Například: Dobré zprávy
MYŠLENÍ SOUSEDŮ

Rád používám přirovnání a podoben­ství, protože lze tímto způsobem snáze vy­světlit základní myšlenku, kterou chci sdě­lit. Tentokrát chci popsat způsob myšlení a přístup k nemoci a ke zdraví. Neboť tento fakt považuji za hodně podstatný. Nelze se pří léčení nemoci spoléhat pouze na léky, lékaře, kliniky, lázně, nebo na to, že se dá zdraví koupit.

DVA SOUSEDÉ

V jedné ulici bydlí dva sousedé. Pan Vladimír je řemeslník, druhý soused, pan Matyáš, je obchodník.

Jednoho dne pan Vladimír potřeboval zboží, které má soused v obchodě, ale jeho zboží je trochu dražší než stejné zboží v hy­permarketu. "Raději pojedu do hypermar­ketu, tam mám dokonce větší výběr", řekl si pan Vladimír, nastoupil do auta a odjel na druhou stranu města do hypermarketu, žádané zboží našel a koupil. Když se vra­cel a míjel obchod pana Matyáše, ten právě řešil problém s opravou rozbitého zařízení ve svém obchodě.

„Co kdybych opravu zadal sousedovi Vladimírovi? Je řemeslník, může mi to opravit, jenže je dost drahý… Raději si pozvu firmu ze vzdáleného města, která inzeruje své služby na internetu. A Vladi­mír si u mne také nenakupuje, proč bych si tedy měl pozvat na opravu právě jeho?", pomyslel si Matyáš a odeslal e-mailovou objednávku opravy vyhlášené firmě.

Za rok se oba sousedé potkali na pra­covním úřadě. Oba přišli o svá zaměstná­ní. Matyáš musel obchod zavřít, protože k němu chodilo málo lidí. Vladimír ne­dokázal čelit konkurenci vyhlášené firmy a své podnikání ukončil.

 

VÁŽÍME SI DOSTUPNÉHO?

Tento příběh vystihuje dnešní dobu, ale není to jen o tom, že Matyáše zničil konkurenční hypermarket a Vladimíra vyhlášená řemeslnická firma. Vypovídá to i o skutečnosti, že si oba sousedé jeden druhého dostatečně nevážili. Kdyby se navzájem více podporovali, své služby využívali a dál doporučovali, dosáhli by větších šancí vyrovnat se s konkurencí. Stačilo změnit myšlení. Ten výrobek si koupím u souseda, třebaže je o něco dražší než v hypermarketu, ale nechám mu vydělat a on si zase objedná můj produkt podnikání, udělá zakázku na opravu svého porouchaného zařízení a já budu také profitovat.

Když to udělají všichni v ulici, pak malí podnikatelé přežijí.

JAK JE TO V NEMOCI

Chci upozornit právě na to odlišné my­šlení a nový pohled na problém, protože stejně to funguje i ve zdravotnictví a v péči o zdraví.

Často pořádám přednášky, které vedou posluchače k řešení různých zdravotních problémů. Komunikuji se stovkami klientů přes internetovou poradnu, kdy se mi lidé svěřují, naříkají, jak jsou bezmocní, jak si nevědí rady se svým problémem, nenachá­zejí pochopení u klasické medicíny, jsou v depresi a v internetovém dotazu slibují, že udělají cokoliv, jen aby se jejich stav zlepšil.

V internetovém dialogu s nimi pro­vedu rozbor a nabídnu jim také zmíněnou přednášku nebo podobně pracovní semi­nář, kde mají příležitost všechno to, co chtěli, získat. A nejednou se ukáže, že přijít nemohou, nacházejí různá objektivní zdů­vodnění, proč to nejde. Když komunikuji s lidmi, kteří se dostavili na přednášku, do­vídám se, že oni vlastně přišli kvůli svým příbuzným, dětem, partnerovi, a podstatné zjištění je v tom, že ti, kdo by si potřebo­vali přednášku vyslechnout, nepřišli. Na­víc na seminář většinou nepřijdou ti, kdo to mají „za humny“, nýbrž ti, kteří to mají velmi daleko, 400 km není vzácností…

Obávám se, že právě ono „myšlení sousedů“ je častou překážkou a brzdou v jejich uzdravení se.

PEVNÉ ROZHODNUTÍ

Lidé, kteří mají zdravotní problémy, a přitom nejsou spokojeni se svým lékařem a s tím, co užívají, by při pohledu z jiného úhlu totiž zjistili, že řešení jejich problé­mu vůbec nespočívá v tom, že jim nikdo nemůže pomoci nebo že nedostávají ten správný lék, nýbrž že jde o chybný způsob jejich myšlení, jak na svou nemoc nahlíže­jí. Je to úplně stejné jako s těmi sousedy.

Každý nemocný člověk si nese svou nemoc a také se sám na ní podílí, on sám se má léčit, ev. vyléčit, změnou toho, co dělá špatně. Potřebuje se napřed poučit.

Žádný lékař na světě, ba ani žádný lék to za něj neudělá definitivně. Člověk, který se za svým zjištěním vypraví 400 km, je na tom mnohem lépe, protože v tu chvíli uči­nil pevné rozhodnutí a udělal velký krok. Začal na tom aktivně pracovat. Nelituje finanční prostředky, dlouhou cestu ani čas. Ten člověk, který příležitost nevyužil, si ještě musí projít svou cestu poznání, ješ­tě hledá... Asi navštíví lékaře specialistu, vyhlášenou kliniku, bude užívat „vzácný“ lék, než zjistí, že se jeho problém nevyře­šil, ba naopak posunul do chronického sta­vu. Pak se teprve vydá na svou cestu, a ta bude pravděpodobně delší než 400 km.

autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA

https://www.celostnimedicina.cz/ mysleni-sousedu.htm

 

Líbí se mi 41MYŠLENÍ SOUSEDŮ - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 41
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"