Například: Dobré zprávy
Mojim blízkym, príbuzným a milovaným

Obraciam sa na všetkých ľudí, a v prvom rade na mojich, blízkych a priateľov. K celému môjmu okoliu, ktoré neverí v nebezpečenstvo katakliziem, neverí v cyklickosť zmien klímy. K tým ľuďom, ktorí si myslia, že kataklizmy sa dejú kdesi vo svete a ich sa to netýka. K tým, kto neverí, že ľudstvo sa nachádza v nebezpečenstve. K tým, ktorí považujú zjednotenie ľudí a vybudovanie Tvorivej spoločnosti za utópiu.

Obraciam sa na všetkých, ktorí chcú prebývať v blaženej nevedomosti a ísť s prúdom v nádeji, že sa o nich postará niekto iný, že oni sami nemôžu nič urobiť: „Čo ja sám môžem urobiť, som taký slabý.“ Moji drahí, takto žijeme už dlho. Nechali sme iných, aby rozhodovali o našom osude...

Len si predstavte, že všetci spolu kráčame po širokej ceste a ostalo nám už len niekoľko krokov k útesu a všetci sa ocitneme v priepasti. Ale nikto nás za to neodsudzuje. Ideme spolu so všetkými ľuďmi, všetci spoločne smerom schváleným spoločnosťou, kam sme išli pred mnohými rokmi. Ale vtedy bol útes ďaleko a z diaľky nebolo vidno, že by bola pred nami priepasť, aj keď si myslím, že to vtedy niektorí ľudia predvídali. A teraz ostalo len niekoľko krokov do okraja priepasti a mnohí si uvedomili, ako sa táto cesta skončí.

A tu zrazu vám niekto hovorí, že existuje cestička záchrany. Ak teraz z tejto cesty odbočíme a pôjdeme iným smerom po tejto cestičke, tak sa zachránime. Vari nevyužijete túto šancu?

Alebo druhý príklad: Vaše dieťa alebo blízky človek je nevyliečiteľne chorý. Všetky lekárske kapacity sú jednotné vo svojom názore a odmietajú ho ďalej liečiť. A tu sa zrazu objaví mladý, progresívny lekár a povie vám, že môže absolútne bezplatne vyliečiť vášho milovaného človeka. Dá vám nádej, že zachráni jeho život. Vari by ste s tým nesúhlasili? Neverím, že by to niekto z vás odmietol. 

Cesta, po ktorej teraz ideme, to je cesta spotrebiteľskej spoločnosti, kde je každý sám za seba, kde sú peniaze cennejšie ako ľudia, kde život obyčajného človeka nemá žiadnu hodnotu. 

A druhá cesta je cesta zjednotenia a vybudovania Tvorivej spoločnosti.

Úprimne povedzte, nevyužili by ste túto šancu, aj keď máte pochybnosti?

Tvorivá spoločnosť je výhodná pre všetkých ľudí na planéte. Na jej vybudovanie nie je potrebná revolúcia, likvidovanie ľudí, ktorí nesúhlasia, alebo hocijaké iné násilné konanie. Tvorivú spoločnosť môžeme vybudovať evolučnou cestou.

 Čím ma oslovuje Tvorivá spoločnosť a čo získam?

  • Hodnotu života a bezpečnosť každého človeka.
  • Zabezpečenie bývania a práce pre všetkých ľudí. Možnosť rozvíjať sa v súlade so svojimi záujmami.
  • Rovnaké príležitosti pre všetkých ľudí.
  • Kvalitnú a bezplatnú medicínu a vzdelávanie. 
  • Médiá poskytujú pravdivé informácie, televízia vysiela programy a filmy zamerané na pozitívny, tvorivý rozvoj Osobnosti našich detí (a nie deštruktívne filmy o zločincoch a vraždách alebo šou, v ktorých sa ľudia mlátia po papuli. 
  • Inflácia neexistuje a tie isté veci si môžete kúpiť za pevne stanovenú rovnakú cenu.
  • Veda slúži človeku, nie na posilnenie vojenskej moci. Vojny zaniknú. Robiť dobré skutky bude moderné. 

Takže, kto z vás je proti takýmto životným podmienkam? 

Čo stratím, ak si vyberiem Tvorivú spoločnosť, tvorivý smer rozvoja spoločnosti? 

Odpoveď je: nič. Tvorivá spoločnosť sa dá vybudovať tak, že sa najskôr vybuduje nové, ktoré potom vytesní to, čo už neslúži. 

Aké kroky môže urobiť každý už teraz, aby mohla
už v krátkom čase vzniknúť Tvorivá spoločnosť?

Je potrebné, aby sa všetci ľudia dozvedeli, že existuje alternatíva k spotrebiteľskej spoločnosti, že existuje alternatíva ku spotrebiteľskej spoločnosti, ktorá neprináša ľuďom úžitok.

Je potrebné, aby sa ľudia o tom rozprávali. A ak bude zrejmé, že väčšina ľudí chce Tvorivú spoločnosť vybudovať, potom politikom a poslancom nezostane nič iné, ako to zahrnúť do svojho volebného programu. Veď programy politikov vždy pozostávajú z potrieb a želaní ľudí.

Druhá vec je, že to neplnia, pretože formát spotrebiteľskej spoločnosti im umožňuje vyhnúť sa trestu. Odvolať poslancov je ťažké. Tvorivá spoločnosť bude usporiadaná tak, že poslanec, ktorý neplní vôľu ľudu, bude odvolaný v priebehu niekoľkých dní.

Chápem, že už nikto z vás neverí slovám kohokoľvek. Ale vybudovanie Tvorivej spoločnosti v priebehu 10 rokov je skutočne reálne!

Prečo je potrebné konať veľmi rýchlo?

Vráťme sa k prírodným kataklizmám. Vedci už chápu, že sa vo svojich predpovediach mýlili, pretože vývoj abnormálnych javov počasia jednoducho nie je lineárny. Od začiatku roku 2020, ak použijeme jazyk počítačových hier, v našej hre sme sa dostali na novú úroveň - „Klimatická apokalypsa“ (úroveň druhá). Práve teraz prudko rastie frekvencia a závažnosť katakliziem. Začala sa synchronizácia katastrof. I keď ešte nedávno (keď sme ako ľudstvo boli na prvej úrovni), od roku 2011 do roku 2018 sa kataklizmy vyskytovali len oddelene.

Zatiaľ čo prvá úroveň trvala približne 10 rokov, tak na druhej úrovni sa všetko výrazne zrýchľuje a vzrastá miera katastrof.

 A tretia úroveň — to bude úplná devastácia, ktorá prebehne veľmi rýchlo. Vtedy už nebude možné urobiť nič. 

Prečo je naše zjednotenie tak nevyhnutné?

Nemôžeme zastaviť to, čo prichádza. No môžeme to zmierniť a postúpiť na novú úroveň rozvoja. Ak sa spojíme, tak dokážeme prežiť. Zachránime civilizáciu, budúcnosť pre naše deti a vnúčatá. Budeme mať všetky zdroje a možnosti. Sme schopní budovať mestá na bezpečných miestach pre všetkých ľudí, kde sa pomestíme všetci. Dokážeme využiť nové technológie na to, aby sme pre nás zabezpečili všetko nevyhnutné. Nikto nezomrie hladom, nakoľko sa veda dostane na takú úroveň, že produkty budeme tlačiť ako na 3D tlačiarni. Ale to len v takom prípade, ak si my všetci, ako ľudstvo, zvolíme tvorivý smer rozvoja spoločnosti. Kde hlavnou hodnotou je ľudský život. Pretože zjednotenie ľudstva dokáže za určitých podmienok neutralizovať mnoho pohrôm.

Čo môže urobiť každý hneď teraz pre vybudovanie Tvorivej spoločnosti? Každý môže vyjadriť svoj názor na to, v akej spoločnosti by chcel žiť, môže sa pripojiť k projektu „Tvorivá spoločnosť“ a rozprávať o ňom svojim priateľom a známym.

Ak sa rozhodneš zostať v ústraní a čakať, pokiaľ sa pridajú tvoji známi alebo významní ľudia, aby si videl, čo bude ďalej, maj na pamäti, že možno bude chýbať iba jediný hlas. Práve ten tvoj hlas na to, aby sa zmenil smer rozvoja spoločnosti smerom k tvoreniu, k dobru a mieru. Porozmýšľaj nad tým, čo zanecháš svojim deťom, vnukom - úpadok alebo prosperujúci svet?! 

A na záver veľmi dôležitá informácia: 20. decembra 2020 sa o 16:00 uskutoční jedinečná online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme“. Konferencia je vysielaná naživo na allatra.tv, allatraunites.com, na všetkých sociálnych sieťach a online platformách na svete vo viac ako 12 jazykoch.

                           

účastníčka MSH ALLATRA Asija Abyzova 

Líbí se mi 21Mojim blízkym, príbuzným a milovaným - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 21
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"