Například: Dobré zprávy

Mahátma Gándhí - o čem dnešní historie mlčí

Příběh Gándhího učí nejen nebát se začínat konat dobro sám, je rovněž příkladem vnitřní rozhodnosti a neuhasínající síly lásky, dokonce i k těm, kteří konali nespravedlnost. Jak jinak by jim ukázal, že se chovají nesprávně. V hádce nejsou vítězové, jenom poražení. Ovšem, pokud jeden z oponentů navenek dělá, co je zapotřebí, ale ve svém nitru skutečně svého protivníka miluje, ten druhý určitě pozná, že jedná nesprávně.

Čtěte více


GNOSTICI: NEZNÁMÁ FAKTA

Slyšeli jste Mrtvém jezeru, o nalezené knihovně z Nag Hammádí? Podívejte, co je v nich psáno. Dokonce i vědci už o tom mluví, v internetu je spousta informací. Dešifrovali je a otevřeně prohlašují: „Podívejte, jak velké záměny byly provedeny!“

Čtěte více


O PŘÍCHODU IMÁMA MAHDÍ

Osud nám dává mnoho znamení, jen málo kdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme...

Čtěte více


O ÉTERU

V písemných pramenech z dávných dob nacházíme, spolu s koncepcí o základních nedělitelných částicích hmoty – atomech, také zmínky o nevyčerpatelném zdroji volné energie, která je popsána jako všudypřítomná a všepronikající („není místo ve hmotném světě, kde by nebyla“), jedna z prvotních základů hmotného světa.

Čtěte více


BohoRodička: síla Boží Lásky

Pannu Marii nazývají „duchovně oživující sílou“, „ztělesněním pravých znalostí“. Nazývají ji „Boží Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“, o níž se v Bibli říká, že „Ona je dechem síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem věčného světla a čistým zrcadlem jednání Božího“, „Ona je jediná, ale může všechno, přebývá-li sama v sobě, všechno se obnovuje, přechází-li z generace na generaci do svatých duší, připravuje přátele Boží a proroky“. Duchovní sílu Panny Marie srovnávají s „Branou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetelností Boží“, „Ztělesněním Logosu“...

Čtěte více


Panna Maria: božská Láska, Boho Rodička

Na území bývalého Československa se nachází velké množství kulturních památek, které vzdávají hold Panně Marii. Je vyobrazena jak na obrazech a sochách v církevních chrámech, tak na morových sloupech či monumentech nacházejících se většinou na místech, kde se Panna Maria zjevila lidem.

Čtěte více


Terasy v Baalbeku – kosmodrom dávné civilizace

Záhady dávných civilizací… Existují stovky televizních pořadů, dokumentů na toto napínavé téma. A není divu, vždyť zvědavá lidská mysl prahne po poznání, zvlášť pokud jde o něco záhadného a tajemného. Ale otázek je stále více, než odpovědí. Příkladem toho jsou proslulé terasy v Baalbeku.

Čtěte více


Prapůvodní Znalosti – to vše již bylo řečeno víckrát

«PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», jsem nejen já, ale i celé lidstvo obdrželi univerzální klíče, které snadno otevírají dveře k poznání v jakékoli oblasti vědy, k pochopení kterékoli knihy, tvorby či díla a to ze všech historických epoch. Koneckonců, pokud známe podstatu, a když víme Pravdu, potom můžeme v každém směru oddělit plevel od zrní a rozpoznat, co je zaneseno nánosem vytvořeným lidským egem a průběhem času, a co je věčná Pravda. S jistotou víme, u čeho začít a jakým směrem se ubírat v jakékoli sféře lidské činnosti a vědy.

Čtěte více


Schopnost regenerace - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla. Planeta Faeton.

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země.

Čtěte více


Příroda elektromagnetického pole

Magnetické pole Země a kosmické záření ovlivňuje lidské tělo s jeho informační sítí, která spolu s nervovou a krevní soustavou, a také endokrinním systémem řídí fyziologické procesy. To znamená, že člověk je jakoby prostoupen vlnovody, po kterých, za pomoci bio-záření o délce mikrovlny, je přenášena důležitá informace.

Čtěte více


Terasy v Baalbeku – kosmodrom dávné civilizace

Záhady dávných civilizací… Existují stovky televizních pořadů, dokumentů na toto napínavé téma. A není divu, vždyť zvědavá lidská mysl prahne po poznání, zvlášť pokud jde o něco záhadného a tajemného. Ale otázek je stále více, než odpovědí. Příkladem toho jsou proslulé terasy v Baalbeku.

Čtěte více


Dětské nemoci ( ze série „Fyzika ALLATRA na pomoc zdraví“ )

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA může lidstvo vyřešit mnoho problémů, včetně těch ve zdravotnictví. Znalosti struktury hmoty a procesu vzniku elementární částice, znalosti její struktury a interakcí dávají možnost vytvořit to, co dříve nebylo možné. Například, v oblasti medicíny mohou být vyřešeny problémy spojené s výživou. Zejména vyřešit řadu obtíží, kterým čelí moderní medicína.

Čtěte více
Myšlenka dne

Na každého Vidžaje se najde Radža.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"