Například: Dobré zprávy

CHRÁM BOŽÍ MOUDROSTI - HAGIA SOFIA SPOJUJE KŘESŤANY S MUSLIMY

Byzantský chrám Boží Moudrosti, v roce 537 slavnostně otevřený v zátoce Zlatý roh v Istanbulu a později přestavě­ný na mešitu, byl nejvyšší sakrální stav­bou na světě skoro tisíc let, i dnes patří k nejznámějším památkám vůbec.

Čtěte více


Besedy s názvem - Globální změny klimatu: fakta bez mýtů a účinné způsoby řešení daných problémů

Změna klimatu je očividná a probíhá po celé planetě. Někde sucho, jinde záplavy nebo otřesy země. To, co se děje v ostatních částech světa je úzce spojeno s každým z nás a týká se to všech obyvatel planety Země.

Čtěte více


Volba dána - je ve Svobodě

Smyslem existence každé lidské bytos­ti je duchovní transformace, osvobození Duše z materiálního zajetí, získání Věč­ného Života. A tak stejně jako my, i lidé z Faetónu se snažili spojit se silou svého živoucího Ducha s oním bílým Jádrem, a to v podmínkách existence ve hmotě. Hmota tomuto spojení kladla značný od­por, což bylo také jejím pravým smyslem a účelem

Čtěte více


Pravěká knihovna Glozel

Až z časů Platonovy Atlantidy podle některých nadšenců pochází jeden z nej­podivnějších a také nejproblematičtějších archeologických nálezů - už 90 let doutná spor o pravost podivných artefaktů vyko­paných u obce Glozel ve střední Francii. Na několika tisících hliněných destiček tu jsou kromě jiného i vyobrazení zvířat, která Evropu opustila již v době ledové a současně nerozluštěné nápisy. Zatímco archeologové předměty považují za pod­vrh, fyzikové potvrzují, že jsou opravdu velmi staré.

Čtěte více


PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA: NEUTRINO

Neutrino může existovat v několika stavech, ale na rozdíl od fotonů se u něj nemění počet fantomových částeček Po (vždy zůstane stejný - 5 fantomových částeček Po). Neutrino může přecházet z jednoho stavu do druhého v závislosti na tom, zda se nachází ve struktuře složité elementární částice nebo existuje odděleně. Pokud existuje odděleně, může se též nacházet v různých stavech, podle toho, zda je v daný moment nositelem informace o jiných objektech nebo nenese žádnou informaci. Pokud jsou neutrina v daném okamžiku nositelem informací, můžou být detekovány a zafixovány v trojrozměrné dimenzi.

Čtěte více


Proměnlivá „stálost“ fyzikálních „konstant“

Moderní věda se opírá o celou řadu základních konstant, které, podle učenců, hrají důležitou úlohu ve vědeckých výzkumech, potažmo technickém pokroku. Ovšem, co ve skutečnosti odrážejí tyto veličiny a jsou doopravdy konstantní v čase? V tomto článku provedeme analýzu proměnlivosti základních fyzikálních konstant.

Čtěte více


Pěticípá hvězda: starý Slovanský symbol

Pěticípá hvězda je starý Slovanský symbol, který potkáváme v různých kulturách a na různých kontinentech.

Čtěte více


Ikona Bohorodičky „Obměkčení zlých srdcí“ Sedmibolestná

PRVNÍ KROK BYL UDĚLAN… DRUHÝ KROK ZÁLEŽÍ NA LIDECH!

Čtěte víceČINVAT: Most vedoucí přes propast - 2. díl

...pokračování z minulého čísla Ve svém životě buduje každý z nás svůj „most“, pokládá cestu. Někteří lidé si to uvědomují, jiní zase ne, a to proto, že tento most se nestaví ve viditelném vnějším světě. Je to pokládání naší vnitřní cesty k duchovnímu světu. „Přechod přes most“ je obtížný a dokonce nebezpečný pro jdoucího. Málo kdo z lidí vynakládá nepřetržité a nezbytné úsilí na to, aby přes něj prošel ještě za svého života a získal věčný život v Domě Hospodina. Ovšem po smrti fyzického těla budou všichni lidé muset přejít tento Most, který postavili svými myšlenkami, slovy a činy.

Čtěte více


Kosmický symbol předení a tkaní

  • 16.02.2016
  • 0
  • 59
  • 1671

Téměř všechny bohyně Osudu a Času jsou v mytologii národů světa přadleny a tkadleny. K dnešnímu dni se dochovaly různé zmínky, tradice a legendy s tím spojené. Například, jak sestry Noc a Den tkaly pavučinu času, prostorově časové plátno kosmologického tvoření.

Čtěte více


ČINVAT: Most vedoucí přes propast

„Jaký si most vystavíš, přes takový i přejdeš“ Darginské přísloví

Čtěte více
Myšlenka dne

Musíme si vážit úsilí o poznání druhého člověka a nevítat jej hned ostřím svého egocentrizmu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"