Například: Dobré zprávy
 Naše myšlenky tvoří náš život

Jak neuchopitelnou věcí se zdá být lidská myšlenka! Je neviditelná, je nehmatatelná. Každopádně je faktem, že ve spoustě zemí, zejména ve Spojených státech a v Rusku, probíhaly a stále probíhají oficiální i tajné výzkumy, které se tímto fenoménem zabývají. Také v bývalém Československu od roku 1973 existovala Psychoenergetická laboratoř. Jakou má myšlenka sílu? Jak ovlivňuje náš život?

 
Jaká myšlenka vám jako první probleskla dnes ráno hlavou? Byla příjemná, jako když třeba myslíte na někoho velmi blízkého anebo když se jenom těšíte z pohledu na vycházející slunce? Anebo to byla méně příjemná myšlenka, když si říkáte, že jste tak unaveni, že ani snad nevstanete? Zkuste si vybavit své další následné myšlenky a pocity, vaše rozpoložení, ve kterém jste začali denní aktivitu. Možná si povšimnete, že celá vaše představa následujícího dne – toto ranní „naprogramování“, které jste nevědomky provedli – vás během dne buď skutečně podporuje, anebo naopak přitahuje jenom trable.
 
 Myšlenka řídí celý náš život. Jsme to, co si o sobě myslíme. Tvoříme svůj svět podle toho, jak myslíme – pozitivně nebo negativně. Síla myšlenky je obrovská! Ani si to dost dobře nedovedeme představit, že svůj život, zdraví i osud ovládáme a ovlivňujeme svými myšlenkami. Kdybychom si toho byli vědomi, asi bychom více zvažovali každou myšlenku.
 
 Myšlenka je jako pták, kterého vypustíme do oblak. Přitahuje k nám všechny děje, události, lidi a věci, které jsou v ní obsaženy. Když vysíláme myšlenky plné obav, úzkosti a strachu, zažíváme pak takové události v reálném životě. Jestliže však toužíme po něčem a pevně věříme, že to tak dopadne, skutečně se to stane. Všichni kolem nás se pak diví, jaké ohromné máme štěstí. Tvůrcem svého štěstí jsme však my sami a nikdo jiný.
 Říká se tomu zákon přitažlivosti: podobné přitahuje podobné.
 Mocný zákon přitažlivosti formuje celou naši životní zkušenost a činí tak skrze naše myšlenky.
 Myšlenky působí jako magnet a mají určitou frekvenci. Když přemýšlíme, naše myšlenky jsou vysílány do vesmíru a přitahují všechny podobné věci, které jsou na stejné frekvenci, jako ony myšlenky. Vše, co se vysílá, se vrací ke svému zdroji. A tím zdrojem jsme my. Nejenže svůj život vytváříme svými myšlenkami, ale naše myšlenky mocně přispívají k utváření celého světa kolem nás. Pokud si myslíme, že jsme bezvýznamní a nemáme v tomto světě žádný vliv, zkusme se nad tím zamyslet. Naše mysl ve skutečnosti formuje celý náš svět.
 Jsme jako lidský televizní vysílač, který myšlenkami vysílá určitou frekvenci. Pokud chceme cokoli ve svém životě změnit, musíme se přeladit na novou frekvenci a to tak, že změníme své myšlenky na pozitivní.
 
 Zákon přitažlivosti je neosobní, nic nehodnotí ani nepřidává. Problém většiny lidí je v tom, že přemýšlejí především o tom, co nechtějí a diví se, proč se jim tyto věci pořád dokola stávají. Pozitivní myšlenka má být kladná nejen svým obsahem, ale i formulací. Například místo obvyklého „nezapomenu“ si zkuste říct „vzpomenu si“. Tento požadavek má své racionální jádro. Naše podvědomí totiž podle psychologických poznatků není schopno přijmout negativní příkaz a prostě ono NE vypustí, jako by tam nebylo. „Nechci vylít kávu na tyto šaty“ přijímá jako: „Chci vylít kávu na tyto šaty a chci toho rozlít ještě mnohem víc.“ „Nechci chytit chřipku“ jako: „Chci chytit chřipku a další nemoci.“ 
 
Pokud si naříkáme, přitahujeme do života více situací, na které budeme žehrat. Pokud nasloucháme někomu jinému, kdo si stěžuje, máme s ním soucit, souhlasíme s ním, v ten okamžik k sobě přitahujete víc situací, na které si budete stěžovat. Platí to i opačně: Čím více radosti rozdáme, tím více jí sami máme.
 Ať už jsme si toho vědomi či nikoli, většinu času myslíme. Když mluvíme nebo někomu nasloucháme, když čteme noviny nebo se díváme na televizi, když si vybavujeme vzpomínky, vždy myslíme. Pro mnoho z nás platí, že jediná doba, kdy nemyslíme, je doba spánku. Avšak síly přitažlivosti neustále pracují na našich posledních myšlenkách před usnutím. Proto vždy před usnutím dbejte na to, aby vaše myšlenky byly pozitivní.
 
Zákon přitažlivosti jednoduše odráží a vrací nám přesně to, na co se svými myšlenkami zaměřujeme. Proto změníme-li způsob myšlení, můžeme zcela změnit jakoukoli okolnost a událost ve svém životě.
 
„Myšlenky jsou tvořivé síly, z nichž se vše uskutečňuje. Pod jejich vlivem jde vpřed vývoj. Říše myšlenek je jako kvetoucí sad, z jehož barevných květin je možné uvít krásné kytice a věnce nebo natrhat si pouze kopřivy a bodláčí. Tisíce myšlenek prochází branou duše a nabízejí nám své služby. Je na nás samotných, jaké služebnictvo si vyvolíme.“
 

Líbí se mi 13Naše myšlenky tvoří náš život - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 13
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"