb. Udělat první kroky, začít pracovat na sobě, kontrolovat své myšlenky, pozorovat pocity - to je jedno, ale pokračovat v této cestě, zůstávat na ní nezávisle od viditelných překážek sebeospravedlňování a těžkostí - to už je jiné. Překonávání bariér závisí zcela na mém vnitřním stavu, převládajících myšlenkách a pocitech. V přijetí této zákonitosti, jejich následků, spočívá moje druhá odpovědnost.

Moje třetí odpovědnost - za to, co posílám do vnějšího světa. Vnitřní a vnější je vzájemně propojeno. Každá myšlenka a pocit mají svá zpětná působení, pokračování v okolním světě. To je obyčejná fyzika. Pozorovat se, přijímat a uvědomovat si spojení svého vnitřního světa se světem vnějším, se stavy druhých lidí, událostmi - to je moje třetí odpovědnost.

Moje čtvrtá zodpovednost - má trochu odlišný charakter. Moje první tři odpovědnosti představují určitou zkušenost, či znalosti. Vlastní zkušenost - to je platforma, která mi pomáhá dále se pohybovat po Cestě, v jistém smyslu je to opora. Sdílení vlastní zkušenosti může pomoci zformovat podobnou platformu druhým lidem. Čím více lidí se snaží kontrolovat své myšlenky, tím zdravější a přirozenější, duchovně-morální společnost máme. Odpovědnost za uchování a sdílení vlastních zkušeností, pochopení důsledků tohoto procesu - to i je moje čtvrtá odpovědnost.

Jakákoliv cesta obecně, včetně Duchovní cesty, se začíná přijetím všech následků svého konaní. Každá myšlenka, každý pocit - vše je součástí Cesty. Pokud jsi připravený a máš v úmyslu bezpodmínečně pracovat na sobě, tak bude postup vpřed. V opačném případě je to jen hra. Reálná práce v každé vteřině - jinak Cesty nebude. Když jdeš po cestě, všechny kroky děláš vpřed. Avšak nekráčíš  zpět  od svého cíle? Jinak můžeš nepřijít nikam, pouze jednoduše přešlapuje na místě.  Proto je Cesta nemožná, pokud děláš dva kroky dopředu a jeden zpět. Každý krok musí být pouze vpřed. Pouze - k Cíli.

 

Autor: Oleg

 

Zdroj:  http://allatravesti.com/otvetstvennost_duhovnogo_puti._lichnyy_opyt

 

Líbí se mi 47Odpovědnost na duchovní cestě. Osobní zkušenost. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 47
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud chceš rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"