Například: Dobré zprávy
Mýtická teória preľudnenia. Mapy rozloženia populácie na Zemi.

Anotácia: Analytická štúdia problému preľudnenia planéty. Prvá časť publikácie obsahuje niektoré historické fakty o vzniku teórie, ktorá popisuje históriu vzniku ideologického smeru "maltuziánstvo". Preskúmané je spojenie tejto ideológie s kruhmi tajných spoločností "slobodomurárov". Ak pre vás nie je zaujímavé vŕtať sa v histórii tajných spoločností, tak som si istý, že druhá časť, obsahujúca mapy sveta, ktoré dokazujú, že na našej planéte je plno voľného miesta, vás nenechá ľahostajnými. Tieto karty udivujú svojou jednoduchosťou a názornosťou a nepotrebujú zbytočných slov...

V posledných rokoch je čoraz častejšie možné počuť o tzv.probléme preľudnenia Zeme. Avšak väčšina popredných čestných vedcov sa zhoduje v názore, že toto tvrdenie nie je viac ako mýtus a Zem je schopná uživiť oveľa väčší počet ľudí, ako teraz obýva našu planétu.
Pre koho je výhodné zavádzanie týchto koncepcií do spoločenského vedomia a najmä s akými cieľmi sa to robí? Ak chcete odpoveď na túto otázku, stačí sa zoznámiť s informáciami o všemožných tajných spoločnostiach "slobodomurárov", ktoré sú uvedené v knihe Anastasie Novych "Sensei IV.". Na predpoklade o preľudnení našej planéty sa ako na pieskových základoch buduje teória "zlatej miliardy".

"Ale v dnešnom konzumnom svete namiesto toho, aby sa pomáhali riešiť problémy svetovej populácie, prijímajú sa rozhodnutia na jej umelé zníženie. Skryté rozhodnutia hŕstky priemyselno-finančnej "svetovej elity" sa intenzívne uvádzajú do života rukami samotnej mnohomiliardovej populácie Zeme. Veď ako je známe, čím viac ľudia zakúšajú strach, tým ľahšie je ich ovládať. Predovšetkým v konšpiračných teóriách a analytických materiáloch o svetovej politike sa objavuje taký pojem, ako "zlatá miliarda" ("nový svetový poriadok"), ktorý predpokladá umelé zníženie populácie Zeme na jednu miliardu. Túto teóriu by bolo možné ponechať bez povšimnutia pod termínom "teória", ak by nebolo túto teóriu potvrdzujúcich udalostí posledných desaťročí, prebiehajúcich vo svete..." Podrobnejšie sa s týmito informáciami možno zoznámiť v správe vedcov ALLATRA VEDA "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia týchto problémov."

Po zoznámení sa s vyššie uvedenou knihou Anastasie Novych, spoznajúc princípy činnosti tajných spoločností "slobodomurárov", je ľahké ich rozoznať aj pri vytváraní mýtu o preľudnení planéty. Tak už dávno, v roku 1798, anglický kňaz a matematik Thomas Malthus publikoval knihu "Esej o populačnom princípe", v ktorej sa matematickými metódami snažil dokázať, že populácia rastie oveľa rýchlejšie, ako ňou vytvárané prostriedky obživy. Malthus v tomto nevidel zvláštne ťažkosti, pretože považoval vojny a epidémie za "prirodzený mechanizmus" samoregulácie počtu ľudí na planéte. V prípade nekontrolovaného rastu populácie, ľudstvo podľa Malthusa narazí na nedostatok potravín. Slovom, výraz "potravinová kríza" rovnako často počuť v dnešných médiách. No ako môžeme vidieť, prípravu k rozohratiu tohto predstavenia na svetovej scéne začali "slobodomurári" už koncom XVIII. storočia ...

Dokonca aj po povrchnom zoznámení sa s biografiu tohto človeka, sa mnohé stáva jasnejšie: na koho princípoch sa budovala táto ideológia a koho záujmom slúžila. Thomas Malthus (1766-1834) - pochádzal zo šľachtickej rodiny v Anglicku, ako to je teraz prezentované, kňaz, vedec, demograf, ekonóm, člen Londýnskej kráľovskej spoločnosti. Otec "vedca", Daniel Malthus, bol stúpenec Davida Humea a Jean-Jacquesa Rousseaua, známych predstaviteľov slobodomurárskych lóží, ktorých osobne poznal. Ideológia tajných spoločností "slobodomurárov" bola od detstva vstrebávaná mladým Thomasom. Vo veku 18 rokov sa zapisuje na Jesus College Cambridgeskej univerzity, s ktorou bol aj po ukončení tejto inštitúcie spojený do konca svojho života. Pre hlbšie pochopenie toho, čo v skutočnosti predstavuje daná vzdelávacia inštitúcia, opäť navrhujeme čitateľovi oboznámiť sa so spomínanou knihou Anastasie Novych "Sensei IV.". Stručne povedané, Cambridgeská univerzita v Anglicku, jedna z najlepších v Európe, sa svojho času, bohužiaľ, kvôli aktivitám určitých kruhov "slobodomurárov", stala semenišťom pre pestovanie prívržencov ideológie tajných spoločností (masoni, rozenkruciáni, ilumináti, atď.)...
Od tej doby vo svete existuje ideologický smer "maltuziánstvo", alebo dnešný moderný variant "neomaltuziánstvo". Ale podstata prístupu zostala pôvodná. Slovom, maltuziánstvo získalo osobitnú popularitu v Európe v prvej polovici XX. storočia. Bolo vložené Karlom Haushoferom–ideológom nacizmu, mentorom a učiteľom Adolfa Hitlera, do základu takzvanej teórie "životného priestoru". (Podrobnejšie o zasvätenej postave "slobodomurárov" - Karlovi Haushoferovi, je tak isto možné dočítať sa v knihe Anastasie Novych "Sensei IV.").
Ale fakticky je planéta schopná uniesť 25 miliárd ľudí, čo potvrdzujú aj výpočty progresívnych vedcov sveta. Navyše súčasné technológie, rozpracované na základe Prapôvodnej Fyziky ALLATRA, dovoľujú získavať v podstate bezplatnú energiu z nevyčerpateľného zdroja a teda bezplatne zabezpečiť všetkých ľudí na Zemi potravinami, pitnou vodou a nevyhnutnými životnými podmienkami. Zo správy vedcov ALLATRA SCIENCE "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia týchto problémov.":
To znamená, že ľudstvo má dnes vďaka najnovším poznatkom vedcov ALLATRA VEDA jedinečnú a reálnu šancu prejsť do úplne novej etapy svojho rozvoja, vstúpiť do sveta, kde neexistujú také pojmy ako hlad, nedostatok vody, nedostatok strechy nad hlavou, elektriny, alebo iných život zabezpečujúcich zdrojov. Sú to technológie, ktoré sú schopné v najkratších termínoch vyriešiť problémy ekológie a následkov prichádzajúcich prírodných katakliziem. Navyše, vďaka rozvoju klimatického geoinžinieringu, dávajú možnosť zabezpečiť obyvateľov planéty v období globálnej zmeny klímy na Zemi. No toto všetko sa môže stať voľné, bezplatné a dostupné len v spoločnosti, ktorá si cení a žije podľa univerzálnych duchovných a morálnych hodnôt. V opačnom prípade také epochálne znalosti neprinesú miliardám ľudí žiadny úžitok.

Aby sme definitívne rozptýlili mýtus o preľudnení planéty, poďme sa pozrieť na mapy hustoty obyvateľstva. Tu je odkaz na zdroj.

V oblastiach a bodoch označených žltou farbou žije toľko ľudí (cca 3,75 mld.), ako na zvyšnej časti súše.

Preskúmajme podrobnejšie zväčšené zobrazenia niektorých oblastí:

India, Bangladéš, Čína


Indonézia (ostrov Jáva), Japonsko

Európa

 

 


Iný spôsob prezentácie populácie našej obrovskej planéty. V oblasti označenej červenou farbou, žije 5% (cca 375 miliónov) ľudí. A rovnaké množstvo prebýva na územiach označených modro.

 

V 17 bodoch, označených červenou farbou, žije 5% populácie Zeme. Presne rovnaké množstvo, ako prebýva na celom území, označenom modrou farbou. Modrá farba pokrýva 72% súše, červená - len 0,1%.

 

Rozloha Kanady je druhá najväčšia po rozlohe Ruska. No polovica Kanaďanov žije na juh od 49 rovnobežky, ktorá je na mape označená modrou čiarou.

 

 

Polovica obyvateľov Talianska žije iba na 8% rozlohy krajiny. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že v centrálnej časti Apeninského

polostrova sú hory.

 

 

Pravdepodobne najneobvyklejšou krajinou a kontinentom podľa rozloženia hustoty populácie je Austrália. 50% (11,5 milióna ľudí) prežíva v drobnučkých bodoch, označených na mape červenou farbou, v porovnaní so zvyškom kontinentu.

 

(V 144 najľudnatejších okresoch žije 159 523 138 obyvateľov = 50,03% celkovej populácie a v 2 998 zvyšných okresoch 159 332 918 obyvateľov = 49,97% celkovej populácie; podľa údajov k 1. júlu 2014) 50% obyvateľov USA žije vo veľkých mestách, ktoré sú rozmiestnené po celom území krajiny. Štát Kalifornia je najľudnatejší.

 

14% obyvateľstva Španielska žije vo Veľkom Madride (vlastne Madrid + predmestia). Je označený veľkou červenou oblasťou v strede. Asi 90% rozlohy krajiny zaberajú hory.

 

 

https://files.allatra.tv/geocenter/img/France-map.gif (rozklikni pre animáciu)

V tejto animácii je spojených niekoľko máp. Ukazujú, aké územie zaberá 10, 20 alebo viac percent populácie Francúzska. Je to jedna z krajín, ktorá je prakticky plne osídlená.

 


Veľkú časť územia Severnej Afriky pokrýva piesok najväčšej púšte na svete – Sahary. Dve oblasti, označené červenou farbou obýva 50% obyvateľov celého tohto regiónu. Sú to delta Nílu a územia okolo jeho brehov v Egypte a najväčšie mestá Maroka – Rabat a Casablanca spolu s predmestiami.


Podľa prognóz odborníkov už v najbližších desaťročiach bude k nútenej migrácii z dôvodov globálnej zmeny klímy vystavených niekoľko miliárd (!) ľudí. Tieto mapy hovoria o tom, že miesta na našej planéte pre rozmiestnenie a dostatočne komfortné bývanie dokonca aj takého množstva ľudí je viac než dosť. Stačí prevziať skúsenosti obyvateľov Japonska, ktorí sa poučili zo stavby megapolisov na neveľkých rovinatých pozemkoch svojej krajiny. Mimochodom, obyvatelia Japonska sa už teraz, súdiac podľa najnovších informácií o zmene klímy, musia vážne zamyslieť a pripravovať sa k presídleniu na kontinent. Podrobnejšie sa o tom možno dočítať v článku:

Supervulkán Aira – najnebezpečnejšia oblasť japonského súostrovia. Je na čase začať presídlenie obyvateľov Japonska na kontinent.

http://polahoda.cz/supervulkan-ajra-samaja-opasnaj...

Ako vidíme, teória preľudnenia planéty – nie je nič viac, než fikcia bábkarov na scéne svetovej politiky. Je to výmysel tých, ktorí aj riadia všetky tajné spoločnosti "slobodomurárov"- Archóntov. O nich sú takisto podrobnejšie informácie obsiahnuté v knihe Anastasie Novych "Sensei IV.".

Na planéte Zem môže žiť 25 miliárd ľudí, za podmienky prevládania kultúrno-morálnych, všeľudských hodnôt vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. A vďaka najnovším poznatkom Prapôvodnej Fyziky ALLATRA sa tento život môže stať maximálne pohodlný v bežných materiálnych podmienkach a odhaliť neuveriteľné perspektívy na východ celej civilizácie ako celku spod nadvlády systému Živočíšneho rozumu. A je to možné.

Čo cíti človek, keď je vnútri slobodný duchom, slobodný od hmotného sveta? O tomto v krátkom úryvku z jedinečného programu

"Jednota" na kanáli AllatraTv:

 

Pokračovanie tejto témy čítajte v článku: http://polahoda.cz/mytus_o_preludneni_planety_-_me...

Pripravil: Vitalij Afanasiev

Zdroj: https://geocenter.info/article/mificheskaja-teorija-perenaselenija

Líbí se mi 186Mýtická teória preľudnenia. Mapy rozloženia populácie na Zemi. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 186
Podobné články:Komentáře

Gabro 10.12.2017 13:31 Odpověď

Zaujímavé obrázky, naozaj zaujímavé! Pridám pár čísiel na porovnanie: V prípade rozostavenia celého ľudstva (7,5 miliardy) vo vojenskom zovretom tvare 75 cm x 75 cm ≈ 0,60 m2, by ľudstvo zabralo plochu cca 4 500 000 000 m2 = 4 500 km2 (približne plocha Trenčianskeho samosprávneho kraja). Priemerná hmotnosť človeka je 62 kg. Priemerná hustota ľudského tela je 1100 kg/m3. Z toho vyplýva, že priemerný objem, ktorý zaberá človek, je 62 kg /1100 kg/m3 = 0,056363636 m3 ≈ 56,4 l (dm3). Všetko ľudstvo pri celkovej hmotnosti 465 000 000 t (alebo 465 000 000 000 kg → 7 500 000 000 x 62kg) by vytlačilo objem vody o hmotnosti (7 500 000 000 x 56,4 l) 423 000 000 000 kg = 423 000 000 t = 0,423 km3 vody !!! (1 km3 vody má hmotnosť 1 000 000 000 000 kg = 1 000 000 000 t). Teda ani polovicu jedného kubického kilometru!! Ak by sme všetci naraz vošli do mora, tak hladina nestúpne ani o mm! Ale machrovať a robiť sa dôležitým nám ide neuveriteľne ľahko… Čím môžeme získať skutočne pôsobivý význam - to je začať prebudovávať spoločnosť zo spotrebiteľsko-egoistického formátu na duchovno-tvorivý. Máme to vo svojich rukách.:)Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"