Například: Dobré zprávy
Naléhavá výzva vědcům z celého světa

VZHLEDEM K PRUDCE NARŮSTAJÍCÍM KLIMATICKÝM ZMĚNÁM NA PLANETĚ ZEMI, POKLÁDÁME ZA DŮLEŽITÉ APELOVAT NA VŠECHNY VĚDCE NAŠÍ PLANETY.

Přátelé, obracíme se k Vám, jako k lidem, kteří si uvědomují, že veškerá věda je prostředkem k poznání jediné pravdy. K těm, jejichž mysl se snaží ponořit do hloubky a podstaty všech věcí. K těm, pro něž je skutečná věda – proces poznání pravdy, a ne prostředek k dosažení moci.

Mnohým lidem je známo, že globální změny klimatu na Zemi – to je v podstatě derivace astronomických procesů a jejich cykličnost. Tato cykličnost je nevyhnutelná. Geologická historie naší planety ukazuje, že to není poprvé, kdy Zemi zasáhly podobné fáze globální změny klimatu…

Ve skutečnosti, lidstvu nezbývá ani 100 let, a dokonce ani 50 let! Maximálně nám zbývá několik desetiletí, s ohledem na blížící se události. Během posledních dvou desetiletí došlo k znepokojivým změnám geofyzikálních parametrů planety, k vzniku různorodých pozorovaných anomálií, k zvýšení frekvence a velikosti extrémních událostí, k náhlému nárůstu přírodních katastrof na Zemi. Změny v atmosféře, litosféře a hydrosféře svědčí o uvolnění extrémně vysoké úrovně dodatečné exogenní (vnější) a endogenní (vnitřní) energie…

Změny klimatu se stávají stále zřetelnější a mají čím dál tím děsivější charakter. Časový rozsah klimatických změn na planetě, rozhodně, převyšuje průměrnou dobu trvání „politického mandátu“ těch, kteří činí rozhodnutí týkající se bezpečnosti a osudu celých národů. Dnes světová politika konzumní společnosti stále více ztrácí masku své lidské tváře a odhaluje svoji pravou podstatu. Postačí, abychom posoudili otázku, jaká jsou k dnešnímu dni přijata bezpečnostní opatření národy různých zemí, a kdo ve skutečnosti zajišťuje bezpečnost, pod záminkou „péče o lidi“, jak se píše ve Zprávě „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů“.

Je zřejmé, že mnozí poctiví vědci vidí všechny ty nedokonalosti moderního světa a veškerou křehkost a prekérnost současné situace, v níž se nachází celé lidstvo. Svět stojí na pokraji globálních kataklyzmat, ale řešení existuje. Je podrobně popsáno ve výše zmíněné Zprávě.

Doporučujeme vám, abyste se seznámili s touto prací, kterou vypracoval mezinárodní výzkumný tým vědců ALLATRA SCIENCE.

Každá trénovaná mysl a vysoký intelekt mohou pochopit veškerou vážnost a nevyhnutelnost změny ve společnosti a řádně se připravit na globální klimatické katastrofy. Upřímně vás prosíme, abyste nezůstali lhostejní k našemu sdělení. V sázce je příliš mnoho a cenné je rozhodnutí každého člověka připojit se ke společnému úsilí zaměřenému na tvoření! Globální pohromy nabírají na síle a proto je důležitý každý den a každá vteřina.

Na webu GeoCenter.info je široce popsána informace o klimatické situaci ve světě, která by mohla vést ke globálním katastrofám planetárního rozsahu. V této chvíli je velmi cenný názor každého poctivého vědce, který disponuje vědeckými fakty a důkazy svědčícími o vážnosti celé situace klimatu na planetě. Vědce, který vidí skutečný obraz toho, co se děje a chtěl by o tom říci veřejnosti. Na webu je ikona „Предложить материал“ (Předložit materiál), kde se můžete podělit o své názory, informace, o vědecké výzkumy v oblasti změny klimatu a globálních katastrof. A tím tak přispět k včasnému varování lidí, což v konečném důsledku přispěje k záchraně milionů lidských životů. Dnes je sjednocení všech rozumných a slušných lidí na celém světě životní nutností pro celé lidstvo!

Historie nás učí, že absence jednoty lidské společnosti na duchovních a morálních základech a absence spolupráce lidí na planetě, kontinentu či v regionu při přípravě na rozsáhlé pohromy a katastrofy, vede ke zničení většiny těchto lidí. A přeživší umírají na nevyléčitelné nemoci, epidemie, v sebedestruktivních válkách a sporech o obživu. Neštěstí se zpravidla objeví náhle, což způsobí chaos a paniku. Pouze jednota národů světa a včasná příprava na hrozící přírodní nebezpečí, dává lidstvu větší šance na přežití a společné překonání překážek v epochální době globálních změn klimatu naší planety.

Všichni jsme lidé a všichni máme jeden domov – Zemi, jednu národnost – lidstvo, jedinou hodnotu – život, jehož prostřednictvím můžeme adekvátně realizovat sebe a smysl své existence v nejvyšším duchovním a morálním aspektu.

 

SJEDNOCENÍ LIDÍ – ZÁRUKA PŘEŽITÍ LIDSTVA!

 

 

Líbí se mi 121Naléhavá výzva vědcům z celého světa - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 121
Podobné články:Komentáře

Radomír 03.01.2018 17:20 Odpověď

To je sila! Dúfam, že sa pripoja mnohí vedci, že je ešte medzi nimi dosť takých, ktorí hľadajú pravdu a skutočný pokrok - pokrok pre blaho ľudí! Ďakujem každému, ktorý sa pridá. Môžem sa aj ja, ako nevedec, pripojiť - aspoň posielať nejaké informácie, na ktoré narazím, na uvedený odkaz?


Vladimír 07.12.2016 12:30 Odpověď

...ano je stále hůř a Bohu to ( jak se zdá)  nevadí,obyčejní lidé (jak je vidět) s tím nic nenadělají a světovláda si proto může dělat co se jí zalíbí,tzv. přísun energií to nemění a ti co konají zlo jsou nepotrestání,poněvač Bůh “prý” netrestá :-) ...proto se podivuji z jakého důvodu se o tom vůbec píše?????
Asi nás čeká likvidace lidstva s celou parádou ...už se nemůžu dočkat,poněvač už to taky,nemůžu vydržet :-( nejsem z kamene…..a pomoc nikde….a nebo,to vše je Boží záměr,pokud pomyslíme,že VŠE ovládá Bůh….což je samo o sobě zvrácenost…..pak nebuďte negativní,že?  :-)Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je nezbytné na sobě stále pracovat a učit se novým věcem. V životě je cenná každá minuta, kterou musíme použít jako dar Boží ke zdokonalování své duše.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"