Například: Dobré zprávySCHOPNOST REGENERACE - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To byl počátek rozvoje gravitační biologie. Vědci dodnes nevycházejí z údivu, jakým pozoruhodným způsobem jsou všechny soustavy lidského organizmu uzpůsobeny k tomu, aby mohly existovat v gravitačním poli. Kdo vytvořil s tak neuvěřitelnou přesností struktury živých organizmů, které jsou dokonale přizpůsobené k životu v podmínkách gravitace?

Čtěte více


Billboard v Limě vyrábí pitnou vodu přímo ze vzdušné vlhkosti

Spolupráce univerzitních vědců spolu s tvůrci z reklamní agentury dala vzniknout unikátnímu projektu. Spo­lečně vytvořili billboard, který generuje vodu ze vzdušné vlhkosti. Za tři měsíce jí vytvořil již 9 450 litrů.

Čtěte více


Prejavenie spojenia medzi geometriou priestoru, časom a gravitáciou prostredníctvom neutrína

V článku "Neutríno a zlatý rez", uverejnenom na stránkach ALLATRA-SCIENCE, bola preukázaná určitá korelácia medzi proporcionálnymi časovými úsekmi (vyjadrenými v sekundách) a geometrickými parametrami pravidelného päťuholníka (hodnotami uhlov vyjadrenými v stupňoch) alebo pentagramu. Práve toto bolo príčinou podrobnejšieho štúdia geometrických vlastností špirálovej štruktúry tajomnej elementárnej častice - neutrína.

Čtěte více


Čo robiť pri zemetrasení. Príručka.

Všetci sme ľudia, všetci máme jedno bydlisko – Zem, jednu národnosť – ľudstvo, jednu hodnotu – život, vďaka ktorému môžeme dôstojne realizovať seba a zmysel svojej existencie vo vyššom duchovno-mravnom aspekte.

Čtěte více


NEUTRINO A ZLATÝ ŘEZ

Po vydání článku "Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu" na stránkách ALLATRA - SCIENCE byla nalezena docela zajímavá informace o unikátní elementární částici - neutrino.

Čtěte více


Elementárne častice a energetická konštrukcia človeka podľa zlatého rezu

Po prečítaní článku "Informačný fotón (fotón-4) a zlatý rez" [2] na stránkach „ALLATRA VEDA“ došlo u mňa k pozoruhodnému pochopeniu toho, že časové úseky (intervaly) elementárnych častíc (silového fotónu, informačného fotónu a čiastočky allat) sú spojené so štyrmi základnými smermi – štyrmi svetovými stranami – hlavnými smermi. Smery, ukazujúce na každú svetovú stranu, vytvárajú kríž. A najzaujímavejšie je, že vo všetkej tejto mnohotvárnosti hrá bezprostrednú úlohu chýrny a všadeprítomný zlatý rez.

Čtěte více


Japonsko. Prírodné katastrofy a klimatická realita dneška.

Japonské súostrovie patrí do tichooceánskeho vulkanického kruhu ohňa. Jednoducho povedané nachádza sa na zlome tektonických platní. V minulom storočí geológovia Toyokichi Harada a Edmund Naumann objavili 150 kilometrov juhozápadne od Tokia obrovský zlom zemskej kôry a nazvali ho Fossa Magna, čo v preklade znamená Veľká priekopa. Línia zlomu doslova rozdeľuje ostrov na polovicu.

Čtěte více


Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu

Ku dnešnému dňu spočíva zložitosť priamej detekcie neutrónov v tom, že neutrón nemá vonkajší náboj, kvôli čomu nezanecháva za sebou stopy, no vedci vyvinuli rad detektorov (chladiče, meniče), ktoré zaznamenávajú vzájomné pôsobenie neutrónov s určitými látkami. Tieto látky generujú počas jadrových interakcií s neutrónmi nabité častice, alebo gama kvantá, ktoré môžu byť následne zaregistrované (napríklad proporcionálny detektor neutrónov plnený héliom). Taktiež sa používajú scintilačné(zábleskové) detektory, ktoré emitujú svetlo pri absorpcii ionizujúceho žiarenia. Odborníci z jadrovej oblasti veľmi dobre chápu problematiku detekcie a výpočtu neutrónov a tiež ich zložkových elementárnych častíc.

Čtěte více


Mýtická teória preľudnenia. Mapy rozloženia populácie na Zemi.

Anotácia: Analytická štúdia problému preľudnenia planéty. Prvá časť publikácie obsahuje niektoré historické fakty o vzniku teórie, ktorá popisuje históriu vzniku ideologického smeru "maltuziánstvo". Preskúmané je spojenie tejto ideológie s kruhmi tajných spoločností "slobodomurárov". Ak pre vás nie je zaujímavé vŕtať sa v histórii tajných spoločností, tak som si istý, že druhá časť, obsahujúca mapy sveta, ktoré dokazujú, že na našej planéte je plno voľného miesta, vás nenechá ľahostajnými. Tieto karty udivujú svojou jednoduchosťou a názornosťou a nepotrebujú zbytočných slov...

Čtěte více
Myšlenka dne

Moudrost je bohatstvím duše, nikoli věku.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"