Například: Dobré zprávy
Nejvyšším Dobrem zrozeni

Po dlouhé noci hned časně zrána odemkly první paprsky slunce krásný žlutý květ. Každičký okvětní lístek se zaradoval, když jej slunce pohladilo. Narovnal se, natáhl se co nejvíce a nejlépe jak jen uměl. Rozvinul se do té nejkrásnější krásy, jaké byl schopen a tak oslavil život, který mu slunce dává. Když se žlutý květ naplno otevřel, bystrý pozorovatel v něm spatřil maličké blyštivé kapičky rosy. Jaká krása! Ten okamžik byl naplněn radostí ze setkání dvou milujících se – květu a slunce. Právě ta velebnost chvíle, v němž si slunce zálibně prohlíželo květ, který vzhlížel k slunci s otevřenou náručí, zaujaly pozorovatele. Květina a slunce. Zdálo se, jako by si prohlíželi jeden druhého. Slunce svými paprsky laskalo květ a ten se chvěl a natahoval se ke slunci. Bylo to, jako by spolu komunikovali, předávali si radost, jako by mezi nimi proudila láska!

Tak jako květiny svou čistotou, krásou a vůní oslavují slunce, které jim dává život a sílu, tak i my lidé můžeme rozvinutím a uplatněním svého nejvyššího potenciálu, kterým je Dobro, oslavovat Toho, kdo nás stvořil. Toho, kdo na nás shlíží z nebeských sfér a dává nám život, svou Lásku, podporu i sílu! Když je láska oboustranná, život se stává potěšením. Jsme zrozeni Nejvyšším Dobrem, a to Dobro je i v nás! Toto Dobro, jež je naší podstatou, můžeme rozvinout do té největší krásy, stát se dobrými lidmi, kteří těší Tvůrce, sebe i druhé. Každičký den, každičká chvíle našeho života může být oslavou. Já a Bůh. Dobro a Dobro. Když Dobro vzhlíží k Vyššímu Dobru, a to se raduje a dává více života, lásky a síly Dobru zde na zemi – může být život utrpením?

Pozorovatel byl tímto zjištěním tak nadšen, že usedl do trávy a zahloubal se. Stejně tak, jako květiny milují slunce, tak člověk miluje Boha. Láska nikdy nezůstane neslyšena. Dobro nezůstane nepovšimnuto. Když bytost miluje svého Tvůrce, její život je naplněný smysluplností, štěstím a radostí. Takový život vzkvétá, jako by byl požehnaný. Takový život je doprovázený Světlem. Květiny mají program života – vyrůst, rozvinout, rozkvést a dávat pro druhé. A jaký program má v sobě člověk? Vyrůst, rozvinout, rozkvést a dávat pro druhé! A co by se asi stalo s květinami, kdyby se odvrátily od slunce? Žily by jen napůl, bez květu, jeho krásy, sladkého nektaru a pylu, by nenaplnily smysl své existence. A co by se stalo s lidmi, kdyby se odvrátili od Boha? To samé! Proč žít jen na půl, když lze žít naplno?

Pozorovatel v sobě pocítil velkou radost a rozhlížel se do všech stran. Všude kolem kvetly a voněly květiny všech možných barev a tvarů. A každá květina byla svým vlastním způsobem krásná a vydávala svou vlastní specifickou vůni. A nerozhlížela se kolem sebe na ostatní, neporovnávala se, nechtěla se někomu podobat. Žlutá květina si nepřála stát se modrou a modrá netoužila zrůžovět. Každá květina si hleděla jediného – aby rozvinula to, co je její vnitřní podstatou. A dávala do toho opravdu všechnu svou sílu. Možná, že jejím přáním bylo sáhnout si na slunce!

Vlastně je to tak i s námi lidmi. Žijeme společně na této zemi a všichni jsme svým způsobem různí. Každý z nás má svou vlastní specifickou „barvu“ i „vůni“. Tak proč bychom se měli chtít podobat někomu jinému? Jsme to přece my! Takto nás Bůh zná! Jsme různí, naše těla jsou různá, naše povahy, nadání, životní okolnosti, to vše je různé. Ale jedno máme všichni společné – vnitřní podstatu, a tou je Dobro. Jací bychom asi byli a čeho bychom mohli dosáhnout, kdybychom tak, jako květiny, dávali všechnu svou sílu do rozvoje Dobra v sobě?

Jak by bylo krásné, zasnil se pozorovatel, kráčeje loukou plnou květin, kdybychom mohli dosáhnout na Boha. Nebo se s Ním setkat, poznat Ho... Jaké asi je to Nejvyšší  Dobro?

Možná, že kdybychom naplno rozvinuli to Dobro v sobě, stali bychom se Jemu podobnými!
Možná bychom se pak mohli setkat!
Tam, v Jeho světě...

 

Já a Bůh.

Dobro a Dobro.

 

 

Lenka

Líbí se mi 30Nejvyšším Dobrem zrozeni - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 30
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"