Například: Dobré zprávy
O Stvoření člověka

O Stvoření Člověka

Bůh je jediný a všudypřítomný, On není fyzickou osobou, pro představu, je spíše podoben energetickému, magnetickému či jinému poli. Je to jediné pole, ve kterém existuje vše.Bůh, to je mocná energie mysli, která vše tvoří a ve všem se projevuje. V žádném případě to není Někdo s plnovousem, kdo sedí na trůnu... Ačkoli, chcete-li, i on se může dočasně vtělit do lidské podoby. Bůh nás stvořil ke svému obrazu a podobě, ty z nás, kdo jsme uvnitř tohoto těla. Jeho Částice, duše, žije v každém z nás.

 

Příběh o stvoření Člověka, jak byl předán lidem v počátku

Když Bůh stvořil Člověka, tedy duši, kochal se svým stvořením, protože bylo stvořeno k Jeho obrazu. Člověk tehdy nebyl v těle na Zemi, jak dnes tvrdí některá náboženství... "Ráj" pro Člověka byl v nebi, o čemž ostatně mluvil i Ježíš. Bytost, kterou stvořil Bůh, se skládala z božského základu, tedy z duše. Neznala zlo, znala pouze dobro, protože v ní byla Boží Láska. Bytost přirozeně vládla obrovskými schopnostmi a neexistovaly pro ni žádné překážky.

 

Lucifer – anděl Světla

Tyto Bytosti si, kromě Boha, oblíbil i Lucifer, anděl Světla, který je pravou rukou Boha. Ten řekl Bohu: " Ty Bytosti nechápou, nakolik je miluješ, protože znají jen dobro..." Lucifer začal hájit individualitu Člověka, jeho postavení, jakožto svobodné Bytosti pro poznání. Chtěl, aby si Člověk skutečně zamiloval Boha, aby před Bohem nebyl pouze jako rostlina, která dělá radost svému vzoru. Bůh Luciferovi "přikázal" : "jestliže je miluješ tak, jako já, nauč je to". Bůh tedy poslal lidi na Zemi, která byla stvořena speciálně pro člověka, s moři, souší, rostlinstvem a různými zvířaty. Lucifer stvořil lidské tělo, do něhož Bůh umístil duši, proto jsou v něm dva základy- duchovní a materiální. Bůh dal člověku sílu mysli, jako synu Božímu. Z rozumu se stalo bitevní pole myšlenek obou základů (materiálního a duchovního).

 

Bůh a Lucifer

Právě to ukazuje, že Bůh a Lucifer stvořili člověka společně. Právě to také ukazuje, že Lucifer byl a zůstává pravou rukou Boha, protože byl aktivně účasten při stvoření člověka a aktivně se zapojuje do výchovy jeho duše.... Lucifer lidem umožnil dokonale pochopit a poznat, co je dobré a co zlé. Bůh dal pak lidem svobodu volby mezi duchovním a materiálním základem. O těch dob je Lucifer poručníkem lidí.

 

Proč se Lucifer nazývá Legií?

To proto, že působí skrze myšlenky našich tělesných pudů. Těchto myšlenek bývají zpravidla legie. Stačí sledovat sama sebe. Zdá se nám, že promýšlíme právěj ednu myšlenku, která je naše osobní. Pak ale zkusme udržet tuto myšlenku, byť jen 10 minut, překontrolujme ji, a budeme překvapeni, kolik všelijakých různých myšlenek se v naší hlavě vlastně nachází. To je legie. Proto v nás Lucifer, obrazně řečeno, neustále přebývá a prověřuje naše přesvědčení, pevnost v Lásce k Bohu.

 

"Čert" nikdy nespí

Pokud se člověk stale přiklání k dobrým myšlenkám, musí si uvědomovat, že špatné myšlenky v něm  neustále přebývají, jen nemají sílu člověka ovlivňovat. Obrazně řečeno, špatné myšlenky čekají na vhodný okamžik, kdy člověk oslabí svou kontrolu. Pak se pokusí opět vybojovat sílu jeho víry. Tento bystrozraký Strážce tělesných pudů přebývá celý život v těle člověka jako jeho nedílná součást. Proto, dokud se duše nachází v těle, budou neustále přítomny i tyto zkoušky "odolnosti". Ale když duše plně vyzraje a opustí cyklus reinkarnací, Lucifer se také upřímně raduje jako přísný a moudrý Učitel svého Žáka. Protože duše prošla se ctí plně prozkoušená a svou skutečnou Láskou se sjednocuje s Bohem... Bůh je rodič. Vždycky se raduje z úspěchů svého dítěte...

 

Armageddon

Tedy, náš život je pro duši školou. Proto každý člověk, který je v těle, prochází svým osobním Armageddonem, a přejímá tak postavení svých vítězných dobrých či špatných myšlenek. Proto I poznání dána lidem mohou vest jak ke Svobodě, tak k otroctví. Nikdo nám však nebrání v naší svobodné volbě – ani Bůh ani Ďábel. To znamená, že my sami si dláždíme cestu buď do ráje, do nirvány, nebo sami sebe vrháme do pekla reinkarnací.

 

Rigden Djapo - z knihy Sensei ze Šambaly I.

 

 

Líbí se mi 122O Stvoření člověka - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 122
Podobné články:Komentáře

Petra 07.06.2017 10:55 Odpověď

Jenomže život není pro duše školou, i když se to tak může zdát. Život v materiální části vesmíru je od toho, aby Bůh skrze nás poznal všechno co není, aby věděl co je. Tedy, dal nám svobodu volby ve svém konání a nic není z jeho pohledu ani špatné ani správné. Proto každý může být vrahem, zlodějem, mocnářem a nebo taky knězem, Matkou Terezou (ve smyslu pomáhání chudým a nemocným) nebo člověkem s rozšířeným vědomím. Každý z nás, jelikož čas vlastně neexistuje, je tedy zároveň vrahem a zároveň miliusem. Ale abychom to dokázali vnímat odděleně, tak jsme na to zapomněli a jen pár lidí to poznalo. Proto skrze nespočet životů, kde jsme odžili a ještě odžijeme (byť probíhají vlastně najedou) se snažíme poznat co jsme, ale nejde to bez poznání toho, co nejsme. Jsme tu tedy proto, abychom žili a hlavně prožívali.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pravá víra se zakládá na znalostech. A znalosti přicházejí skrze slovo, skrze ujištění svého rozumu o pravdivosti jevu, ke kterému dochází.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"