Například: Dobré zprávy
Neplodnost se dá léčit

Intenzivní nárůst případů neplodnosti můžeme pozorovat v celém civilizovaném světě. V současnosti se s tímto problémem potýká v podstatě každý pátý partnerský pár. Přibližně 15 % všech případů neplodnosti je diagnostikováno jako „neplodnost neobjasněného původu“. Jde tedy o stav, jehož příčinu se ani pomocí všemožných diagnostických vyšetřovacích metod reprodukční soustavy nepodařilo zjistit. Jinými slovy, tato patologie nemusí nutně být gynekologického původu.Rád bych řekl několik slov o složitém lékařském a sociálním problému, kterým je ženská a mužská neplodnost. Na základě mých pozorování mohou být jednou z jejích mnoha možných příčin patologické změny v oblasti páteře. Intenzivní nárůst případů neplodnosti můžeme pozorovat nejen u nás, ale v celém civilizovaném světě. Podle odhadů mnoha odborníků bude tato tendence bohužel jenom narůstat.V současnosti se s tímto problémem potýká v podstatě každý pátý partnerský pár. Problematikou neplodnosti se zabývají mnohé vědecké instituty, jejichž pracovníci se snaží zvýšit efektivitu léčby neplodnosti a najít nové progresivní přístupy k řešení tohoto problému. Přibližně 15 % všech případů neplodnosti je diagnostikováno jako „neplodnost neobjasněného původu“. Jde tedy o stav, jehož příčinu se ani pomocí všemožných diagnostických vyšetřovacích metod reprodukční soustavy nepodařilo zjistit. Jinými slovy, tato patologie nemusí nutně být gynekologického původu.

Je samozřejmé, že problémem neplodnosti se mají zabývat odborníci působící v daném oboru. Domnívám se ale, že by jim mohla být nápomocná moje osobní zkušenost s aplikací vertebrorevitologie při léčbě osteochondrózy páteře. Rád bych totiž zdůraznil, že existuje očividná spojitost mezi poruchami reprodukčních funkcí a vertebrogenními patologiemi. Ovšem speciální výzkum věnovaný otázce ženské neplodnosti jsem neprováděl. Nicméně během své lékařské praxe jsem se mnohokrát setkal s tím, že pacientkám, kterým dříve diagnostikovali „neplodnost“, se po prodělané léčbě osteochondrózy páteře metodou vertebrorevitologie podařilo otěhotnět. A měl jsem i takové případy, kdy po prodělané léčbě páteře metodou vertebrorevitologie úspěšně otěhotněly, donosily a porodily zdravé děti pacientky, které předtím několikrát neúspěšně podstoupily metodu umělého oplodnění. V podstatě na tom ale není nic překvapivého, protože inervace pohlavních orgánů je spojena s páteří. A v důsledku rozvoje degenerativně dystrofi ckých procesů v páteři je tato inervace relativně často narušena, což přirozeně vede k poruchám reprodukční funkce. Z toho tedy logicky vyplývá, že způsob rehabilitace reprodukční soustavy je třeba posuzovat z pohledu komplexnosti celého organizmu a brát v potaz změny, ke kterým došlo v jeho jednotlivých funkčních systémech.

Speciální výzkumy týkající se mužské neplodnosti jsme s kolegy prováděli dokonce už před deseti lety. Byla vypracována inovátorská práce na téma „Metoda korekce sexuálních dysfunkcí u mužů trpících bederní osteochondrózou“. Společně s mými spoluautory, významnými sexuology, jsme na dané téma provedli analýzu vertebrosexuálních korelací (lat. correlatio – vzájemný vztah, souvislost, vzájemná závislost) při onemocněních páteře a vyhodnocovali jsme aplikaci metody vertebrorevitologie u nemocných s bederní osteochondrózou, u kterých se projevily protichůdné odchylky – od výrazně utlumeného libida až po neschopnost snést sexuální abstinenci (lat. abstinentia – půst). Během tohoto výzkumu byla metoda vertebrorevitologie aplikována na 73 pacientech a měla 100% kladný výsledek. 

S použitím materiálu z knihy Osteochondróza pro profesionálního pacienta od akademika, profesora Igora Danilova – autora metody vertebrorevitologie.

 

zdroj: http://vertebrolog.com/p1cz.html

Líbí se mi 5Neplodnost se dá léčit - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 5
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"