Například: Dobré zprávy
Na svět přišla kniha AllatRa

Milí přátelé!

Na svět přišla kniha AllatRa v tištěném vydání. Je to základní kniha. Obsahuje mnoho prapůvodních znalostí, aktivujících v člověku Duchovní princip. Je přirozené, že se s prvními stránkami může aktivovat odpor Živočišného principu (ega), který se bude projevovat formou lpění na šablonovitých zásadách, jako je odpor rozumu, vyvolaný egoismem, výskytem tisíce důvodů a „neodkladných záležitostí“, proč odložit přečtení knihy, banální lenivostí nebo strachem, nepohodlím z toho, že tuto nebo jinou projednávanou otázku neovládáš.

Podléhat těmto provokacím ale nemá cenu. Jak se říká, poznat všechno je nemožné, je však třeba se o to snažit. Když dočtete knihu do konce, dostanete odpovědi na mnohé znepokojující otázky o sobě samém, o světě i společnosti. To dovoluje vnímat sebe a svět z úplně jiného pohledu, to znamená, mít větší reálnou představu o dění kolem nás.

Až si knihu AllatRa přečtete, tak vám doporučuji si ji přečíst ještě jednou. První čtení pomáhá zběžnému seznámení s celkovým objemem informací a k vyjití za hranice podvědomých šablon a konvencí našeho vědomí. A právě až druhé přečtení dovoluje přezkoumat konkrétní znalosti ve formátu celkových poznatků vysvětlených v knize, tedy porovnat a analyzovat je už z pozice nového vnímání světa. Po druhém přečtení doporučuji udělat týdenní přestávku a začít ve světle daných znalostí pozorovat jak sebe, tak i okolní svět: prohlédnout si novinky na internetu, informační náplň pořadů v televizi, v rádiu, v novinách, popovídat si s přáteli a známými na témata, která je zajímají a poslouchat jejich odpovědi. Jinak řečeno, jednoduše pozorovat svět kolem nás v kontextu z knihy nabytých znalostí. A potom vše porovnat s informacemi v knize AllatRa.

Jestli potom znovu přečtete tuto knihu, ale již z pozice vlastních osobních zkušeností, jsem si jistá, že pro sebe odhalíte mnohé z toho, čemu jste dříve nevěnovali pozornost. To, co tajně působilo na váš život, formovalo vaše názory a vytyčovalo životní cíle, manipulovalo vašim vědomím a silou pozornosti. Jednoduše řečeno, jakoby znovu odhalíte sebe sama a způsob fungování celé společnosti. Budete překvapeni, kolik důležitých informací bylo při prvních čteních knihy přehlédnuto kvůli vnuceným šablonám vnímání, kterých si obyčejný člověk, který se sebepoznáním ve svém každodenním životě nezabývá, ani nevšimne.
Fenomén knihy AllatRa spočívá v tom, že bez ohledu na to, kolikrát budete tuto knihu číst, budete v ní neustále nacházet něco nového. A jestli při tom budete aktivně rozšiřovat obzor poznání, tvořit, konat dobro, tak se kniha AllatRa stane vaším blízkým a moudrým společníkem.

Podstata je v tom, že kniha AllatRa není obyčejná kniha v běžném smyslu tohoto slova. AllatRa, stejně jako duchovní praktika Lotosový květ, nemá ve svém poznání konce. Byla napsána za přímé účasti Rigdena Djapo, a je nevyčerpatelným pramenem inspirace pro lidi, kteří následují duchovní cestu, nezávisle na rase, státní příslušnosti a náboženském vyznání. Je to příručka pro duchovního Člověka a pro lidstvo. Je to unikátní nástroj pro přeměnu svoji a celé společnosti.

Kniha AllatRa bude umístěna k volnému stažení na internetu. Každý, kdo si to bude přát, si ji může stáhnout a podělit se o tyto informace s celým světem. Takovým způsobem se do rukou každého dostane nástroj pro transformaci sebe sama a společnosti lepším směrem.

Anastasia NovychKaždý z nás, kdo se nachází v těle, je hercem v divadle hmoty. Hra je šokující, ale velice poučná. Jedněm se otevírá Pravda, zatímco jiní jsou uchváceni vlastní licoměrností. Jediný rozdíl je v tom, na které straně, v této iluzorní podívané, stojí tvoje vědomí.

Rigden z knihy „AllatRa“

Líbí se mi 91Na svět přišla kniha AllatRa - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 91
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Neexistují náhody. Náhoda je jen zákonitý důsledek našich nekontrolovaných myšlenek.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"