Například: Dobré zprávy
New Madridská trhlina – předzvěst kontinentálního zlomu severoamerické litosférické desky.

Anotace: V souladu s pokročilými vědeckými výzkumy ALLATRA VĚDA, není Severoamerická litosférická deska kompaktní. Podél celého kontinentu se vytváří její štěpení, což způsobuje trhliny. New Madridská trhlina je jen malý článek v řetězu geofyzikálních jevů. Studie ALLATRA VĚDA objasňují příčinu jejího vzniku v samotném srdci Severoamerického tektonické desky. Vzdálenost k linii kalder Yellowston, Long Valley a Valles Kaldery vyvolává vážné obavy odborníků. Tváří v tvář blížícím se globálním kataklyzmatům se lidstvo již dnes musí sjednotit do jediné přátelské rodiny národů. Pouze to je zárukou zachování inteligentního života na této planetě.

Na základě pozorování seismické aktivity v Severní Americe, se situace každým dnem mění ne zrovna tím nejlepším možným způsobem. Mnozí odborníci se domnívají, že další velké zemětřesení ve Spojených státech bude podzemní otřes na západním pobřeží – v Subdukční zóně Cascadia. Podle odhadů jiných odborníků může veliká seismická událost proběhnout i v centrální části země, v seismické zóně New Madridu (neboli New Madridské trhlině), která svou velikostí šestkrát převyšuje Kalifornský zlom San Andreas a pokrývá území států: Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, Arkansas, Kentucky, Tennessee a Mississippi. Specifičnost tkví v tom, že se trhlina nachází v centru Severoamerické tektonické desky, kterou oficiální věda mylně považuje za celistvou.

 Celkem specialisté napočítali 7 linií New Madridské trhliny, které jsou na obrázku označeny barevnými liniemi:

 

Právě New Madrid způsobil řadu rozsáhlých zemětřesení v letech 1811 – 1812, které proběhly na východě Spojených států. Tato zemětřesení se považují za největší v historii země. Magnituda dosahovala 7,7 stupně, což vedlo k dočasné změně směru toku řeky Mississippi a k zaplavení přilehlých měst. Epicentrum se nacházelo v blízkosti města New Madrid, a proto dostala trhlina stejný název.

Celkem proběhla v zóně trhliny New Madrid, v zimě roku 1811 – 1812, čtyři velká zemětřesení od 7,0 do 7,7 stupně. V následujícím obrázku je hnědou barvou zakreslena zóna epicenter zemětřesení a v rámci vzdálenosti od něj – oblasti, které pocítili dopad.

Je zajímavé, že se dnes v těchto oblastech tektonického zlomu a podél řeky Mississippi nachází milionová velkoměsta: Memphis a St. Louis.

Mnozí odborníci se domnívají, že pravděpodobnost vzniku zemětřesení v New Madridské trhlině je velice vysoká a může se to stát kdykoliv. Vzhledem k tomu, že stupeň nebezpečí zemětřesení v této oblasti byl již dříve podceňován, což přiznala i geologická služba USA, která konstatovala, že zlom má „potenciál pro větší a silnější zemětřesení, než se dříve myslelo“, povede to s vysokou pravděpodobností ke značným ztrátám na lidských životech, neboť budovy a stavby nacházející se v těchto oblastech, jsou postaveny bez technologií odolných proti zemětřesení (jako, například, v Kalifornii), a s obyvatelstvem se neprovádí školení zaměřená na evakuaci.

Tato událost může ovlivnit životy celého lidstva, neboť kromě ztrát na lidských životech a obrovského množství uprchlíků, kteří potřebují přístřeší, lékařskou péči a potraviny, budou úplně zničeny finanční trhy, kterých se účastnili všichni hlavní hráči světa. Obrovským problémem je skutečnost, že podél New Madridské trhliny se nachází 15 jaderných reaktorů.

 Mapa umístění komerčních jaderných reaktorů na území Spojených států.

 

 

„…Tato dozrávající katastrofická situace v Severní Americe se v současné době lidem, žijícím na teritoriu těchto zemí, zhoršuje i díky narůstající ekonomické krizi ve společnosti…

Již není tajemstvím, že v blízké budoucnosti „náhle" přestane existovat světová měna a její hodnota bude nižší, než papír, na kterém je vytištěna. I přes veškerou snahu tuto informaci skrýt, se přece jen dostala na veřejnost. Stane se to jako vždy náhle, nečekaně (známý rukopis světových scénáristů) a stovky milionů lidí, a to nejen v této vyspělé zemi, ale i v dalších zemích světa, se za jednu noc stanou žebráky. Dá se pochopit, jak těžké to pro ně, v dnešní konzumní společnosti, bude…“ (ze Zprávy ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“).

Podle slov vědců se v New Madridské seismické zóně nachází velmi hluboký „šrám“, který dělá seismickou zónu „mechanicky slabší, než je většina zbytku Severní Ameriky“. Ale ze Zprávy „O problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“ lze pochopit, že je situace v regionu mnohem vážnější, a dokonce i ty nejpesimističtější prognózy oficiální vědy neodráží skutečnou situaci.

 „…Zaobíraje se novým směrem geoinženýrství, vědci přišli na některé nesrovnalosti mezi údaji, které jsou veřejně prezentovány společnosti a reálnými daty… Stejný problém se týká i moderních tektonických map. Zejména Severoamerická litosférická deska není tak celistvá, jak se někteří domnívali. Poslední údaje ukazují, že v kontinentální kůře dochází k intenzivnímu formování praskliny přerůstající ve zlom, který prakticky rozděluje území současného amerického státu na dvě poloviny. Vzhledem k tomu se bude napětí v této oblasti podél linie zlomu podle všech výpočtů zvyšovat každým dnem…“

Vznikající kontinentální tektonický zlom v Severoamerické litosférické desce (obrázek ze Zprávy ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“).

Takže vážným problémem pro daný region je „…blízkost k této linii zlomu Yellowstonské Kaldery (Wyoming, USA), Kaldery Long Valley (Kalifornie, USA) a Valles Kaldery (Nové Mexiko, USA) je zvlášť alarmující. Znepokojující je (v posledních letech) zejména aktivace největšího supervulkánu na severoamerickém kontinentu – Yellowstonské Kaldery, jejíž rozměry jsou podle odborníků odhadovány na 55 x 72 km…“ (ze Zprávy ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“).

Ale ať už lidstvo v budoucnu čekají jakékoli katastrofy a problémy, mohou být vyřešeny pouze společným úsilím, spojeným na základě vnitřních duchovních hodnot, pochopením, že jsme všichni – jedna rodina, že země je – náš domov a dělit není co. Pokud každý člověk pochopí svou pravou podstatu, pochopí, kdo je, proč je tady, a kdo jej obklopuje, tak se svět změní, nesnáze budou pouze důvodem dokázat, že my – jsme lidé a za co stojíme. Musíme se jen probudit a uvidět, že my – jsme součást celku. Je třeba začít už dnes! A v první řadě –tyto činnosti musí být zaměřeny na oživení duchovních a morálních základů života v každém člověku, na šíření dobrých příkladů chování ve společnosti a úplné ukončení propagace negativních informací. To znamená, že je nutné začít z mála – prostě začít žít tak, jak se sluší na Člověka s velkým „Č“. Potom i sjednocení celého lidstva v jedinou přátelskou rodinu na sebe nenechá dlouho čekat. A to je nezbytným předpokladem pro přežití lidí na této planetě v době globální změny klimatu.

Toto všechno již dnes uplatňují inovativní a inteligentní lidé, kteří si uvědomili, že jejich přežití a přežití jejich rodin závisí na tom, jak jsou nyní schopni spojit se v míru a společně čelit všem výzvám blízké budoucnosti. Tito lidé jsou z různých zemí, různých profesí, různých sociálních vrstev, různých národností a ras, různých náboženství a ateistických názorů. Ale všichni sdílejí společnou ideologii života, která má duchovní a morální základy, chápou důležitost svých rozhodnutí a činů tady a teď, v zájmu svých dětí a jejich budoucnosti, v zájmu zachování lidského života na Zemi. První osnova ALLATRY zní: „Nejvyšší hodnotou v tomto světě je lidský život. Život každého člověka je třeba chránit jako svůj vlastní. I když je život člověka rychle plynoucí a pomíjivý, každému dává šanci znásobit svoji hlavní hodnotu – vnitřní duchovní bohatství. Je to jediná věc, která otevírá cestu Osobnosti ke skutečné duchovní nesmrtelnosti.“ (ze Zprávy ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“).

PS: Nedávno jsme mluvili s emigranty žijícími ve Spojených státech a Kanadě, a také s lidmi, kteří tyto země navštívili v rámci služební cesty. Podělili se o své zkušenosti z komunikace s místními obyvateli na téma globálních katastrof. Došli k závěru, že většina lidí prostě nevěří v možnost uskutečnění takového globálního scénáře událostí, zatímco druzí říkají: „Tady jsem se narodil, tohle je má země, ať se stane cokoliv, nikam odtud neodjedu“, třetí argumentují tím, že v případě hrozby budou varováni vládními institucemi a budou moci letadlem opustit Severní Ameriku. Ale u všech těchto rozhovorů se u lidí objevil strach. Poté se aktivoval ochranný mechanismus vědomí – myšlenky na téma „mě se to netýká, stane se to tam, někde daleko od mého domu“. A všichni i nadále žijí tak, jak žili – osamoceně, s hlavou ponořenou do víru finančních problémů. Chceme ještě říct, že obdobné publikace, které připravujeme pro GeoCenter.info, jsou zaměřeny na informování o reálných nešťastných klimatických podmínkách ve světě, a na to nejdůležitější-na sjednocení všech lidí v jedinou přátelskou rodinu. Věřte, že je velmi obtížné připravovat takové materiály a vybudovat tu hranici mezi osvětlením nežádoucích událostí spojených s katastrofami, a popisem jedné jediné ŠANCE, východu ze současné slepé uličky ve společnosti tak, aby v člověku nevyvolali negativní emoce, aby dané materiály četl v rozšířeném stavu vědomí, viděl jejich obraz globálně a nalezl cennou informaci o tom, že řešení všech těchto problémů existuje. Budeme vděční za Vaši účast na přípravě těchto materiálů, za zpětnou vazbu – co ve Vás vyvolává čtení těchto článků? Budeme rádi za komentáře k tomuto tématu a dopisy, které můžete posílat na [email protected]

 

Připravil: Roman Muljar a Vitalij Afanasjev

 


 

 

Líbí se mi 85New Madridská trhlina – předzvěst kontinentálního zlomu severoamerické litosférické desky. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 85
Podobné články:Komentáře

Ivan 02.11.2016 00:27 Odpověď

Snahy zde uvedené jsou dobře myšlené. Je třeba ještě upozornit na to, že pokud lidé nebudou spolupracovat se skutečným původcem celého vesmíru, tak ničeho trvalého nedosáhnou. Protože jedině on má pravomoc a schopnost uzpůsobit vše k trvalému prospěchu lidí.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nikdo nemůže vstoupit do jedné řeky dvakrát, protože představuje minulost. Existuje jen pohyb řeky, protože ten představuje přítomnost.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"