Například: Dobré zprávy
MEZINÁRODNÍ TELEMOST „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“. ROZHODNUTÍ KONAT

Co nás inspirovalo k účasti na konferenci 11. května 2019?

Nejdůležitějším okamžikem je rozhodnutí. To je základní. Bylo rozhodnuto. Když se posadíš k duchovní praktice – samotné rozhodnutí tě v ní vede dál. A přesně tak to máme i my: právě rozhodnutí sjednotit naše úsilí v celém Španělsku  nás přivedlo ke společnému konání.  A poté se už začalo všechno formovat.

Je to sdružení lidí, kteří se dokonce ani navzájem neviděli.  Nemáme ani avatary ve Whats Appu, jen jsme se navzájem cítili ve zprávách a na společných hovorech. Bylo to neuvěřitelné. Spojili jsme se za účelem určitého konání, což nám mnohé objasnilo. Prostě v praxi, když se otevřeš a přijmeš lidi takové, jací jsou, tak tě to osvobodí. A v tomto osvobození vás Duchovní svět vede přesně tam, kde vaše činy přinášejí to nejcennější ovoce. A tady už nějaké výmluvy od vědomí vůbec nefungují. Toto je tak silné a upřímné vnitřní poselství, že ať se děje cokoliv, najdeš si čas na všechno. A všichni fungují jako jeden jediný proud a každá kapka ho doplňuje. A tento proud se stává mohutnější a silnější a veškerá úsilí se spojují do jednoho a u nikoho nevzniká přání dokazovat svoji pravdu. Všichni se navzájem doplňují svými nápady a celý proud se ubírá správným směrem. A vždy se najde přesně ta kapka, která chyběla ... Stává se, že systém člověka na chvíli znehybní, ale poté se znovu zapojí do společného proudu. A právě jeho kapička doplňuje celkový obraz toho, jak by to mělo vypadat. Tehdy se systém vzdává své pozice a my jednoduše jdeme dopředu.

Nehledě na všechny obtíže - nedostatek času, nedostatek zvláštních příležitostí, naši roztroušenost v různých částech Španělska – pochopili jsme důležitost této události. Prostě byl jasný záměr to uskutečnit. Vždycky jsme si všimli okamžiků, kdy přicházely pochybnosti, zda-li to dopadne dobře, nebo špatně, na tom nezáleží. Nejdůležitější je, jak již mnohokrát bylo řečeno  „Dělej, co je potřeba, a uvidíš, co se stane“. Hlavní je tvoje vnitřní upřímné konání. Hlavní je dělat všechno podle svědomí. Víš, že jsi udělal vše, co jsi mohl, že jsi v danou chvíli využil všechny svoje schopnosti, všechny možnosti, abys to udělal tak, jak nejlépe umíš. A to byl první malý krůček, který vedl ke globální události, která sjednotila obrovské množství lidí hovořících španělsky a připojila je k pochopení Pravdy, která nás všechny motivuje.

Ještě je velmi důležité pochopit, že pokud se rozhodneš něco dělat, tak tě nic nezastaví. Žádné překážky od systému, natož od vědomí. Nic nás nemůže ovlivnit, protože my,  jako Osobnosti, jsme součástí toho Světa, který vytváří a ničí světy, jako je náš. A toto porozumění ti dává takovou svobodu od vlivu systému, natož od tvého vědomí, protože ve skutečnosti jsou to jen „tupé dřevěné hrábě“, které je potřeba vylepšit a s jejich pomocí sloužit v tomto trojrozměrném světě.

Sjednotila nás touha podělit se se všemi těmito Znalostmi, díky nimž jsme získali vnitřní pochopení toho, co je skutečný Život a co je skutečné Štěstí. Účast na konferenci 11. května 2019 se stala šťastnou příležitostí říct mnoha lidem, že všichni dohromady můžeme změnit společnost tak, abychom žili jako jedna velká rodina, nezávisle na vzdálenosti, národnosti nebo náboženském vyznání.

Při provádění průzkumů v rámci projektu sociálního výzkumu „JEDINÉ ZRNO" jsme slyšeli od různých lidí stejné pochopení, že všichni chtějí totéž, každý chce žít v míru a lásce. Proto jsme se při pohledu na stejné problémy společnosti rozhodli udělat první krok k tomu, aby celý svět uviděl a pochopil, že pokud všichni chceme totéž a ve skutečnosti nás nic nerozděluje, tak proč tak nežijeme a proč dopouštíme, aby byly války, násilí v rodině a ve společnosti, rozvoj spotřebitelského formátu společnosti a úrovně myšlení? Právě teď nastal okamžik, kdy pro změny musíme začít konat a to hned teď.

Konference  11. května ukázala, že nás je mnoho takových, kteří chtějí konat a kterým není  lhostejný osud naší společnosti a zároveň jasné pochopení skutečnosti, že jsme v tomto úsilí jednotní, dává neuvěřitelné nadšení pro další společné akce.

Vždyť jen my, lidé,  jsme společně schopni udělat svět, ve kterém žijeme, takový, že se za něj před Bohem nebudeme stydět. 

 

Motivator_sance_na_hrane

 

 ... Od napsání tohoto článku uplynul nějaký čas. A nyní je jasně vidět, že právě okamžik rozhodnutí byl tou ezoosmózou, která inspirovala k tomu, aby se spojili španělsky mluvící lidé, kteří v sobě přijali AllatRa. Nakonec to přerostlo v takovou vlnu živého zájmu ze strany španělsky mluvícího obyvatelstva, že každý z nás každý den posiluje svoje úsilí vytvořit tutéž tvořivou společnost, pro kterou neexistují hranice. Konání v přátelství, konání v jednotě, konání za účelem zmnožení duchovního v sobě a ostatních. A je to takové štěstí, že nás, kteří to cítíme stejně, je každý den stále víc a víc.

A nyní už existuje zralé chápání, že sjednocení celého světa je reálné. To není víra, to jsou Znalosti podporované každodenní námahou a prací na sobě. Mnoho lidí již vidí a chápe zhoubnost spotřebitelské společnosti, která je na pokraji sebezničení. Mnozí cítí vnitřní potřebu žít v mírumilovné, tvořivé společnosti, měnit se k lepšímu, žít ve světě plném pocitu bezmezné Lásky a vzájemné úcty. Již nyní se lidé sjednocují na platformě MSH ALLATRA a organizují každý týden mezinárodní online konference, které se týkají různých oblasti lidského života. Na těchto setkáních účastníci diskutují o tom, jaká by měla být ekonomika, věda, medicína, vzdělávání, kultura a umění v tvořivé společnosti.

Zveme všechny lidi bez ohledu na věk, místo pobytu nebo společenského postavení, aby se připojili k mezinárodní konferenci nového formátu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE", která se uskuteční 9.5.2020 na platformě MSH ALLATRA.

 

Autor: účastnice MSH ALLATRA Nikola

 

Zdroj: https://allatravesti.com/mezhdunarodnyj-telemost-obshchestvo-poslednij-shans-reshenie-dejstvovat

 

Líbí se mi 9MEZINÁRODNÍ TELEMOST „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“. ROZHODNUTÍ KONAT - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 9
Podobné články:Komentáře

Jan Hubálek 06.03.2020 15:56 Odpověď

Nádherná konference, všem srdečně doporučuji se zapojit do té nadcházející, která se bude konat 9.5.2020.
Je to krásné, když se lidé spojují a jednají společně pro blaho celé společnosti.
Společně můžeme zvládnout cokoliv - třeba vytvořit tvořivou společnost, ve které je radost žít.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nikdo nemůže vstoupit do jedné řeky dvakrát, protože představuje minulost. Existuje jen pohyb řeky, protože ten představuje přítomnost.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"