Například: Dobré zprávy

Bediniho generátor. Zdokonalení. Část 2

Zpráva mezinárodního společenství vědců ALLATRA Věda s názvem «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» otevírá dveře obrovským možnostem pro využití volné energie ve prospěch lidstva. V předchozím článku jsme probírali pracovní princip Bediniho generátoru. V tomto článku budeme pokračovat v popisu daného zařízení. Připomenu, že tento vynález je ve světě známý jako „Bediniho generátor volné energie“. Nicméně, podle informací uvedených ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“ sevolná energie získává působením určité síly na septonové pole. Pro její získání nejsou potřebné žádné další zdroje energie. Proto v tomto článku nehovoříme o volné energie jako takové, ale o určitých zákonech elektřiny.

Čtěte více


Bediniho generátor. Principy práce. Část 1

Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» skýtá obrovské možnosti pro využití volné energie ve prospěch lidstva. Po přečtení dané zprávy, knihy «AllatRa», a také po seznámení se s prací vědců, nebude těžké vytvořit mechanismus, který bude pracovat v uzavřeném cyklu bez dalšího doplňování energie z tradičních zdrojů. Nabízíme sérii článků o vědcích a jejich vynálezech, které by mohly změnit svět. Začneme generátorem Johna Bediniho

Čtěte více


Spirálovité struktury elementárních částic

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme velmi zajímavé informace o spirální struktuře elementárních částic. Jsou to neobvyklé informace jdoucí daleko nad rámec představ moderní vědy. Až do teď se oficiální věda opírala o pojem „elementární částice“ bez hlubšího pochopení toho, z čeho se vlastně skládají. Vezměme například elektron, který je vědci považován za nedělitelnou, non-strukturovanou částici. Ale zpráva skupiny vědců ALLATRA SCIENCE rozptýlila tento mýtus.

Čtěte více


Spirálová struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA

Nedávno jsem se seznámil se zprávou «PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA», která byla vytvořena výzkumnou skupinou mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA». Zpráva obsahuje jedinečné informace o struktuře elektronu. Po detailním obeznámení s informacemi obsaženými ve zprávě a také v knihách Anastasie Novych, jsme přišli na určité geometrické prostorové zákonitosti uspořádání fantomových částic Po (zkoncentrovaných shluků septonů) ve spirálové struktuře ELEKTRONU.

Čtěte více


Zemětřesení v Oklahomě - důsledek formování kontinentálního zlomu Severoamerické litosférické desky

Výrazný nárůst seismické aktivity ve státě Oklahoma (USA) za období od roku 2014 do poloviny 2015, vyvolává vážné obavy klimatologů. S každým dalším dnem se zvyšuje četnost a rozsah otřesů. Jaký je pravý důvod aktivace seismických jevů v tomto regionu planety? Pokud budeme věřit současným tektonickým mapám, tak se tato oblast nachází v samém středu Severoamerické litosférické desky. Podle všech přijatých zákonů by se zde takové jevy neměli vůbec vyskytovat, ovšem ony probíhají, přičemž stále s větší intenzitou.

Čtěte více


Seismické procesy kolem supervulkánu Yellowstone. Erupce je nevyhnutelná!

Po seznámení se zprávou «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů», který předložila skupina vědců ALLATRA SCIENCE, jsem začal s velkým zájmem sledovat aktuální situace v oblasti kaldery Yellowstone (stát Wyoming, USA). Jedná se o nejvíce geologicky aktivní oblast na planetě (další v seznamu je kaldera Aira v Japonsku), ve které dochází ke změnám každou hodinu a to ve smyslu nepřetržité aktivace činnosti supervulkánu. Podle nejnovějších hodnocení skupiny vědců ALLATRA SCIENCE tyto změny mají již neodvratitelný charakter a supererupce je jen otázkou času.

Čtěte více


Koncepce světového éteru. Část 2: Vlastní septonové pole. Torus jako základ struktury hmoty

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme docela zajímavé informace o volné energii, o historii jejího objevu, o vynikajících vědcích hájících teorii éteru, o struktuře septonu a septonovém poli a četné údaje, které ukazují iluzorní povahu hmotného světa. Je to pozoruhodná zpráva psaná z pohledu duchovních a morálních hodnot a lidskosti. Mnohé z témat této zprávy nejenže zaujali svoji hloubkou, ale také výrazně přispěly k dalšímu hledání odpovědí na nevyřešené otázky ve vědě, a to z nového úhlu pohledu.

Čtěte více


Koncepce světového éteru. Část 1: Proč měl Michelson-Morleyův experiment na detekci „éterového větru“ nulové výsledky?

Tento článek pojednává o základním pilíři, na němž se stavěli argumenty popírající teorii éteru, která byla populární až do počátku dvacátého století. Jedná se o Michelson-Morleyův experiment. Také uvedeme závěry Nikoly Tesly, proč měl tento experiment „nulový výsledek“ ve snaze odhalit „éterový vítr“; v článku se také uvádí, že v pozdějších pokusech experimentu z roku 1887, byly opakovány stejné omyly.

Čtěte více


Schopnost regenerace - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla. Planeta Faeton.

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To byl počátek rozvoje gravitační biologie.

Čtěte více


Nevyhnutelnost globálních klimatických změn. Jak je na ně společnost připravená?

Na planetě Zemi se každý den stávají nějaké přírodní katastrofy. V posledních letech jejich počet a síla rychle roste, stejně jak i počet přírodních anomálií, vyskytujících se v různých částech světa. Každý den lidé dostávají od přírody více a více přímých „varování“, která narušují jejích bezstarostný a klidný život. Vezměme si například narůstající aktivaci Yellowstonského supervulkánu, o jejíchž příčinách a dopadu si lze přečíst ve zprávě o klimatologii mezinárodní skupiny nezávislých vědců "O problémech a důsledcích, globální změny klimatu na Zemi, efektivní řešení těchto problémů" [1]. Příroda velmi důrazně vyzývá celou populaci na Zemi, obrací svou pozornost ke každému jednotlivci. A vyvstává otázka: jak se s tím vypořádat?

Čtěte více


Seismická aktivita v Severní Americe. Cílený klam nebo radost z nevědomosti?

Není už žádným tajemstvím, že seismická aktivita planety neustále roste (viz. tabulka aktivaci za poslední roky http://allatra-science.org/monitoring/earthquake), přestože se média snaží tuto problematiku všemožně před veřejností ututlat, případně komentují pouze to, co je nedůležité nebo zřejmé.

Čtěte více


Zemětřesení v Oklahomě - důsledek formování kontinentálního zlomu Severoamerické litosférické desky

Výrazný nárůst seismické aktivity ve státě Oklahoma (USA) za období od roku 2014 do poloviny 2015, vyvolává vážné obavy klimatologů. S každým dalším dnem se zvyšuje četnost a rozsah otřesů. Jaký je pravý důvod aktivace seismických jevů v tomto regionu planety? Pokud budeme věřit současným tektonickým mapám, tak se tato oblast nachází v samém středu Severoamerické litosférické desky. Podle všech přijatých zákonů by se zde takové jevy neměli vůbec vyskytovat, ovšem oni probíhají, přičemž stále s větší intenzitou.

Čtěte více
Myšlenka dne

Strach zrozený z představivosti vidí nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné není.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"