Například: Dobré zprávy
O chlapečkovi, který hledal svou hvězdičku

Byla jednou jedna malá vesnička v horách. Je to už dávno, tudíž nevím, kde to bylo. Vím jen to, že tam byla taková malá chaloupka, kterou obýval jeden kameník. Byl to muž pracovitý, po okolí vyhlášený jako mistr svého řemesla. Jezdíval za prací do různých koutů země, kde zanechával v kameni znalosti starých mistrů, jako vzkaz pro další pokolení, stejně jako činili i jeho otec i děd. Bylo to řemeslo v tu dobu velmi vážené a ne každý byl hoden stát se kameníkem, neboť znalosti se předávaly z generace na generaci.

Jednou za veliké bouře uhodil blesk do jedné z věží zámku pana krále a zničil starou klenbu stropu. Pan král povolal kameníka a požádal ho, aby se ujal prací na opravě věže. Mistr neotálel a pustil se s dalšími řemeslníky do práce. Pracoval pilně, jak bylo jeho zvykem, do té chvíle, než na jednom kameni odhalil starý nápis, kde stálo toto:

„Dlouhá staletí čekám na odhalení, ty, kdož tak učiníš, neztrácej čas a ihned spěchej domů, neboť tam tě čeká velké překvapení! Narodí se ti syn. Bude to hodný chlapec, však jiný než ostatní… zahoří velkou láskou....láskou ke hvězdě, která osmý den po jeho narození zazáří neobyčejně krásným světlem na obloze... Bude to Hvězda stvořená čistou láskou, nesoucí velké poselství lidem…“

Ráno mistr požádal pana krále o propuštění a spěchal domů. Jeho srdce bušilo v hrudi nedočkavostí, tak velká byla jeho radost, tak velká byla jeho touha. Nevnímaje hrboly na cestě, dorazil k rodnému domu. Když otevřel dveře, uslyšel pláč, krásný dětský pláč, který mu zvlhčil jeho unavené oči. Veliká radost a štěstí se rozhostilo po celém domě, rodině i sousedech. Chlapeček spával ve vyřezávané dřevěné kolébce u okýnka v kuchyni, kde mu maminka zpívala ukolébavky.

A osmého dne se skutečně naplnilo proroctví kamene… osmého dne od narození chlapce, se po setmění rozsvítila obloha oslnivou modrobílou září, která se zrcadlila v očích dítěte. Všichni lidé v celé zemi vyběhli ven a obdivovali ten zázrak. Král pozval nejvyhlášenější astrology z širokého okolí, aby rozluštili tuto záhadu, ale ti jen bezradně krčili rameny. A jak se nečekaně objevila, tak také i jednoho dne zmizela.

Jediné co po sobě zanechala, bylo to krásné světlo, které vycházelo z očí chlapce. Ten rostl jako z vody, byl však jiný než ostatní děti. Dlouhé večery vysedával u okna chaloupky a vyhlížel svou hvězdičku, zdali se zase neobjeví. Toužil po ní, po jejím objetí, které mu dávala v jeho snech, tam se zjevovala v celé své kráse a hladila ho svými paprsky po dětské tváři a chlapeček ji za to miloval. Tulil se schoulený do klubíčka ve spánku ke své hvězdičce a byl nesmírně šťastný. Často ráno přicházel k rodičům a ptal se, kde by mohl najít svou ztracenou hvězdičku, ti však nebyli schopni odpovědět na jeho otázku. Chlapec rostl a bývával stále více smutný, jen spánek mu přinášel klid na jeho duši. Sedával často pod velkým stromem v zahradě a přemýšlel o hvězdičce. Jednoho dne, ve věku třinácti let, přišel k rodičům a požádal je, aby ho pustili do světa hledat svou milovanou, neboť nic na tomto světě mu už nepřináší radost. Bez hvězdičky jakoby nebyl úplný. Tatínek s maminkou byli smutní, že je chce jediné dítě opustit, ale když uviděli tu naléhavost v jeho očích, nakonec svolili.

I vydal se chlapeček do světa hledat svou hvězdičku. Putoval dlouho, mnoho bot prochodil, navštívil nesčetná království, nikdo mu však nedokázal poradit, až jednoho dne potkal starce, velmi prostě oděného. Ten stařec, z kterého byla cítit hluboká moudrost, mu řekl příběh, který mu vyprávěl jeho otec. O tom, že kdysi zemi navštívila překrásná hvězda, která chtěla přinést všem lidem světlo a lásku. Bohužel ale po ní zatoužili nejbohatší vládci světa, ne ale z hluboké Lásky, ale proto, že chtěli mít tuto nadpozemskou krásu jen pro sebe a neváhali kvůli tomu rozpoutat i nekonečné války. Země hořela v jednom ohni a mnoho lidí tenkrát zahynulo lidskou hloupostí. Hvězda, která byla zrozena z lásky, se již více nemohla dívat na toto zlo, postupně slábla, až v slzách jednoho dne zcela zmizela z oblohy, stala se pro lidi neviditelnou...Od té doby jen výjimečně navštěvuje lidi s otevřeným srdcem a čistými úmysly. Lidé časem tento příběh zapomněli společně se schopností milovat druhé skutečnou láskou… Možná, chlapče, že nyní nastal ten správný čas, to lidem připomenout. Snad se najde někdo s otevřeným srdcem, kdo pomocí skutečné upřímné lásky tuto kletbu prolomí! „A co je to ta skutečná láska?“, zeptal se chlapec. Stařec se zamyslel, povzdechl si a jakoby promluvil ke všemu živému…:“ To je stav, kdy miluješ všechny a všechno, kdy máš otevřené srdce, které přetéká láskou a sílu ti dodávají dobré skutky, skutky, při kterých nacházíš neuvěřitelnou radost v pomoci druhým, aniž bys něco za to čekal, je to stav, kdy zcela zapomínáš na sebe, kdy láska a dobro jsou tvou přirozeností…! Jedině tak se znovu může hvězda objevit!“ A kouzelný stařeček zmizel…

Chlapec, jenž se mezitím stal mužem, pochopil tuto moudrost. Pochopil, že hvězdička není ukryta na nebi, ale v duši každého člověka, to ona ho chrání a svítí na cestu životem, to ona je stále s ním, to ona tvoří lásku v jeho duši, to ona ho dělá šťastným.

Naučil se s ní rozmlouvat řečí lásky, o které mu stařec vyprávěl. Rozmlouval s ní ve snech, ale i během dne při jakékoli činnosti. Měl pocit, jakoby se s nedůvěrou postupně přibližovala stále blíž a blíž… až se s ní jednoho dne spojil zcela. V tu noc zazářila obloha miliardami hvězd, bylo tolik světla, že nikdo na celém světě nemohl spát. Tuto noc chlapeček zažil skutečné štěstí a společně s hvězdičkou odešel na oblohu, aby každou noc lidem připomínali svou září, že každý má šanci rozzářit tu svou hvězdičku, která mu posvítí na cestu do království Věčného štěstí, kde není nic, než Láska.

Tu hvězdičku má v sobě totiž každý z nás, stačí jen otevřít srdce, naplnit jej láskou a čistými úmysly…Tento příběh je věnovaný všem lidem, kteří svou dobrotou a láskou rozsvěcují svět kolem nás!S úctou a láskou

chlapeček

Líbí se mi 33O chlapečkovi, který hledal svou hvězdičku - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 33
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nikdo nemůže vstoupit do jedné řeky dvakrát, protože představuje minulost. Existuje jen pohyb řeky, protože ten představuje přítomnost.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"