Například: Dobré zprávy
Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem

Letecké snímky a podpovrchový radar odhalily masivní loď v horách.

Roku 1959, při pravidelné prohlídce leteckých snímků, turecký armádní kapi­tán Llhan Durupinar identifikoval útvar, zobrazený na obrázku vpravo (reportáž z Dogubayazetu, východní Turecko. Nález Noemovy archy).

 V horách oblasti Ararat, byl ve výšce 1900 m nad mořem objeven předmět tva­ru lodi, delší než fotbalové hřiště, o roz­měrech bitevní lodě. Dr. Brandenburger, odborník ve fotogrammetrii, ze státní uni­versity v Ohio, USA, o něj projevil zájem. Brandenburger odhalil raketové základny na Kubě během éry prezidenta Kennedy­ho. Po důkladném studiu fotografie došel k závěru: „Nemám žádné pochyby o tom, že tento předmět je loď. Během celé mé kariéry jsem nikdy na stereografii neviděl předmět, jako je tento.“

V září 1960 byla fotografie zveřejněna v časopise LIFE pod titulkem: „Noemo­va archa?“ Téhož roku skupina Američa­nů doprovázela kapitána Durupinara na toto naleziště po jeden a půl dne. Avšak povrchní výzkumy nenašly nic slibného. Skupina provedla nějaké vykopávky, ale nakonec došla k závěru, že naleziště ne­obsahuje „z archeologického hlediska nic zajímavého“. Jejich názor ale nebyl jed­nomyslný. O 17 let později, roku 1977, Ron Wyatt toto naleziště navštívil. Poté, co obdržel oficiální povolení, Ron a Jonathan Gray i další jiní během období několika let prováděli důkladnější výzkumy. Za použití detektorů kovů, podpovrchového snímání radarem, chemických rozborů a zkoušek v laboratoři apod., byly jejich nálezy pře­kvapující. Svědectví bylo nepopíratelné.

 

V prosinci 1986, po vyšetřování pro­vedeném jejich vlastními vědci, členové ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra a výzkumníci z Atatűrk university se se­šli a dospěli k závěru, že to jsou vskutku pozůstatky legendární archy. Jako ocenění jeho práce byl Ron čestným hostem při slavnostním otevření nové přírodní rezer­vace 20. 6. 1987. V květnu 1989 bylo ote­vřeno i návštěvní středisko.

Stavitelé archy použili ke konstrukci kovové nýty

Během výzkumů tři různé druhy de­tektoru kovů odhalily souvislý vzorek železa vyskytujících se v pravidelných in­tervalech.

 

Časem bylo provedeno radarové snímání celé struktury – podél celé délky, šířky a horizontálně ze stran. Půdou pro­nikající radar ukázal ještě podrobněji týž vzorek, který odhalily detektory kovů. Radar odhalil další informaci, která byla ohromující. Na radarových záznamech se objevily stěny, dutiny, dveře blízko jižního konce („předku“) a rampy. Blízko přídě byly dvě válcové nádrže 4,2 m vysoké a 7,2 m napříč, s kovovými obručemi kolem obvodu.

 

Jak na to reagovali jiní? David Fa­sold, expert v námořní záchraně, který na nalezišti pracoval, řekl: „V horách Araratu je předmět tvaru lodi, 300 loket (15697 cm) dlouhý a průměrně 50 loket (2615 cm) široký. Pokud to někdo označí jako náho­du, podle mého názoru by tím podpořil skepsi.“

Zkamenělé palubní dřevo objevené na nalezišti se ukázalo být vrstveným dřevem

Zkoušky provedené v laboratoři Gal­braith v Knoxville, Tennessee (USA) ukázaly, že vzorek obsahuje přes 0,7 % organického uhlíku, což odpovídá zkamenělému dřevu. Vzorek byl kdysi živou látkou. Tenké plástky ze vzorku odhalily, že dřevo se skládá ze tří vrstev. Bylo to ve skutečnosti vrstvené dřevo!

Nikdy předtím nebylo nalezeno zkamenělé dřevo, které by bylo vrstvené. Tento vzorek je naprosto unikátní na celém světě a je důkazem, že konstrukční metody používané budovateli archy byly velmi dokonalé a nadčasové. Tento typ kompozice dřeva je možná asi „goferové dřevo“, o kterém mluví kniha Genesis v Bibli.

Radar a jiné zkoušky odhalují pokročilý stav zhroucení a destrukce.

Jeví se známky toho, že dvě vrchní pa­luby se zhroutily a jejich trosky spočívají na spodní palubě, tak jak je ukázáno na náčrtku. Radar prokázal, že trup lodi a spodní paluba jsou lépe zachovány a stále ještě obsahují prázdné komory!

http://www.b-a-n.cz/noemova-archa/noemova-archa-byla-nalezena-pohrbena-ve-vysce-1900-m-nad-morem.html

 

 

Líbí se mi 19Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 19
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pro duši, která je plna touhy, není nic nemožného.


Kalendář událostí