Například: Dobré zprávy
O KOM JE REČ?

"Počas môjho nočného putovania som videl ľudí, ktorých pery boli zrezané Adamovým ostrím. Spýtal som sa Gabriela: "Kto sú títo ľudia?" On odpovedal: "Toto sú tí hlásatelia, ktorí vyzývali ľudí konať dobro, ale sami ho zabúdali konať."

"Hadísy Proroka"

 

     Duchovný svet nás všetkých neprestáva tešiť svojimi Darmi ... Dňa 2. augusta 2017 Duchovný svet venoval celému ľudstvu jedinečný Dar: "Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému." Táto Živá beseda je pre každého človeka skutočne šancou získať Slobodu. Je schopná pomôcť každému človeku, ktorý sa usiluje o Život, odhodiť okovy systému. Žiadne, dokonca ani tie najkrajšie slová, nie sú schopné, nemajú silu, aby vystihli celý význam a dôležitosť tejto udalosti ...

     Duchovný svet sa neobmedzil len na tento Kráľovský Dar a Jeho Štedrosť je skutočne nezmerateľná a nevyčísliteľná - Darčeky pokračujú. A hľa, vyšlo ešte niekoľko nových relácií ... O čom to hovorí? Že informácie a Znalosti sa dávajú postupne a v dávkach. Že dať všetko a hneď "nerozumnému dieťaťu" je nezmyselné a niekedy aj nebezpečné. Preto sú informácie podávané podľa miery ich osvojovania. Relácie, ktoré prichádzajú na svet hovoria o tom, že ľudia vnútorne dospievajú. Už sú pripravení prijať túto informáciu, preto sa dáva. To prináša Radosť. To dáva nádej. To inšpiruje na ešte väčšie Duchovné víťazstvá. Na ešte aktívnejšiu prácu na sebe, na ešte väčšie množstvo skutkov v prospech všetkých ...

Použi svoj rozum pre blaho ľudí a získaj skúsenosť.

Keď tvojich skutkov z pocitov v mene pravdy bude oveľa viac ako slov z rozumu v mene ega, potom spoznáš jediné zrno pravdy.

Anastasia Novych, AllatRa

     Ak v nás Duchovný svet naďalej verí a naďalej nám pomáha a podporuje nás - to znamená, že sa nám všetko podarí! Duchovný svet nikdy nerobí nič len tak! Znamená to, že existuje viac než reálna šanca, aj napriek tomu, že problémov je veľmi veľa. Ale som si istý, že všetko sa vyrieši ľahko a jednoducho, len čo bude urobená voľba.

     A tu prichádzame k tomu najdôležitejšiemu. Konkrétne: vo všetkých reláciách Igor Michajlovič opakovane hovorí o voľbe človeka, že všetko závisí od voľby ľudí, čo si ľudia zvolia, to bude, voľba ľudí, voľba ľudí ...

     Dlhý čas mi, ako Osobnosti, "moje" vedomie samozrejme dávalo takéto smernice: voľba ľudí - to je voľba všetkých ostatných ľudí. Všetkých ostatných, to znamená tých, ktorí ešte nie sú oboznámení s Prapôvodnými Znalosťami. Že vraj tí, ktorí už prečítali, vrátane teba, už urobili svoju voľbu. Prijali Znalosti. Vyložilo mi situáciu takto: ty si už prečítal knihy (a nie raz), pozrel si relácie s Igorom Michajlovičom (a nie raz), robíš praktiky - to stačí, znamená to, že si už urobil voľbu. A v reláciách sa nehovorí o tebe, ale o celom ostatnom ľudstve, ktoré uviazlo v hmote. Vraj o tých, ktorí sa naháňajú za svetským blahom, bohatstvom, mocou ... A len nedávno som si uvedomil a pochopil, že reč je v prvom rade o mojej voľbe, o našej  voľbe, o voľbe tých, ktorým sa už pošťastilo dotknúť sa Prapôvodných Znalostí!

     Ak aj jednoducho rozumne pouvažujeme: naozaj, ako možno očakávať vedomú voľbu, od niekoho, kto ešte nevie, že má túto voľbu; kto nevie, kto on vôbec je, aký je skutočný cieľ jeho života a načo je v tomto živote ... Ako možno očakávať, že urobí voľbu ten, kto nemá Znalosti? Kto si nevie predstaviť nič iné, než tento šablónový život v ilúzii hmoty, ktorý sám "žije" a ktorý vidí u ľudí, ktorí ho obklopujú.

     A tak som pochopil, že od voľby práve tých, ktorí už získali Znalosti, závisí ako skoro sa ostatní ľudia o nich dozvedia a v závislosti od toho, budú môcť tiež urobiť uvedomelú voľbu. Ako sa zachováme práve my, teda tí, ktorí sme sa o nich už dozvedeli. A od toho, ako zanietene, ako úprimne a obetavo ich budú ľudia, ktorí sa už dotkli Znalostí, rozširovať, deliť sa o ne so zvyškom ľudstva - závisí všetko. O tejto voľbe je reč. A voľba, znamená konať. Voľba, bez aktívnych činov zameraných na tvorenie - to je voľba urobená na úrovni vedomia. To je len túžba vyzerať, nie byť. Ako sa hovorí v Zoroastrizme: slová bez činov - to je len prázdny zvuk. Pretože je obrovský rozdiel medzi tým, keď si získal Znalosti a jednoducho ich niekomu odporučil (susedovi, príbuznému, kolegom), a potom sedíš na gauči, v nádeji na to, že vraj, všetko je v poriadku a premýšľaš - zaoberám sa  duchovnom, robím praktiky, hovorím susedovi, ako treba správne žiť, pomáham ľuďom ...

     A medzi tým, keď práve ty obetavo slúžiš Duchovnému Svetu a využívaš pritom každú príležitosť ... odstránením ega, odstránením jeho komfortu, odstránením poučovania. Odsunutím  vedomia do pozadia a postavením do popredia práve toho, že MY VŠETCI SME JEDNO. Veď keď pomáhame iným ľuďom získať pochopenie seba a svojej úlohy v tomto živote, v skutočnosti pomáhame sami sebe. Pretože v knihe "AllatRa" sa hovorí:

"Ľudia sa pozerajú na korunu stromov, ale nevidia korene. A podstata spočíva v tom, že všetci ľudia sú si rovní a predovšetkým v podmienkach uväznenia v tomto materiálnom svete, v charakteristike svojej duchovnej a živočíšnej podstaty, v pominuteľnosti svojho života a dočasnosti prebývania na tomto svete! Všetci ľudia sa rodia a zomierajú sami a všetci majú svoj duchovný osud, ktorý si sami tvoria svojou voľbou. Všetci ľudia sú na základe svojej Duchovnej podstaty dobrí, pretože každý má Dušu a v tomto zmysle sú všetci príbuzní a sú si navzájom veľmi blízki, pretože Duše sú jedno, sú zo sveta Boha. A toto spája všetkých ľudí, bez ohľadu na ich spoločenské postavenie, miesto pobytu, náboženstvo a národnosť ich tiel."

Voľba ľudí. Čo znamenajú teraz pre mňa tieto slová?

     To je predovšetkým moja voľba! Čo si volím? Ako zodpovedne pristupujem k práci na sebe? Nakoľko dôležitá je pre mňa kontrola myšlienok? Nakoľko seriózne sa staviam k pozorovaniu toho, čo presne prechádza cez moje slová a činy? Nakoľko primerané sú moje reakcie pri tímovej práci na návrhy alebo pripomienky? Nakoľko úprimný som k sebe, keď tie alebo iné otázky pri spoločnej práci nevyhovujú "môjmu" vedomiu? Som schopný oddeliť jeho záujmy od pozície Ducha? Nakoľko zodpovedne pristupujem k najdôležitejšiemu – ku generovaniu vnútornej Duchovnej Lásky? A ako dôsledok toho všetkého - ako zodpovedne pristupujem k šíreniu svetla Prapôvodných Znalostí? Môžem úprimne odpovedať na otázku Igora Michajloviča, ktorú zadáva, hľadiac do očí ako mne, tak aj všetkým ostatným, v relácii Hľa prichádza?

Čo ste urobili od rána, dnes, čo ste urobili včera, pre zjednotenie všetkých ľudí, preto, aby sa ľudia stali lepšími, čistejšími, pre seba, aby ste sa sami stali lepšími, čistejšími, čestnejšímí?

 

                             

ZNALOSTI SÚ MEČ, KTORÝ  ROZSEKÁVA VŠETKY ILÚZIE!

     Prapôvodné Znalosti sú základom, na ktorom je možné vybudovať harmonické svetové spoločenstvo medzi všetkými ľuďmi na Zemi. Toto je jediné východisko pre našu civilizáciu, ktorá sa dostala do slepej uličky. Preto sa nesmieme hanbiť, alebo sa báť ísť k ľuďom s týmito Znalosťami. Prečo?

     Pretože: po prvé, pozícia Pravdy je najotvorenejšia, najúprimnejšia, a najsilnejšia pozícia! A ak ideš s pravdou, potom sa nemusíš ničoho báť ani hanbiť. Veď, tí, ktorí nesú zlo a negatívum, sa nehanbia, tak vari majú akékoľvek morálne právo hanbiť sa tí, ktorí nesú Dobro!

     Po druhé, to je to, po čom túžila Duša každého človeka. To je to, čo je dnes to najdôležitejšie pre každého človeka. Dokonca aj keď na úrovni svojho vedomia tomu ešte nerozumie a neprijíma to. Vari sa možno hanbiť, alebo niečoho sa  obávať, ak sa delíš s človekom o to, čo je pre neho najdôležitejšie a najžiadúcejšie? A nielen žiadúce, ale životne nevyhnutné. O to, bez čoho umrie. A nielen umrie, ale bude ešte stáročia trpieť!

                                 

     Nedávno prebehol týždeň kultúrnych podujatí, venovaných unikátnej Osobnosti - Agapitovi Pečerskému, Lekárovi Nezištnému, slávnemu Lekárovi Kyjevsko-Pečerskej Lávry XI. storočia. Ktorého celoživotná činnosť bola tak jedinečná, že až doteraz, dokonca o 1000 rokov neskôr, naďalej napomáha zjednocovaniu ľudí na základe všeľudských duchovno-morálnych hodnôt.

     Takže moja skúsenosť, získaná počas tohto týždňa, mi jasne dokázala, že Medzinárodné Spoločenské Hnutie ALLATRA má k dnešnému dňu obrovský potenciál. Že to skutočne môžeme! Môžeme zmeniť život na planéte a vybudovať tvorivú spoločnosť! MSH ALLATRA je toho najjasnejším dôkazom! Hnutie ALLATRA je v podstate prototyp tej tvorivej spoločnosti, po ktorej všetci ľudia na svete túžia. Hnutie ALLATRA je živým príkladom toho, že ľudia môžu navzájom spolupracovať, naozaj nezištne, na čistých základoch, obetavo - a funguje to. Spolupracovať na Duchovnom základe, keď sa ľudia vo svojej činnosti riadia Úctou, Šľachetnosťou, Dobrom! Dobro sa stalo nezvratným a ALLATRA je toho dôkazom!

                                                  allatra sjednocuje CZ_jpg

Znalosti sú meč, ktorý rozsekáva všetky ilúzie! Práve toto robia účastníci Hnutia, aby zmenili svet - rozširujú Znalosti, ktorými ak ľudstvo bude disponovať a použije ich v praxi, vydá sa na novú kvalitatívne odlišnú špirálu rozvoja.

                                                                             Pečeť Šambaly_1

                                                                                     Anastasie Novych "Pečeť Šambaly"


     Tým, že rozptýli toto mámenie naviate ilúziou systému a precitne z tohto smrteľne nebezpečného sna ...  

      Ak by Boh zachcel, aby sa všetci ľudia zrazu stali rovnako zbožnými a aby všetci prečítali a prijali ALLATRA, jednoducho by povedal: Buď! A stalo by sa. Je to krásne povedané v Koráne (16:40): Keď chceme niečo, stačí nám povedať: "Buď!" - tak sa to uskutočňuje.

     Ale celá podstata je práve v tom, aby to vytvorili sami ľudia! Veď On nám dal Slobodu Voľby! A On je verný Svojmu slovu, a preto ani On sám neporušuje našu Slobodu Voľby. (Je to môj názor, nikomu ho nevnucujem, ale chápem to tak, že tým najcennejším pre Boha je to, aký veľký je náš záujem o duchovný osud nielen svoj, ale aj všetkých ostatných ľudí).

     Záhradník si môže dovoliť hľadať len zrelé, alebo takmer dozreté plody, ale my - ľudia-plody sme povinní bojovať o osud každého plodu, pretože v každom je čiastočka Toho, Ktorému slúžiť je najvyšším Šťastím tohto života. A veď podstata nie je v samotných plodoch ako takých, ale skôr vo Vďačnosti, Úcte a Láske k Tomu, Ktorý nás Stvoril a poslal k nám Záhradníka a samotnému Záhradníkovi sme my ľudia-plody zaviazaní starať sa o celý zvyšok plodov. (Starostlivosťou sa rozumie: vytvorenie podmienok pre slobodnú vnútornú voľbu).

     Na otázku, koho Ahura Mazda najviac schvaľuje, dokonca viac než bohov, odpovedal: "Schvaľujem toho, kto robí dobro a neprijímam toho, kto tvorí zlo. Vysoká je hodnota toho, kto koná dobré skutky."

 

Autor: jeden z miliónov účastníkov Medzinárodného Spoločenského Hnutia ALLATRA

překlad ze zdroje: allatravesti. com/o_kom_rech

 

 

Líbí se mi 88O KOM JE REČ? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 88
Podobné články:Komentáře

Erika 04.05.2018 01:13 Odpověď

Pre mňa je zásadné to, o čo som sa snažila vždy: “Rob dobro” - od tohto sa začal odvíjať môj život najmä vtedy, keď som pochopila silné posolstvo kníh Anastasie Novych. Vrelo odporúčam každému, kto hľadá a je presvedčený o tom, že je viac ako telo.


Michaela 03.05.2018 22:38 Odpověď

Reč je o každom jednom z nás, ktorý môže urobiť mnoho. So Znalosťami nám do Života prišla aj obrovská zodpovednosť, a na to nesmieme zabúdať.Zanechat komentář

Myšlenka dne

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"