Například: Dobré zprávy
O PŘÍCHODU IMÁMA MAHDÍ

Osud nám dává mnoho znamení, jen málo kdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme...

Věřící moderních světových náboženství čekají na příchod jednoho z hlavních božských stvoření jejich náboženství.

V hinduismu očekávají příchod avatara jménem Kalki, který je považován za ztělesnění jednoho z nejvyšších bohů - boha Višnu - tvůrce a ničitele vesmíru. Podle přesvědčení věřících je Kalki ten, kdo udržuje život ve vesmíru a řídí jej; ten, z něhož vycházejí všechny materiální a duchovní prvky. S příchodem Kalki se pro lidstvo očekávají významné události. Podle proroctví je zobrazován s plamenným mečem v ruce, kterým ničí nepřátele, ničí svět a obnovuje dharmu, čímž se připravuje na budoucí znovuzrození zničeného světa.

V buddhismu se očekává příchod Maitreya, podle jejich víry je to budoucí Učitel lidstva, který na svět přinese Učení. V tomto náboženství jsou předpovědi, že poslední války budou probíhat za toto pravé Učení.

V zoroastrismu očekávají Spasitele - Saoshyant, který podle této víry přijde na zem pro konečné vítězství Dobra nad Zlem. Zmiňují se, že může porazit nejen Zlo, ale i vzkřísit mrtvé lidi.

Křesťané čekají na příchod Ježíše Krista, jako jednoho z hlavních představitelů božského panteonu křesťanského náboženství, a zřízení Božího království. Ježíš Kristus vystupuje jako Spasitel věřících.

Muslimové čekají na příchod svého Mesiáše Imáma Mahdího ve dnech předcházejících Soudnému dni.

Podle šíitských „dvanáctníků“ je Imám Muhammad al-Mahdí synem Hasana al-Askarí, který se ztratil a má se znovu objevit. Věří, že nezemřel, ale byl ukryt bohem, a že je to Mahdí, spasitel lidstva. Proroctví doslova praví: „Mahdí přijde obnovit ztracený smysl Svátosti. Nejdříve ze všeho obnoví islám ve své původní čistotě. On obnoví učení Svatého Koránu a tradice Svatého proroka poté, co je svět bude ignorovat…

„Co je islám? Jaký je správný překlad tohoto slova? Islám znamená smíření. V prvé řadě, je to smíření člověka s Bohem a člověka s člověkem.

Islám je ve skutečnosti poslední náboženství. Mohamed byl poslední prorok. Proroci již nemůžou být a lidstvu zbývá poslední šance. Islám měl přivést k usmíření všechny lidi, a Korán byl poslán především těm, kteří, dle slov proroka: „Pevně drží Toru a Nový zákon“, tedy - věřícím. Nebyl poslán, jak se dnes tvrdí, divokým kmenům… zaprvé nebyli divocí, lidé jsou všude stejní.  Opět vidíme, jak vědomí rozděluje. Islám byl poslán právě věřícím, skutečně věřícím, rozumíš? Věrným Bohu. Proto byl dán. Měl sjednotit všechny lidi.  Ale co se ve skutečnosti stalo?

A opět lidská pýcha rozdělila Islám. Lidé jsou lidé. Z lidského hlediska já jim rozumím, vím, proč k tomu dochází, ale to není správné. U Boha není dělení na náboženství – ti jsou oblíbení a tamti zas ne. On je jednoduchý v jednání s lidmi, to lidé jsou složití ve svých vzájemných vztazích. Ti, kteří skutečně vytváří vztah s Bohem, jsou prostí a vědí to. A jiní se možná právě teď ptají: „Sedí tady a mluví o našich prblémech, jakým právem?“Pro ně je důležité, aby má slova potvrdila nějaká autorita. Je to tak? A ať potvrzením mých slovům bude to, co již bylo napsáno v súře 13 verši 43. Pokud pro ně existuje ještě větší autorita, pak mluvím do prázdného sudu.“

Lidé, zamyslete se! Prorok Mohamed (mír s ním) obdržel zjevení skrze Anděla Džabraila. Blahou Zvěst Panně Marii přinesl také Archanděl Gabriel, což je Anděl Džabrail. Veškerá pravda pochází z jednoho zdroje!

 

Alláh nám dává hodně záhad, ale ne každý je může odhalit. Alláh je moudrý a spravedlivý. Skrývá pravdu před nevěřícími a jen věrným ji odhaluje.

Měli jsme možnost pozorovat znamení příchodu Imáma Mahdího. Pokud shrneme proroctví hadísů o zatmění, vědci vyznačili tři body:

1. V devátém měsíci islámského kalendáře „Ramadán“ dojde k zatmění Slunce a Měsíce.

2. Tato zatmění nastanou v intervalech 14-15 dní.

3.  Zatmění se budou opakovat.

V hadísech se říká, že tyto události se uskuteční v devátém měsíci islámského kalendáře „Ramadán“, a podle gregoriánského kalendáře je devátým měsícem září. Právě v září 2015 se uskutečnilo dvojité zatmění. Zatmění Slunce 13. září a přesně za 15 dnů (28. září) úplné zatmění Měsíce. Za zmínku stojí dvě hadísy - zatmění Slunce v polovině měsíce a zatmění Měsíce na konci měsíce. Před příchodem Imáma Mahdího do jednoho měsíce proběhne dvakrát zatmění Slunce.

Šíité mají proroctví, kde Mahdího nazývají „Skrytý Imám“, neboť žije mezi lidmi v tajnosti.

„Ti, kteří něčeho dosáhli a pochopili, mlčeli. Ne proto, že neměli co říci, ale proto, že neměli komu to říct. Je to stejné, jako komunikovat z vedlejší místnosti s neslyšícím. Nebude tě slyšet, avšak tě určitě odsoudí. Odsoudí však co? Pouze vnější vzhled. Je to tak? Kdo co vidí. A zde opět vzniká problém. Lidé čekají na mesiáše, nějakého průvodce. Čekají na toho, který je povede a kterého uvidí svýma pozemskýma očima. A tak lidé, považující sebe za „lidé Boží“ či věrné „Bohu“, dodržují to, co je napsáno v literatuře, kterou jím dávají na čtení a vše s přesností vykonávají…avšak přitom nevidí toho, kdo chodí blízko nich. Čekají na něj, hledají ho, a on prochází nepovšimnut mimo. A jak přišel, tak odejde. Proč? Protože lidé se snaží uvidět ve vnějším, materiálním a ne ve vnitřním.

Samozřejmě, protože se snaží vidět Boha, zvednuv kámen. Uvidět pozemskýma očima. A duchovníma – ani nemusíš zvedat kámen. Vždyť stejně víš, že On tam je.“

Proroctví: On načte Tóru a další božské knihy z jeskyní a bude soudit mezi věřícími Tóry podle Tóry, mezi věřícími Evangelia podle Evangelia, mezi věřícími Koránu podle Koránu. Je to Imámovo univerzální zasvěcení všech lidí do tajemství vzniku a počátku jejich vlastních náboženství a toto poznání nepochybně dobře vystihuje pojem „Mahdí“ („vedoucí“, „vedený Pravdou“), nazývaným tak proto, neboť je to On, kdo nás povede k Pravdě.

Text hadís: „Mnozí lidé budou považovat Jeho příchod za lehkovážnou senzaci, ale BUDE TO PRAVDA… Bude mít moudrost všech proroků a svatých, znalosti a podstata všech náboženství bude v Jeho srdci… On, Al-Mahdí, naplní zemi mírem a spojí všechny v jedno bratrstvo.

(Je uvedeno v knize „Bihar al Anwar,“ „Has-ul-Anwar“ a „Hadith“ („Kniha světla“(The Book of Light)).

Líbí se mi 119O PŘÍCHODU IMÁMA MAHDÍ - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 119
Podobné články:Komentáře

Danek 28.02.2022 23:10 Odpověď

Ahoj seženu překlad té knihy v českém jazyce   (Je uvedeno v knize „Bihar al Anwar,“ „Has-ul-Anwar“ a „Hadith“ („Kniha světla“(The Book of Light)).


Monika 31.10.2019 16:10 Odpověď

Chodíš na univerzitu, miluješ svůj obor a máš tam profesora, který dokáže odpovědět na všechny tvé otázky, tak že se tento obor pro tebe stává ještě zajimavějším a neumíš si představit, že by ses kdy zabýval něčím jiným a stává se díky tomu z tebe odborník.
Univerzita je život v tomto 3D světě,
mým oborem je Duchovní svět,
mým učitelem je Mahdí, proč? Zmizely otázky :)Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nemůžeme druhým přát nic zlého, dokonce ani v myšlenkách. Protože silou mysli si kladeš past sám na sebe, na své tělo a svůj rozum. A čím častěji o tom přemýšlíš, tím silnější jsou její sítě, tím více se dostáváš do jejich sevření.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"