Například: Dobré zprávy

Kosmický symbol předení a tkání

Kosmický symbol předení a tkaní. Symboly tkaní a předení měly posvátný význam pro mnoho národů. Dodnes se dochovaly docela zajímavé informace. Například moderní slovo, které se v arabštině nazývá نول (nul), je starověký ruční tkací stroj (plochý obdélníkový rám, na který se natahovaly dvě vlákna, která tvoří mřížku). Pokud je nám znám posvátný význam symbolu tkaní (a předení) pro starověké národy, můžeme spatřit asociativní spojení tohoto symbolu s jejich kosmologickými koncepcemi. Zejména na příkladu ručního tkacího stroje se vysvětloval princip stvoření Vesmíru, na kterém tvořivé božstvo tkalo z vláken, vplétalo vzory (znaky) z nich složené do plátna Vesmíru, čímž určovalo život a osud všech věcí, včetně každého člověka.

Čtěte více


Seismické procesy kolem supervulkánu Yellowstone. Erupce je nevyhnutelná!

Po seznámení se zprávou «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů», který předložila skupina vědců ALLATRA SCIENCE, jsem začal s velkým zájmem sledovat aktuální situace v oblasti kaldery Yellowstone (stát Wyoming, USA). Jedná se o nejvíce geologicky aktivní oblast na planetě (další v seznamu je kaldera Aira v Japonsku), ve které dochází ke změnám každou hodinu a to ve smyslu nepřetržité aktivace činnosti supervulkánu. Podle nejnovějších hodnocení skupiny vědců ALLATRA SCIENCE tyto změny mají již neodvratitelný charakter a supererupce je jen otázkou času.

Čtěte více


Sumární vektor posunutí geometrického středu fantomových částeček Po

Na stránkách „ALLATRA SCIENCE“ byly opublikovány články o geometrii spirálovitých struktur elementárních částic, kde byly popsány způsoby ​určování prostorové polohy fantomových částeček Po. Ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ je zmínka o tom, že při pohybu po ezoosmické mřížce se spirálovité struktury otáčí.…

Čtěte více


PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře elementárních částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu elementárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah a včasnost nejnovějších poznatků v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky a předkládá laicky srozumitelná vysvětlení. Materiály byly předloženy účastníkům Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA.

Čtěte více


BLOG: Znaky kolem nás

Znaky, které nás obklopují, působí na podvědomí každého člověka. Jsou podobné spouštěcímu mechanizmu pro vyvolání určitých reakcí a způsobů chování… http://allatrablog.wordpress.com

Čtěte více


Imhotep- Sensei ze Šambaly 4. díl

„Tento svět, jak už jsem říkal, patří Ahrimanovi. Proto se Archatové od dávných časů museli sdružovat v tajných společenstvích, snažili se přinést lidem maximální užitek. Ne proto, že by se jim snad chtělo, ale pro to, aby uchovali v čistotě získané znalosti, aby s jejich pomocí lidé mohli čelit Archóntům. Ale pro Archaty, narozdíl od Archóntů, byla taková uzavřenost kontraproduktivní. Protože někdy byla pomoc Archatů pro mnohé lidi tak významná a důležitá v duchovním směru, že se v paměti prostých lidí zakořenil věhlas a úcta k podobným tajným organizacím. Ale tímto způsobem lidé, i když si to sami neuvědomovali, způsobovali Archatům škodu.

Čtěte více


Osud nám dává mnoho znamení, jen málokdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme...

Podivuhodné je období, ve kterém žijeme... Období velkých změn v přírodě, ve společnosti a v člověku samotném. Potvrzují to nejenom znalosti a historické artefakty, které nám zanechali Sumerové, Egypťané, Mayové a jiné starověké kultury, ale i dění kolem nás.

Čtěte více


Nová tajemství Velikonočního ostrova

Na kousku země, který se v rozlehlých vodách jižního Pacifiku ztrácí jako špendlíková hlavička, byly z horniny v kráteru vyhaslé ostrovní sopky vytesány nejzáhadnější sochy na světě.

Čtěte více


Historická tajemství TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU - 3. díl

  • 06.10.2013
  • 0
  • 63
  • 2299

...pokračování z minulého čísla Pouze místo střelami byli ozbrojeni osobní silou vlivu. A místo do lesa se vydali přímo do Evropy k mocným tohoto světa. Samozřejmě že využívali své nové schopnosti velmi opatrně, pouze omezeně. Ve svých prosbách, se řídili rozumnými hranicemi. V důsledku toho byl Hugues de Payens společně se svými druhy nejen přijat nejvyšší šlechtou, ale shromáždil pro Řád také mnoho prostředků v podobě dobrovolných příspěvků bohatých lidí. A vy sami chápete, že vztahy lidí k bohatství se v průběhu času nemění. Prostě jen tak nikdo nic nedá. A těmto lidem dávali dokonce s potěšením.

Čtěte více


O ČEM VYPRÁVĚJÍ ZVONY

Zvonařství patří mezi nejstarší řemesla. Lidé zvonům odjakživa dávali jména, čímž obyčejný výrobek odlišovali od symbolu spojeného se svým životem a kulturou. Ty největší z nich byly prací několika stovek lidí a výsledkem mnohaměsíčních příprav. Zvony provázely lidstvo od chvíle, kdy dokázalo ovládnout umění tavení kovů. Nejstarší důkazy o jejich výrobě pocházejí z období 3000 let před naším letopočtem.

Čtěte více


ODKUD SE VZALY PENÍZE?

Nám všem dnes známé směnné papíry, které nazýváme penězi, vymysleli v Číně. Čínský císař z dynastie Tan dal v roce 650 do oběhu první papírové peníze. Byly vytištěny na velmi kvalitním papíře, lehce se přepravovaly a vždy je bylo možné vyměnit za měděné peníze. Lingvisté zjistili, jaká je podstata slova mince. V překladu z latiny slovo moneo, monui, monitum znamená ‚proroctví‘, ‚varování‘.

Čtěte více


Historická tajemství TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU - 2. díl

Pokračování z minulého čísla... „Není náhodou, že pečetí prvních templářů se stalo zobrazení dvou jezdců, kteří jedou na jednom koni. Symbol ‚blíženců‘ znamená nejvyšší osvícení, které ukazuje na rozdvojení člověka po setkání s Prapůvodním Zvukem, tedy Grálem. Kůň symbolizuje pohyb. V různých obdobích byla místo koně i jiná označení, například loď nebo ptáci, také labutě, sokoli, tedy to, co bylo rychlejší než chůze obyčejného člověka, pod čímž se samozřejmě rozumí sakrální smysl pohybu po duchovní cestě.“ Popis části tajného rituálu zasvěcení do vnitřního kruhu Řádu templářů, které zanechal rytíř Chrámu Evrard v osobních zápiscích:

Čtěte více
Myšlenka dne

Mladé tělo vůbec nepoukazuje na věk duše.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"