Například: Dobré zprávy

Voda je ojedinelá substancia našej planéty, ktorej analóg vo svete neexistuje. Médiá všemožne prezentujú informácie o nedostatku vody.  Ale je to naozaj tak? Alebo je to len ďalší spôsob manipulácie, aby ľudia existovali v podmienkach konkurencie spotrebiteľského formátu myslenia a nie v harmónii so sebou a okolitým svetom. 

V r. 1983 sa na území Líbye začali práce na realizácii projektu zabezpečiť pre púšť 6,5 mil. m3 vody za deň.  Tento projekt bol pomenovaný "Ôsmy div sveta" a dostal sa do Guinessovej knihy rekordov pre rozsah samotného projektu. V súčasnosti je projekt uzavretý na dobu neurčitú. Vznikajú otázky: Pre koho je výhodný takýto stav vecí? Prečo bol projekt, ktorý môže zabezpečiť vodou celú južnú časť Afrického kontinentu a riešiť problém nedostatku pitnej vody v regióne zastavený?

Stojí za zmienku, že v saharskej púštiboli v šesťdesiatych rokoch objavené 4 gigantické podzemné vodné rezervoáre: bazény Kufra, Sirt, Murzuq a Hamada.  V Indii je voda znečistená v takmer všetkých využívaných zdrojoch. Problém nedostatku vody sa neposúva z mŕtveho bodu, napriek rôznym oficiálnym opatreniam v tomto smere.  A prepočty"Skupiny pre vyhodnotenie povrchových vodných zdrojov", podľa ktorých zásoby sladkej vody v krajine o 66%, ale podľa iných zdrojov dokonca až o 88% prevyšujú oficiálne zaregistrované, sa zamlčujú a neberú sa vážne.

Vedecký tím Čínskej akadémie vied robil výskum v Tarimskej panve, nachádzajúcej sa na západnom okraji štátu v extrémne suchej oblasti, z ktorej nevytekajú rieky. Tu sa hromadí voda v hĺbke niekoľko tisíc metrov. Početné vzorky odobraté po celej púšti ukázali, že všade pod ňou sa rozkladá oceán. Približné údaje vedcov hovoria, že Tarimský bazén obsahuje desaťkrát väčší objem vody ako Veľké jazerá – najväčšia skupina sladkovodných jazier na Zemi, teda reč ide o bilióne ton. Podzemný vodojem v Číne je tiež slaný, ale s pomocou modernej technológie možno vodu odsoliť a využiť na poľnohospodárske účely.

V Brazílii existuje dvojník rieky Amazonky – podzemná rieka Hamza, s dĺžkou 6 000 km a šírkou 400 km. Podľa predbežných údajov má voda rieky vysokú úroveň slanosti. Na kontinente sa tiež nachádza obrovský vodonosný horizont Guaraní – zásobník obnoviteľných podzemných vôd, ktorý zásobuje surovinou Argentínu, Brazíliu, Paraguaj a Uruguaj.                                                                                                

Medzinárodná skupina geochemikov objavila v Kanade pod zemským povrchom oceán archaického obdobia (vek 2,7 miliardy rokov) v hĺbke 410-660 km, ktorého objem 3 krát prevyšuje objem Svetového oceánu.

A to je len niekoľko príkladov. Pri zjednotení vedeckého potenciálu vedcov všetkých krajín možno otázku nedostatku vodných zdrojov riešiť rýchlo a v najkratšom čase. A ľudia, znepokojení doteraz problémom prežitia v podmienkach nedostatku vody, sa môžu zhlboka nadýchnuť a obrátiť pozornosť na rozvoj seba a spoločnosti v kultúrnom, morálnom aspekte, čo ušetrí nielen materiálne zdroje, ale v prvom rade čas, ten nenahraditeľný zdroj, ktorý treba využiť múdro pre svoj individuálny duchovný rozvoj.  

Zjednotenie ľudí –záruka prežitia ľudstva!


Pozývame k diskusii o technológii ťažby vody vedcov a všetky zainteresované osoby (vedcov a všetky zainteresované osoby ku príprave technológií ťažby vody), aby sa už teraz začali realizovať projekty, ktoré pomôžu prežiť ľudstvu v období blížiacich sa katakliziem.

Podrobnejšie o existujúcich zdrojoch vody vo svete, o klimatickej situácii a riešení globálnych  klimatických problémov čítajte na stránkach geocenter.info/cz,sk, allatravesti.com a allatra-science.org. A tiež v správe vedcov ALLATRA SCIENCE "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov".

Posielajte na poštu [email protected] (s poznámkou – pre klimat kontrol) informácie o klimatických zmenách vo svete, príkladoch zjednotenia ľudí a vzájomnej pomoci v extrémnych klimatických situáciách a tiež informácie, ktoré pomôžu už teraz začať robiť konkrétne kroky na zamedzenie hroziacej katastrofy.

Ak sa vám páčilo naše vydanie– dajte lajk, prihláste sa k odberu na náš kanál a získajte informácie zo spravodajstva o klimatických udalostiach vo svete.

Líbí se mi 106Mýtus o nedostatku vody - pravda, alebo výmysel? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 106
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Moudrost je bohatstvím duše, nikoli věku.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"