Například: Dobré zprávy
Mezinárodní setkání účastníků MSH AllatRa

     Vážení čtenáři, drazí přátelé!

     Žijeme v nádherném období, v období velkých změn, kdy volba každého člověka hraje důležitou roli. Nacházíme se v období na Křižovatce. Je to období, kdy se lidstvo rozhoduje, jakým směrem se vydá, období velkých změn v přírodě, otázka osudu celé civilizace. Velmi bude záležet na každém z nás, protože každý člověk vědomě nebo nevědomě přispěje k této rozhodující volbě.

     Mezinárodní společenské hnutí AllatRa organizuje celosvětové projekty dostupné pro každého člověka a šíří čisté informace, které mění svět. Za tímto hnutím stojí sami lidé, kteří díky Znalostem v knihách Anastasie Novych a pořadech s účastí Igora Michajloviče Danilova, poznali jediné Zrno Pravdy a cítí vnitřní potřebu to šířit dál.

     V týdnu od 25.2. do 4.3. 2018 měl každý člověk možnost zúčastnit se mezinárodních setkání, workshopů a besed v Koordinačním centru MSH AllatRa v Kyjevě. Setkali se zde lidé z celého světa: z Ameriky, Jižní Koreje, Velké Británie, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Německa, Slovenska, Česka apod. Tito lidé se dělili svými zkušenostmi získanými v projektech MSH AllatRa, se zkušenostmi při práci na sobě. Vznikly zde nové mezinárodní týmy pro spolupráci. A ti, kteří již spolupracují, prohloubili svou aktivitu a nabyté zkušenosti předali dál. V těchto dnech měl každý možnost procítit skutečnou Jednotu a vyzkoušet si, co je to skutečná jednota v Duchu. Tento týden ale samozřejmě nebyl jedinou možností pro nově účastníky a společnou mezinárodní aktivitu.

     Tímto bychom Vás rádi pozvali na návštěvu do Koordinačního centra Zastupitelství MSH AllatRa v České republice, ve Valašském Meziříčí, kde lidé dobré vůle pokračují v těchto aktivitách, konkrétně každou třetí sobotu v měsíci od 11. hodin. Centrum je otevřené každému, kdo cítí vnitřní touhu přidat se k projektům MSH AllatRa a šířit tak čistou Pravdu, Lásku a RaDost, kterou nám Znalosti z Duchovního světa přinášejí.

     Centrum se sice nachází v České republice, avšak přijíždějí sem i dobrovolníci ze Slovenska, Polska, Německa a jiných zemí. Přijíždějí dabovat pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova do svých jazyků, natáčet rozhovory, psát scénáře, stříhat videa a tak dále.

      Společně zjišťujeme, že nic není překážkou, pokud je v našich nitrech upřímné přání šířit světlo. Doufáme, že brzy se centrum ve Valašském Meziříčí stane místem pro setkávání dobrovolníků ze všech států Evropy a možná i světa.

      Případné otázky o fungování centra, nebo přidání se k projektu MSH AllatRa, můžete posílat na emailovou adresu: [email protected], nebo můžete kontaktovat pana Michala Krawiece na telefonním čísle +420 733 111 676. Každý, kdo má vnitřní touhu přidat se k něčemu krásnému, je vítán.

     Každý, kdo slyší, je Přizvaný

a společně jsme síla, která je schopná změnit celý svět.

 

Tvořivá síla, vycházející od Boha, to je AllatRa

 

S úctou, tým AllatRa TV Česko Slovensko

Líbí se mi 91Mezinárodní setkání účastníků MSH AllatRa - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 91
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"