Například: Dobré zprávy

SCHOPNOST REGENERACE - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To byl počátek rozvoje gravitační biologie. Vědci dodnes nevycházejí z údivu, jakým pozoruhodným způsobem jsou všechny soustavy lidského organizmu uzpůsobeny k tomu, aby mohly existovat v gravitačním poli. Kdo vytvořil s tak neuvěřitelnou přesností struktury živých organizmů, které jsou dokonale přizpůsobené k životu v podmínkách gravitace?

Čtěte více


Billboard v Limě vyrábí pitnou vodu přímo ze vzdušné vlhkosti

Spolupráce univerzitních vědců spolu s tvůrci z reklamní agentury dala vzniknout unikátnímu projektu. Spo­lečně vytvořili billboard, který generuje vodu ze vzdušné vlhkosti. Za tři měsíce jí vytvořil již 9 450 litrů.

Čtěte více


Prejavenie spojenia medzi geometriou priestoru, časom a gravitáciou prostredníctvom neutrína

V článku "Neutríno a zlatý rez", uverejnenom na stránkach ALLATRA-SCIENCE, bola preukázaná určitá korelácia medzi proporcionálnymi časovými úsekmi (vyjadrenými v sekundách) a geometrickými parametrami pravidelného päťuholníka (hodnotami uhlov vyjadrenými v stupňoch) alebo pentagramu. Práve toto bolo príčinou podrobnejšieho štúdia geometrických vlastností špirálovej štruktúry tajomnej elementárnej častice - neutrína.

Čtěte více
Myšlenka dne

Fantazie je ve skutečnosti pouze nerealizovaná realita.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"