Například: Dobré zprávy

Koncepce světového éteru. Část 2: Vlastní septonové pole. Torus jako základ struktury hmoty

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme docela zajímavé informace o volné energii, o historii jejího objevu, o vynikajících vědcích hájících teorii éteru, o struktuře septonu a septonovém poli a četné údaje, které ukazují iluzorní povahu hmotného světa. Je to pozoruhodná zpráva psaná z pohledu duchovních a morálních hodnot a lidskosti. Mnohé z témat této zprávy nejenže zaujali svoji hloubkou, ale také výrazně přispěly k dalšímu hledání odpovědí na nevyřešené otázky ve vědě, a to z nového úhlu pohledu.

Čtěte více


Koncepce světového éteru. Část 1: Proč měl Michelson-Morleyův experiment na detekci „éterového větru“ nulové výsledky?

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme docela zajímavé informace o volné energii, o historii jejího objevu, o vynikajících vědcích hájících teorii éteru, o struktuře septonu a septonovém poli a také četné údaje, které ukazují na iluzorní povahu hmotného světa.

Čtěte více


Seismická aktivita v Severní Americe. Cílený klam nebo radost z nevědomosti?

Není už žádným tajemstvím, že seismická aktivita planety neustále roste (viz. tabulka aktivaci za poslední roky http://allatra-science.org/monitoring/earthquake), přestože se média snaží tuto problematiku všemožně před veřejností ututlat, případně komentují pouze to, co je nedůležité nebo zřejmé.

Čtěte více


Schopnost regenerace - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla. Planeta Faeton.

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To byl počátek rozvoje gravitační biologie.

Čtěte více


Nevyhnutelnost globálních klimatických změn. Jak je na ně společnost připravená?

Na planetě Zemi se každý den stávají nějaké přírodní katastrofy. V posledních letech jejich počet a síla rychle roste, stejně jak i počet přírodních anomálií, vyskytujících se v různých částech světa. Každý den lidé dostávají od přírody více a více přímých „varování“, která narušují jejích bezstarostný a klidný život. Vezměme si například narůstající aktivaci Yellowstonského supervulkánu, o jejíchž příčinách a dopadu si lze přečíst ve zprávě o klimatologii mezinárodní skupiny nezávislých vědců "O problémech a důsledcích, globální změny klimatu na Zemi, efektivní řešení těchto problémů" [1]. Příroda velmi důrazně vyzývá celou populaci na Zemi, obrací svou pozornost ke každému jednotlivci. A vyvstává otázka: jak se s tím vypořádat?

Čtěte více


Seismická aktivita v Severní Americe. Cílený klam nebo radost z nevědomosti?

Není už žádným tajemstvím, že seismická aktivita planety neustále roste (viz. tabulka aktivaci za poslední roky http://allatra-science.org/monitoring/earthquake), přestože se média snaží tuto problematiku všemožně před veřejností ututlat, případně komentují pouze to, co je nedůležité nebo zřejmé.

Čtěte více


Zemětřesení v Oklahomě - důsledek formování kontinentálního zlomu Severoamerické litosférické desky

Výrazný nárůst seismické aktivity ve státě Oklahoma (USA) za období od roku 2014 do poloviny 2015, vyvolává vážné obavy klimatologů. S každým dalším dnem se zvyšuje četnost a rozsah otřesů. Jaký je pravý důvod aktivace seismických jevů v tomto regionu planety? Pokud budeme věřit současným tektonickým mapám, tak se tato oblast nachází v samém středu Severoamerické litosférické desky. Podle všech přijatých zákonů by se zde takové jevy neměli vůbec vyskytovat, ovšem oni probíhají, přičemž stále s větší intenzitou.

Čtěte více


Kosmický symbol předení a tkání

Kosmický symbol předení a tkaní. Symboly tkaní a předení měly posvátný význam pro mnoho národů. Dodnes se dochovaly docela zajímavé informace. Například moderní slovo, které se v arabštině nazývá نول (nul), je starověký ruční tkací stroj (plochý obdélníkový rám, na který se natahovaly dvě vlákna, která tvoří mřížku). Pokud je nám znám posvátný význam symbolu tkaní (a předení) pro starověké národy, můžeme spatřit asociativní spojení tohoto symbolu s jejich kosmologickými koncepcemi. Zejména na příkladu ručního tkacího stroje se vysvětloval princip stvoření Vesmíru, na kterém tvořivé božstvo tkalo z vláken, vplétalo vzory (znaky) z nich složené do plátna Vesmíru, čímž určovalo život a osud všech věcí, včetně každého člověka.

Čtěte více


Seismické procesy kolem supervulkánu Yellowstone. Erupce je nevyhnutelná!

Po seznámení se zprávou «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů», který předložila skupina vědců ALLATRA SCIENCE, jsem začal s velkým zájmem sledovat aktuální situace v oblasti kaldery Yellowstone (stát Wyoming, USA). Jedná se o nejvíce geologicky aktivní oblast na planetě (další v seznamu je kaldera Aira v Japonsku), ve které dochází ke změnám každou hodinu a to ve smyslu nepřetržité aktivace činnosti supervulkánu. Podle nejnovějších hodnocení skupiny vědců ALLATRA SCIENCE tyto změny mají již neodvratitelný charakter a supererupce je jen otázkou času.

Čtěte více


Sumární vektor posunutí geometrického středu fantomových částeček Po

Na stránkách „ALLATRA SCIENCE“ byly opublikovány články o geometrii spirálovitých struktur elementárních částic, kde byly popsány způsoby ​určování prostorové polohy fantomových částeček Po. Ve zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ je zmínka o tom, že při pohybu po ezoosmické mřížce se spirálovité struktury otáčí.…

Čtěte více


PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře elementárních částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu elementárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah a včasnost nejnovějších poznatků v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky a předkládá laicky srozumitelná vysvětlení. Materiály byly předloženy účastníkům Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA.

Čtěte více


BLOG: Znaky kolem nás

Znaky, které nás obklopují, působí na podvědomí každého člověka. Jsou podobné spouštěcímu mechanizmu pro vyvolání určitých reakcí a způsobů chování… http://allatrablog.wordpress.com

Čtěte více
Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí