Například: Dobré zprávy

Čo robiť pri zemetrasení. Príručka.

Všetci sme ľudia, všetci máme jedno bydlisko – Zem, jednu národnosť – ľudstvo, jednu hodnotu – život, vďaka ktorému môžeme dôstojne realizovať seba a zmysel svojej existencie vo vyššom duchovno-mravnom aspekte.

Čtěte více


Černá Madona

Tento článek je jen začátek, malý krůček na cestě poznání tohoto opravdu úžasného daru, který prošel staletími proto, aby dnes žijící lidé mohli objevit v sobě bránu do světa zcela odlišného od tohoto omezeného hmotného světa. Nicméně, jak říkali naši předkové: "Skutečné znalosti se rodí v Duši, a toto je moudrost." Proto bychom neměli především zapomínat na pocitové poznávání, vycházející z nejcennějšího zdroje - Duše. A ukazatelem na cestě k Duši, věčnou moudrostí, která je zároveň Cesta a Brána, je právě tvůrčí síla ženského principu.

Čtěte více


NEUTRINO A ZLATÝ ŘEZ

Po vydání článku "Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu" na stránkách ALLATRA - SCIENCE byla nalezena docela zajímavá informace o unikátní elementární částici - neutrino.

Čtěte více


Elementárne častice a energetická konštrukcia človeka podľa zlatého rezu

Po prečítaní článku "Informačný fotón (fotón-4) a zlatý rez" [2] na stránkach „ALLATRA VEDA“ došlo u mňa k pozoruhodnému pochopeniu toho, že časové úseky (intervaly) elementárnych častíc (silového fotónu, informačného fotónu a čiastočky allat) sú spojené so štyrmi základnými smermi – štyrmi svetovými stranami – hlavnými smermi. Smery, ukazujúce na každú svetovú stranu, vytvárajú kríž. A najzaujímavejšie je, že vo všetkej tejto mnohotvárnosti hrá bezprostrednú úlohu chýrny a všadeprítomný zlatý rez.

Čtěte více


Japonsko. Prírodné katastrofy a klimatická realita dneška.

Japonské súostrovie patrí do tichooceánskeho vulkanického kruhu ohňa. Jednoducho povedané nachádza sa na zlome tektonických platní. V minulom storočí geológovia Toyokichi Harada a Edmund Naumann objavili 150 kilometrov juhozápadne od Tokia obrovský zlom zemskej kôry a nazvali ho Fossa Magna, čo v preklade znamená Veľká priekopa. Línia zlomu doslova rozdeľuje ostrov na polovicu.

Čtěte více


Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času životnosti neutrónu a hodnotou allatu

Ku dnešnému dňu spočíva zložitosť priamej detekcie neutrónov v tom, že neutrón nemá vonkajší náboj, kvôli čomu nezanecháva za sebou stopy, no vedci vyvinuli rad detektorov (chladiče, meniče), ktoré zaznamenávajú vzájomné pôsobenie neutrónov s určitými látkami. Tieto látky generujú počas jadrových interakcií s neutrónmi nabité častice, alebo gama kvantá, ktoré môžu byť následne zaregistrované (napríklad proporcionálny detektor neutrónov plnený héliom). Taktiež sa používajú scintilačné(zábleskové) detektory, ktoré emitujú svetlo pri absorpcii ionizujúceho žiarenia. Odborníci z jadrovej oblasti veľmi dobre chápu problematiku detekcie a výpočtu neutrónov a tiež ich zložkových elementárnych častíc.

Čtěte více


Mýtická teória preľudnenia. Mapy rozloženia populácie na Zemi.

Anotácia: Analytická štúdia problému preľudnenia planéty. Prvá časť publikácie obsahuje niektoré historické fakty o vzniku teórie, ktorá popisuje históriu vzniku ideologického smeru "maltuziánstvo". Preskúmané je spojenie tejto ideológie s kruhmi tajných spoločností "slobodomurárov". Ak pre vás nie je zaujímavé vŕtať sa v histórii tajných spoločností, tak som si istý, že druhá časť, obsahujúca mapy sveta, ktoré dokazujú, že na našej planéte je plno voľného miesta, vás nenechá ľahostajnými. Tieto karty udivujú svojou jednoduchosťou a názornosťou a nepotrebujú zbytočných slov...

Čtěte více


Celistvá jednotka času Allat. Vplyv elektromagnetického poľa na rovnovážne stavy tautomérnych foriem acetónu .

Univerzálne jednotky merania pre pohodlnú prácu s kmitavými procesmi existujú. Allat – je celistvá jednotka času (1 Allat = 11 minút 56,74 sekundy), ktorá umožňuje popísať správanie kmitavých procesov v zložitých podmienkach a predpovedať správanie takéhoto systému presnejšie, ako bežne používané jednotky času - hodiny, minúty a sekundy.

Čtěte více


Celistvá jednotka času (allat): 11 minút 56,74 sekúnd. Polčas rozpadu neutrónu.

"V našom chápaní allat je celistvá jednotka času, ktorá má obrovský význam pre všetku hmotu. A ak zoberieme súčasné označovanie zemského času, tak allat predstavuje 12 minút, presnejšie 11 minút 56,74 sekundy (alebo 716,74 sekundy). Keď sa vedci dopracujú k pochopeniu tejto najdôležitejšej častice základu, takpovediac základného stavebného kameňa Vesmíru, tak to bude nielen grandiózna revolúcia vo vede, bude to celý evolučný skok.

Čtěte víceMyšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí