Například: Dobré zprávy
Nevyhnutelnost globálních klimatických změn. Jak je na ně společnost připravená?

Na planetě Zemi se každý den stávají nějaké přírodní katastrofy. V posledních letech jejich počet a síla rychle roste, stejně jak i počet přírodních anomálií, vyskytujících se v různých částech světa. Každý den lidé dostávají od přírody více a více přímých „varování“, která narušují jejích bezstarostný a klidný život. Vezměme si například narůstající aktivaci Yellowstonského supervulkánu, o jejíchž příčinách a dopadu si lze přečíst ve zprávě o klimatologii mezinárodní skupiny nezávislých vědců "O problémech a důsledcích, globální změny klimatu na Zemi, efektivní řešení těchto problémů" [1]. Příroda velmi důrazně vyzývá celou populaci na Zemi, obrací svou pozornost ke každému jednotlivci. A vyvstává otázka: jak se s tím vypořádat? ak obyčejný člověk má reagovat na to, co se nyní děje s planetou? Kde má hledat východisko? Podívejme se na to společně.

db67173a421f6b0dd6c08c67b995aede

Koneckonců, každý člověk má právo nejen chápat, co se opravdu děje na planetě, jaké procesy probíhají a v jakém stadiu se nachází, ale také znát důvod proč se to děje, porozumět prvotním příčinám a hlavně vědět, jak se to dotýká jeho vlastního života, co má dělat a jak se správně chovat. Odpovědi na tyto klíčové otázky nedávají pouze vědecké důkazy, najdeme je rovněž v duchovní a morální sféře lidského života. O taková vysvětlení světová média však nemají zájem. Je to proto, že pochopení skutečných příčin povede lidi ke globálním změnám ve vektoru rozvoje celé společnosti od spotřebitelského (pracujícího na systém) k duchovní a kreativní (prospěšný pro lidi) modelu. Pouze duchovní a mravní život umožní člověku, i celému lidstvu, již nyní reagovat na situaci nejvhodnějším způsobem, a následně tvořit nejoptimálnější podmínky pro další rozvoj společnosti. Potřebné znalosti o organizaci takové společnosti jsou uvedeny v knize «AllatRa», zejména na posledních 80 stranách. [2]

Dnešní filtr, přes který se informace o změnách v přírodě světovými médií předávají, naprosto vylučuje již zmíněné právo znát prvotní příčiny a pochopit „proč“. Vždyť pro formování určitého typu myšlení, se všechno člověku sděluje záměrně jednostranně. Takovým způsobem se do vědomí člověka vkládají stereotypy vhodné pro systém, formují se určité modely vnímání a reagování na situace, a následně i způsoby chování.

1830652e66991c8aca1f6b496284d5cd

Proto je dnes tak důležité v širokém pohledu sdílet věrné a pravdivé informační materiály o klimatických událostech, a hlavně, z pozice duchovní a kreativní společnosti. Je důležité, aby lidé správně vnímali skutečnou klimatickou situaci na planetě a pochopili její vnitřní příčiny, které především tkví v morálním a duchovním STAVU společnosti. A stav společnosti je odrazem stavu každého člověka.

Obrátíme-li pozornost veřejnosti na konkrétní příklady, fakta, která svědčí o tom, že v přírodě probíhají nezvratné procesy, a přitom je vysvětlíme z pozice kreativní společnosti, vytváříme tak prostor pro formování správného a jasného postoje k situaci. Takový postoj dává člověku nadhled, pomáhá pochopit, co v tomto životě má smysl a co ne, co je falešné a dočasné, skutečné a věčné, co mění člověka k lepšímu, pobízí ho k duchovnímu růstu a k pomoci druhým.

 

 

Seznámíme se se statistickými údaji, předloženými vědeckými institucemi po celém světě. Sběr informací a následná jejich analýza umožňuje určit stupeň intenzity nebezpečných přírodních jevů v různých částech světa. Výsledná fakta představují realitu dnešního dne.

diagram

Obr. č. 1 Diagram počtu přírodních katastrof ve světě  v letech 1920-2015. Vytvořen na základě EM-DAT databázi.

Diagram názorně ukazuje výrazný nárůst počtu přírodních katastrof ve světě, a to desetinásobný.

EM-DAT je globální databáze přírodních a technogenních katastrof, obsahuje údaje o více než 18.000 událostech po celém světě od roku 1900 do současnosti. EM-DAT je podporována výzkumným střediskem epidemiologie a katastrof (CRED), (Brusel, Belgie).

Kritéria sestavení diagramu lze nalézt zde: www.emdat.be/explanatory-notes

Stránky poskytují pohodlné (jednoduché) vyhledávání, kde se nastavuje konkrétní časový úsek, typ katastrof, kontinenty, a pak podle vybraných parametrů diagram ukazuje tendenci vývoje přírodních katastrof: www.emdat.be/disaster_trends/index.html

Obr. č. 2. Graf počtu přírodních katastrof ve světě v letech 1980-2012. Je sestaven podle databáze NatCatSERVICE.

NatCatSERVICE (Mnichov, Německo) - velká databáze přírodních katastrof ve světě, s přibližně 30.000 datovými záznamy. Přibližně 1000 událostí je zaznamenáno a analyzováno každý rok. Webová stránka: www.munichre.com

Obr. 3. Graf vulkanické aktivity ve světě v letech 1875-2004. Je sestaven na základě katalogu vulkánů Smithsonovského institutu.

Tento graf ukazuje seismickou aktivitu s indexem vulkanické explosivnosti od jednoho a výše. Zde jasně vidíme nárůst dynamiky rok od roku.

Smithsonovský Institut (USA) je státní vědecko-výzkumná a vzdělávací instituce. Mezi její projekty patří "Globální program výzkumu vulkánů» (Global Volcanism Program), zaměřený na shromažďování a analýzu údajů o sopečné činnosti na planetě. Webové stránky programu obsahují informace o posledních erupcích a také navigátor, umožňující pozorovat erupce v konkrétních regionech planety.

www.volcano.si.edu

www.volcano.si.edu/search_eruption.cfm

Obr. 4. Graf počtu smrtonosných a devastujících zemětřesení na světě, o magnitudě 6-8 za r. 1900-2008. Je sestaven na databázi USGS.

Na daném grafu vidíme prudký skok počtu velkých zemětřesení od roku 2000, což vypovídá o silném vybuzení septonového pole Země.

USGS (USA) - vládní vědecko-výzkumná organizace, specializující se na výzkum o Zemi. Webové stránky: www.usgs.gov

 

Sledování zemětřesení v Japonsku

Vzhledem k informaci o zvlášť nebezpečném stavu v Japonsku, uvedené ve zprávě "O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení daných problémů" [1] nezávislou mezinárodní skupinou progresivních vědců ALLATRA SCIENCE, věnujeme zvláštní pozornost statistikám zemětřesení v této zemi:

Obr. č. 5. Graf, zobrazující kumulativní růst počtu zemětřesení v Japonsku o magnitudě > 4 v letech 1964-2012. Je sestaven na databázi ISC.

Tento graf ukazuje celkový počet zemětřesení v Japonsku (kolik zemětřesení bylo v Japonsku od začátku pozorování). A zvláštní zájem představuje prudký skok po roce 2011. Co to znamená? Od roku 2000 do 2010, tj., za 10 let, v Japonsku bylo 6 tisíc zemětřesení. A za léta 2011-2012, tedy za jeden rok - počet zemětřesení v Japonsku dosáhl přibližně 7.000. Takže, během jednoho roku se v Japonsku vyskytlo více zemětřesení, než za minulých 10 let! A tato intenzita neustupuje. O tom jasně svědčí dynamika zemětřesení v Japonsku za roky 2000 - 2012:

Obr. č. 6 Graf, zobrazující kumulativní růst počtu zemětřesení v Japonsku o magnitudě > 4 v letech 2000-2012. Je sestaven na databázi ISC.

SC (Velká Británie) je Mezinárodní Seismologické Centrum. Jedná se o veřejnou organizaci, věnující se sběru, analýze a zveřejňování informací o zemětřesení z celého světa, www.isc.ac.uk

Tyto grafy byly sestrojeny na základě dat z japonského zdroje Earthquake Information Centre: https://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/

Poskytují informace z různých nezávislých vědeckých databází zemětřesení ve světě, včetně japonského souostroví: https://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/tseis/

V konkrétní vybrané databázi, po zadaní takových ukazatelů jako je časové období, magnitudo, hloubka atd. ,se můžeme podívat na intenzitu seismické aktivity: https://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/tseis/isc/index.html

 

Monitorování zemětřesení ve Spojených státech

 

Je zvláště zajímavé porovnat Graf kumulativního nárůstu seizmické aktivity v Japonsku s grafem seismické aktivity ve Spojených státech:

 

Obr. 7. Graf, zobrazující kumulativní nárůst počtu zemětřesení v Americe o magnitudě > 3 od roku 1975 po duben 2015. Sestrojen podle databáze USGS [3].

Daný graf ukazuje, že od roku 2009-2010 ve Spojených státech docházelo ke stále většímu počtu zemětřesení za rok, než dříve. Tak, v období 1973-2008, což je více než 35 let, v USA došlo k 858 zemětřesením o síle více než 3 stupně, a v období od roku 2009 do dubna roku 2015 (pouhých 5,5 let) - asi 1570 zemětřesení! To znamená, že za posledních 6 let bylo v USA téměř dvakrát více zemětřesení než předtím za 35 let! A to zde nejsou ani uvedeny zemětřesení, ke kterým došlo v blízkosti supervulkánu Yellowstone, neboť ta se jednoduše skrývají před veřejností. Reálná klimatická situace v Severní Americe je dokonce mnohem vážnější, než ukazuje daný graf (Viz více v článku: «Seismické procesy kolem Yellowstonského supervulkánu. Erupce je nevyhnutelná!» [4]

Křivka na obr. č. 7, označená červeným, odpovídá červeným bodům na mapě. Můžete jasně vidět, že většina z těchto zemětřesení se nachází ve státě Oklahoma. Proč tomu tak je? Vždyť je to centrální část Severoamerické litosférické desky, a podle přijatých zákonů by se zde taková seismická aktivita neměla vůbec vyskytovat! Tato fakta se stávají srozumitelná, když je doplníme údaji o místech, před veřejností utajovaného, tektonického zlomu na území USA, uvedených výzkumnou skupinu vědců ALLATRA SCIENCE ve zprávě "O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení daných problémů" [1]. Reálná tektonická situace je popsaná v článku: «Zemětřesení v Oklahomě - důsledek formování kontinentálního zlomu Severoamerické desky» [5].

 

Příklady výkyvů počasí v poslední době

 

Kromě popisu globální dlouhodobé situace, bych chtěla obrátit pozornost na poslední „nejčerstvější“ fakta klimatických změn. 

Podle údajů ruského meteorologického centra byla první polovina roku 2015 nejteplejší na severní polokouli za celou 135 letou historii meteorologických pozorování. Ve většině částí Ruska, na západě Spojených států, Evropy a Kanady, na Středním východě, v Jižní Číně a Střední Asii, průměrná měsíční teplota převýšila normu o 2-5 stupňů. Rekordně vysoké teploty byly zaznamenány ve všech oblastech. To znamená, že teplota dosahovala takových čísel, jako nikdy předtím. Například, 36 stupňů v Londýně, 49 stupňů v Kalmykii. Musíme vzít v úvahu, že pro Spojené království, Norsko, Finsko je 36 stupňové horko skutečnou anomálií.

Navíc, v letošním roce dosáhla rekordního minima plocha arktického ledu – 14,54 miliony km. Před tím byla minimální plocha zaznamenána v roce 2011-14.650.000km., nemluvě o tom, že v Antarktidě dosáhla teplota rekordních 17,5 stupňů! Jen si na chvíli představte, jaké počasí si spojujete s teplotou 17,5? Podzimní procházku, ale ne zasněžené arktické krajiny a tučňáky, není to tak? Ke všemu ještě červnové 30 stupňové horko….na Čukotce! A za dobu jednoho měsíce napadalo šestiměsíční množství srážek…

Probíhající změny vidíme názorně, když srovnáme tyto dvě fotografie stavu Ledovce Peterson na Aljašce v roce 1917 (foto vlevo) a v roce 2015 (foto vpravo). 88 let stačilo, aby ledovec zmizel. 

 

Ледник Петерсен на Аляске 1917 - 2015

 

Porozumění klimatické situaci na planetě – pomoc na duchovní cestě

 

4cddd0c9c053ff96964e24d7e9481db9Často vědomí maluje člověku abstraktní obrazy budoucnosti a tím ho odvádí od života tady a teď. Avšak pouze přítomný okamžik je klíčovým v duchovním rozvoji Osobnosti a její transformace v novou duchovní bytost. Vždyť pravě tady a teď dochází k hromadění vnitřního duchovního stavu, s nímž Osobnost půjde dál potom, co její materiální obal odslouží.

Porozumění současné klimatické situaci na planetě, kterou pravdivě a výstižně popisuje výraz „konec může přijít kdykoliv“, je pro člověka velkým přínosem na jeho duchovní cestě. Vždyť v co můžeme doufat, po čem toužit, co plánovat a co očekávat jestli zítra to všechno již nemusí být? Co když zítra pro nás ani nenastane? V jediné sekundě může celé obrovské impérium hodnocení, nadějí, zklamání, domýšlivosti, které ego tak úporně dlouhá léta budovalo ve vědomí člověka, padnout. Veškeré nahromaděné „bohatství“, se svými „kdyby“, „možná", „kdyby doopravdy", v mžiku zmizí. Jakoby nikdy nebylo. A tento okamžik může přijít mnohem dříve, než vědomí předpokládá. A co zůstane poté a co bude pryč? Zůstane stav, který jsi za svůj život v sobě nashromáždil.

Má to smysl žít ve strachu a očekávání okamžiku, který nevyhnutelně jednou přijde? Stojí za to bát se toho, co se musí stát? Budoucnost ztrácí svůj význam, když si člověk uvědomí, že nemusí ani nastat a právě současná situace na planetě přivádí k tomuto uvědomění. Když nejsou iluze budoucností ani minulost, která již ztratila smysl, co mu potom zůstává? Má jen přítomnost, okamžik tady a teď, v němž najde oporu a spásu. Osobnost přepíná svou pozornost na přítomný okamžik, na světlé vnitřní pocity, které v něm může prožít. Vždyť pokud jsme naživu, máme stále šanci. Máme jí právě teď jelikož veškeré změny probíhají pouze v přítomném okamžiku - TEĎ. Znamená to násobit stav duchovního života. Jak tomu porozumět?

 

Násobit stav duchovního života. Jak tomu porozumět?

 

852e7e16c757720229c9d61b34867f9a

Život člověka tvoří řada stavů v každém okamžiku. V jakém stavu se po většinu času nachází, takový je pak jeho den. A úkolem člověka, jdoucího po duchovní cestě, je neustálé udržování a hromadění stavu vnitřní radosti, pocitu bezpodmínečné Lásky, Duše, stavu spojení s duchovním světem, pocitů jednoty a celistvosti. A tento stav Osobnost hromadí v sobě právě TEĎ.

Zajímavé je, že slovo „stav“ je příbuzné slovu „obsah“ ve smyslu „sestávající z“. Stav je to, z čeho se ty sestáváš. A sestáváš se především z toho, co v tento moment cítíš. V ruském jazyce, například, slovo «состояние», znamenající stav, se v průběhu času začalo používat v přeneseném významu, radikálně měnící jeho původní význam. Dnes můžeme často narazit na použití daného slova ve smyslu materiálního bohatství (ruský výraz „он нажил солидное состояние“ znamená „nahromadil solidní jmění“). Přivádí to k pochopení toho, jaký je, vlastně, vnitřní stav člověka v průběhu jeho života: je to to, co on v sobě hromadí, jaké hodnoty převládají v jeho životě. A skutečná hodnota, kterou by Osobnost měla nahromadit, je vnitřní prožívání Lásky, vděčnosti, čistoty, jednoty s duchovním světem Boha. Jsou to pocity, díky kterým Osobnost ještě v těle začíná žít duchovním světem.

Navíc, hlubší porozumění slovu „stav“ umožňuje proniknout do tajů některých vnitřních procesů, dává plná pochopení, která jsou samozřejmě lidskému vědomí nedostupná, neboť leží za jeho hranicemi. Ruské slovo „stav“ má tři významy: místo, poloha; hodnost, společenské postavení, třída, status; bohatství a majetek.

Vycházejíce z toho můžeme popsat převládající stav v životě každého člověka. Stav - je tvá „vnitřní“ pozice, v níž jsi teď. Stav lásky znamená, že jsi v lásce. Vždyť stav je to, z čeho se ty „sestáváš“ (čím jsi naplněn) - cítíš lásku, pak jsi láska. A nakonec, stav je to, co v sobě živíš a nasobíš během dočasného života v iluzi hmoty, a poneseš s sebou poté, co vystoupíš za dveře této iluze a co bude určovat tvůj další osud. A pokud jsi během života v této iluzi nahromadil stav Lásky a stal ses Láskou, zůstaneš Láskou i po odhození svého hmotného obalu.

Pochopení reálné klimatické situace jako stimul pro sjednocení a posílení lidskosti ve světové společnosti

 

Pravdivá fakta o katastrofách na planetě přivádí k zamyšlení, jak nezbytná je dnes konsolidace lidí po celém světě, formování dobrých laskavých vztahů. Koneckonců, jsme všichni „na jedné lodi“, ve stejné situaci. Přijdou-li pohromy, zasáhnou každého. Tak jaký má smysl dohadovat se, urážet se, mstít se a křivdit jeden druhému? Očekávání, smutek, lítost? Oceňování sebe a druhých prizmatem srovnávání představ o sobě z pozice minulosti a budoucnosti?

Pokud budoucnost není daná a je pouze řada okamžiků, v nichž můžeme konečně prozřít, má smysl tratit je na něco prázdného a hloupého? Nebude-li lepší strávit je tím, že projevíme pocity laskavosti jeden k druhému, potěšíme se za druhé, pomůžeme jim?! Měli bychom se spojit v jeden celek na duchovních a tvůrčích základech již tady a teď (a ne někdy později) a začít vytvářet kreativní společnost založenou na humánních vztazích a dobru. Názorným příkladem toho je Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, díky kterému se, ve své tvůrčí činnosti, spojují lidé z celého světa.

Mají smysl při hrozícím nebezpečí klimatických pohrom globálního charakteru nějaké podvody a aféry ve vědeckém světě, nebo kořistnické manipulace s informacemi o stavu klimatu a s vědeckými výzkumy (jako je Kjótský protokol, nebo hadronový urychlovač)? Vždyť jsou do těchto nesmyslů, založených na sobeckých ambicích jednotlivců, zapojeni talentovaní vědci! Přitom nebude nadsázkou tvrdit, že tito lidé často věří, že dělají správnou věc, pomáhají lidstvu. Ve skutečnosti se práce, které reálně mohou něco změnit, neprovádí. Ale ve světle nadcházejících událostí a při správném pochopení situace, člověk vidí, že „hrát si na vědu“, nemá žádný význam, a financování takových výzkumů, které jsou jen prázdná mýdlová bublina, je zbytečná ztráta peněz.

Jediné, co má smysl, je konsolidace, hledání a nalezení správných způsobů, nových přístupů a komplexních řešení problémů společnosti, a to nejen v souvislosti s klimatickou situací na planetě, ale ve všech oblastech života. Díky zprávě "PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA" [6] tato konsolidace již probíhá a mnoho vědců, kteří si uvědomili reálný stav klimatu na planetě, chybné směrování moderní vědy a rovněž potřebu opravdových znalostí, mění své životní priority a začínají se zabývat skutečnými výzkumy ve volném čase. Tyto vědci se rozhodli využít své znalosti a dovednosti na pomoc lidstvu v naší nelehké době.

Ke každému bodu svého života přicházíme pouze s tím, co jsme do tohoto momentu v sobě nahromadili. Zatím ještě máme možnost rozvíjet a kumulovat v sobě stav, se kterým každý z nás dojde k prahu, kde se začíná věčnost.

Závěr

 

Je tedy zřejmé, že moderní člověk se musí dozvídat pravdivé informace o klimatických událostech stejně, jako dostávat Znalosti, formující duchovní a tvůrčí model vnímání informací a pomáhající lidem zvolit a udržovat vnitřní stav, který mu daruje život. Duchovní kreativní postoj k životu pomůže člověku použít jakékoli informace v první řadě pro duchovní rozvoj, pro svůj osobní růst. Použít dočasné ve prospěch věčného. Ze všech tragických obrazů, které nám vědomí maluje, můžeme ve skutečnosti získat obrovský potenciál pro svou duchovní transformaci. Pokud je správný záměr, vnitřní rozhodnutí a upřímnost k sobě samému, pak je pro člověka jednoduché zaujmout optimistický postoj, pokračovat ve svém osobním rozvoji, a co je nejdůležitější - žít vnitřními hlubokými pocity a hromadit tento drahocenný stav. To znamená, již teď, za života v těle, být uvnitř tím, čím ses rozhodl být poté, co tělo zemře.

Při pohledu na probíhající změny klimatu člověk chápe, že právě dané vnější podmínky mu pomáhají odhodit vše nepotřebné, vzdát se svých představ o sobě, pustit se „větve pochybností" a s veškerou upřímností se oddat ve svém nitru čistému pocitu Lásky, prožívání celistvosti, skutečnosti, ničím nepodmíněného bytí, všeobjímající Svobody. A v tomto stavu prožít každý okamžik života.

Ano, smrtonosná kataklyzmata již nejsou abstraktní "něco" a stávají se "skutečným teď," která v jakýkoliv moment mohou překvapit naši civilizaci nejméně očekávaným způsobem. Avšak „reálné teď“ pro každého člověka je jeho vnitřní stav, který on prožívá právě v tomto okamžiku a který udržuje svou pozorností. Když vzpomínky na minulost a naděje na budoucnost ztratily veškerý smysl, zůstává jen přítomný okamžik, v němž Osobnost po kapkách hromadí lásku a vděčnost, zažívá hluboké čisté pocity, násobí je, naplňuje svůj niterný stav sílou duchovního světa, stav, s nímž opustí dočasnou skořápku a spojí se se světem věčným.

 

Kvitenko Světlana, účastník mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA"

 

Literatura:

[1] Zpráva «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů» skupiny vědců mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, 26. listopadu 2014 http://allatra-science.org/cs/publication/climate;

[2] A. Novych „AllatRa“: AllatRa, 2014 http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=23;

[3] J.L.Rubinstein, A.B.Mahani, Myths and Facts on Wastewater Injection, Hydraulic Fracturing, Enhanced Oil Recovery, and Induced Seismicity, Seismological Research Letters, Vol. 86, Num. 4, July/August 2015 https://profile.usgs.gov/myscience/upload_folder/ci2015Jun1012005755600Induced_EQs_Review.pdf;

[4] V. Vershihora. Seismické procesy kolem Yellowstone supervulkánu. Erupce je nevyhnutelná, stránky «ALLATRA SCIENCE» http://allatra-science.org/publication/sejsmicheskie-processy-vokrug-supervulkana-yellowstone

[5] V. Afanasjev. Zemětřesení v Oklahomě – důsledek formování kontinentálního zlomu severoamerické litosférické desky, stránky ALLATRA SCIENCE http://allatra-science.org/publication/zemletrjasenija-v-oklahome;

[6] Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» mezinárodní skupiny vědců z mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, red. Anastasia Novych, 2015 http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra.

Líbí se mi 48Nevyhnutelnost globálních klimatických změn. Jak je na ně společnost připravená? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 48
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"