Například: Dobré zprávy
NEUTRINO A ZLATÝ ŘEZ

Po vydání článku "Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu" [1] na stránkách ALLATRA - SCIENCE byla nalezena docela zajímavá informace o unikátní elementární částici - neutrino.

Zde je několik odstavců z knih Anastasie Novych, ve kterých je zmínka o pěticípé hvězdě:

« Například takové neutrino, jak už víte, se skládá z pěti (fantomových) částeček Po. Přitom má pravidelný tvar pěticípé hvězdy. Mimochodem v souvislosti s tím, že skrze neutrino se ve významné míře projevuje Allat, ho často vyobrazovali v podoběpěticípé hvězdy, která měla dvojí význam. Jednak to byl symbol ženské podstaty a jednak měla význam Allatu, ale v podstatě je to jedno a totéž.“ [2].

«Znak pěticípé hvězdy aktivuje v člověku (na úrovni podvědomí) vnímání spravedlnosti, naděje na budoucnost a také napomáhá spojování lidí». [3]

«Mimochodem, znak pentagramu – pětiúhlé hvězdy se stejnými úhly, který se těší takové oblibě u Svobodných zednářů, byl jedním z nejdůležitějších symbol Svobodných kameníků pod vedením Imhotepa, avšak interpretace jeho významu byla zásadně odlišná. Jde o to, že podle prvotních poznatků Učení Bílého Lotosu je hvězda symbolem božského ženského principu, kdežto kruh symbolizuje bytí, Vesmír. Hvězda v kruhu označuje přítomnost božského ženského principu v kruhu bytí.» [4].


Takže v článku [1] byla uvedená tabulka elementárních částic, které se projevují po rozpadu neutronů (tabulka 1). Mezi představenými elementárními částicemi je i neutrino, které se skládá z 5 fantomových částeček Po, o nichž je psáno v knize „Ezoosmoza“ [2].

 

Tabulka 1

Ještě více pozoruhodná je zmínka o zlatém řezu a číslu φ:

« Zajímavý je fakt, že poměr počtu fantomových částeček Po v elektronu a protonu a počtu fantomových částeček Po v neutronu(obr.3), se přibližuje hodnotě zlatého řezu anebo zlatému poměru (≈ 38 %)» [1].

Tyto procentuální hodnoty (viz obr. 1) získáme při proporcionálním dělení veličiny allatu (celostní jednotky času 11 minut 56,74 sekund anebo 716,74 sekund) na časové intervaly úměrné počtu fantomových částeček Po v elementárních částicích neutronu (elektronu, protonu, neutrinu a silovém fotonu-3).

Obrázek 1

Obrázek 2 ukazuje počet sekund odpovídajících časovým intervalům získaným z hodnoty allatu úměrné počtu fantomových částeček Po.

A jaký vztah má vše výše uvedené k pěticípé hvězdě? Vzpomeňme si na základy teorie mnohostěnů: mnohoúhelníky, jejichž všechny strany a úhly jsou stejné, a vrcholy se shodují s vrcholy pravidelného mnohoúhelníku,se nazývají hvězdicovité (obr. 3). Pentagram je hvězdicovitý mnohoúhelník. V knize [6] je ukázán pravidelný pětiúhelník - unikátní geometrický útvar, který je jednoduché sestrojit pomocí pravítka a kružítka s hodnotou čísla Φ (číslo zlatého řezu):

 

Pokud vydělíme délku jakékoliv barevné úsečky délkou nejdelší ze zbylých menších úseček, pak se tento poměr bude rovnat hodnotě zlatého řezu neboli zlatému poměru:

Aniž bychom se pouštěli do podrobností sestrojení úhlopříček, porovnání podobností a geometrie vytvořených geometrických tvarů uvnitř pravidelného pětiúhelníku, ukážeme si to v tabulce s uvedením charakteristických vlastností (tab. 2).

Tabulka 2:

 

 

Nyní přistupme k analýze hodnoty počtu sekund v časových úměrných intervalech, a k pozorování, jak jsou tyto hodnoty spojeny s geometrickými a trigonometrickými parametry pravidelného pětiúhelníku (tabulka 3)

Tabulka 3:

 

Ukazuje se, že úhel sklonu strany Cheopsovy pyramidy (51°52') je také spojen s hodnotou čísla Ф. Podívejme se na následující matematický výraz (obr. 6):A tady je ještě několik zmínek o neutrinu ve zprávě PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA [5]:

VE SKUTEČNOSTI JE NEUTRINO stejně jako foton jednou z nejmenších a nejrozšířenějších elementárních částic ve Vesmíru. Neutrino se skládá z 5 fantomových částeček Po, přičemž dvě fantomové částečky Po jsou spojeny přes allatovskou fantomovou částečku Po s dvěma dalšími fantomovými částečkami Po...

Charakteristickým rysem neutrina je všepronikající efekt v důsledku jeho velmi slabé interakce s hmotou. Jeho hlavní funkcí je přenos „vnitřní informace“ o objektech. Ale na rozdíl od fotonu neničí elementární částice, ze kterých se daný objekt skládá. Neutrino,při procházení určitým objektem, pouze snímá informaci z hlavních fantomových částeček Po elementárních částic, ze kterých se daný objekt skládá (podobně snímá informaci reálná částečka Po). Tímto způsobem se proud neutrin stává nositelem informací o vnitřní struktuře a stavu objektů a jevů, na rozdíl od proudu fotonů, které nesou hlavně informace o vnějším stavu objektů nebo jevů. Neutrino nese informaci o vnitřní struktuře a stavu materie, ze které se uvolňuje (tzn., odděluje se ze struktury složitých elementárních částic) a také nese částečně informaci o materii, kterou prochází.

Neutrino může existovat v několika stavech, ale na rozdíl od fotonů se u něj nemění počet fantomových částeček Po (vždy zůstane stejný - 5 fantomových částeček Po). Neutrino může přecházet z jednoho stavu do druhého v závislosti na tom, zda se nachází ve struktuře složité elementární částice nebo existuje odděleně. Pokud existuje odděleně, může se též nacházet v různých stavech, podle toho, zda je v daný moment nositelem informace o jiných objektech nebo nenese žádnou informaci. Pokud jsou neutrina v daném okamžiku nositeli informací, mohou být detekovány a zafixovány v trojrozměrné dimenzi.

 

Závěr:


• Bylo zjištěno hodně zajímavých shod mezi geometrickými parametry pravidelného pětiúhelníku, parametry zlatých trojúhelníků, poměry časových intervalů a hodnoty allatu a parametry Cheopsovy pyramidy (tab. 2 a tab. 3).

Eugenij Ermolenko


Reference:
[1] – Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu, http://allatra.eu/publications/rozdiel-medzi-oficialnymi-hodnotami-casu-zivotnosti-neutronu-a-hodnotou-allatu
[2] – Novych A., "Ezoosmoza“, http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item...
[3] – Novych A. „AllatRa“, http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item...
[4] – Novych A. "Sensei ze Šambaly IV“, http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item...
[5] Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA" mezinárodní skupiny vědců z Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA" red. Anastasia Novych, 2015, http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaj...
[6] Svět matematiky: díl 1.: Fernan do Korbalan. Zlatý řez. Matematický jazyk krásy. Překl. z angl. - M: De Agostini, 2014. - 160 str.;
[7] – Spirálovitá struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, http://allatra.eu/publications/spiralova-struktura-elektronu
[8] – Zlatý poměr, Vasyutinskiy N. A .- M: Mol.. Gvardija, 1990;
[9] – Rozměry pyramidy Chufu (Cheopsové), http://www.khufu.dk/article/dimensions-outer.htm

Líbí se mi 87NEUTRINO A ZLATÝ ŘEZ - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 87
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je nepředvídatelný a může se v něm přihodit ledacos, dokonce neuvěřitelné věci, které si ani nedovedete představit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"