Například: Dobré zprávy
 Novoroční poselství Anastasie Novych
 
Milí přátelé!
 
Obrovský zájem o duchovní znalosti, které obsahuje kniha AllatRa a tvůrčí činnost mnoha lidí s cílem šíření Znalostí ukazují na to, jak jsou tato Zrnka Pravdy v moderní společnosti poptávána. To znamená, že dobrých lidí je opravdu hodně. Dobro ve světě nejenom stále žije, ale také je schopno kvést a násobit svoji duchovní krásu. Toto je moc důležitý bod, který předurčuje následné události, včetně těch, které dnes rodí naši budoucnost a její důsledky v každém z nás.
 
Každý den se k tomuto tvůrčímu procesu připojuje stále více a více lidí z různých zemí. Během krátké doby, která uplynula od vydání knihy, se nahromadilo hodně příkladů. Mladí lidé na Ukrajině vlastním úsilím ve svém volném čase zorganizovali celý filmový průmysl. Udělali spoustu skvělých videí založených na knize AllatRa, podle motivů této knihy vytvořili pořady a kanál „AllatRa TV". V Rusku se našli báječní lidé, kteří učinili významný osobní přínos k duševnímu obohacení Slovanů – zdarma vybavili knihovny v Rusku a Bělorusku sérií knih, včetně knihy AllatRa. Tisíce uživatelů internetu se připojilo a pomohlo rozšířit odkaz na stažení e-knihy AllatRa zdarma v různých digitálních knihovnách, sociálních sítích, na vlastních internetových stránkách. Říci přesně, kolik lidí mělo možnost přečíst si knihu, není v tuto chvíli možné. Ale jedna věc je zřejmá. Během této krátké doby bylo na třech oficiálních stránkách zaznamenáno více než 150 tisíc stažení textů - to mluví samo za sebe.
 
Tisíce knih bylo rozdáno zdarma, darováno, lidé je zasílali svým přátelům, kamarádům, příbuzným, i do jiných zemí. Existují lidé, kteří začali knihy překládat do jiných jazyků pro následné bezplatné šíření znalostí na internetu. Tak upřímná touha některých lidí, jejich duchovní světlo a čistota úmyslů, vytváří stejnou odezvu v srdcích mnoha lidí. Dobro nejen žije, je v lidech stále silné a na svém základě má všechny šance spojit národy.
 
Také je pozoruhodné, že i představitelé duchovenstva všech světových náboženství, ti, kdo skutečně zasvětili svůj život pravé službě Bohu, přijali knihu AllatRa jako čistý zdroj Znalostí, které jim umožnilo najít zrnka Pravdy v jejich náboženství a odhodit všechny slupky vytvořené časem a lidským rozumem. To jim dalo možnost vzájemného pochopení skrze to hluboké a věčné, co je v každém člověku a které nepotřebuje slova, toho, co opravdu spojuje všechny duchovní lidi bez ohledu na jejich náboženství. Potvrzením jsou nejen jejich odezvy na knihu AllatRa, ale také skutečnost, že dnes jsou u relikvií sv. Agapita, v jeskyni v Kyjevo-Pečerské Lávře, vidět zástupci všech světových náboženství, kteří se rozhodli vzdát svoji duchovní úctu starověkému světci Kyjevské Rusi.
 
Po vydání knihy AllatRa začala, na základě poznatků obsažených v této knize, ve společnosti výrazně růst vlna dobra, nezištné pomoci, spojení lidí pro společné dobré skutky a vzájemného porozumění mezi lidmi z různých zemí. A síla této vlny je v rukou lidí samotných, v jejich každodenní duchovní práci na sobě, v tom neocenitelném bohatství, které získávají prostřednictvím osobních zkušeností z kontaktu s duchovním světem a životem pomocí hlubokých vnitřních pocitů.
 
Pro všechny ty, kteří se snaží nalézt Pravdu, kdo chce uhasit žízeň z duchovního Pramene, nabízí Rigden Djapo jedinečnou příležitost zapojit se v meditaci do duchovní svátosti novoroční noci. V noci z 31. prosince na 1. ledna od 00:30 až do poslední hvězdy této noci, se může každý přející, bez ohledu na jeho umístění, zapojit do meditace Lotosový květ – ke společné meditaci, kterou bude provádět Rigden Djapo. Co pro sebe každý člověk vybere – svátek hmoty nebo svátek Duše – si každý rozhodne sám za sebe. Ale samozřejmě, že každá udělaná volba má své důsledky a předurčuje další osud člověka.
 
Svět se mění v důsledku vnitřních změn, které probíhají v každém, kdo přijal Pravdu. Tak to bylo předtím, tak je to i teď. Čím více bude lidí, kteří uvnitř sebe poznali duchovní světlo, tím více se probudí a budou se snažit přinést Dobro do tohoto světa. Na světě nejsou špatní lidé. Jsou tam jen ti, které Pravda probudila ze snu hmotného světa, a ti, které ještě paprsky Pravdy probudí skrze zářící duše probuzených lidí.
Anastasia Novych 10.12.2013
 
 
„Lidé se dívají na koruny stromu, ale nevidí kořeny. A podstata je následující: všichni lidé jsou si rovni v první řadě v podmínkách uvěznění v tomto hmotném světě, v charakteristikách svojí duchovní a materiální podstaty, v pomíjivosti života a dočasnosti přebývání na tomto světě! Všichni lidé se rodí a umírají sami a všichni mají svůj vlastní duchovní osud, který sami vytvářejí svojí volbou. Všichni lidé jsou ve své Duchovní podstatě laskaví, protože každý má duši, a v tomto smyslu jsou si všichni moc blízcí. Duše jsou jediné, jsou ze světa Boha. A to všechny lidi spojuje bez ohledu na sociální postavení, bydliště, náboženství a státní příslušnost jejich těl.“ 
Rigden Djapo z knihy AllatRa

Líbí se mi 183Novoroční poselství Anastasie Novych - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 183
Podobné články:Komentáře

Jana 03.01.2022 13:22 Odpověď

Človek sa cíti prežiarene pri čitaní týchto slov, pretože prepájajú všetko krásne a dobré čo je v jednotlivcovi, spoločnosti, náboženstvách…dar v prvornej čistote ktorý je v čriepkoch zachovaný všade v ľudskosti, v každom náboženstve, vo svätých písmach, v silných a hrdinských činoch ľudí, históriou zachovaných i nepoznaných….je na nás jednotlivo i spoločne ako tie čriepky poskladáme a celistvé uplatníme….????????


Alena 31.12.2021 12:59 Odpověď

Nedá sa slovom opísať vďačnosť za tento dar prinesený nám v tej prvotnej čistote, dar, ktorý nám je práve teraz v týchto časoch v podobe čistých znalosti ľuďom daný. Pre mňa, nič cennejšie ako poznanie samej seba a poznanie cesty domov nie je. ĎakujemZanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"