Například: Dobré zprávy
MEZINÁRODNÍ ON-LINE KONFERENCE

Mezinárodní fundamentální sociálně-výzkumný projekt JEDINÉ ZRNO, iniciovaný členy Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, pokračuje v aktivním sjednocování tisíců lidí po celém světě na základě zkoumání a osvojování si jediných duchovních zrn.

Účastníci projektu uskutečňují sociální video-průzkumy v různých koutech zeměkoule pro další rozsáhlý film JEDINÉ ZRNO.

První film „VOLBA“ vyvolal široký ohlas mezi vědci a odborníky různých specializací.

Na platformě ALLATRA se uskutečňují rozsáhlé konference na duchovně-mravní témata, zkoumané lidmi v projektu JEDINÉ ZRNO. Rovněž mezinárodní akce spojují lidi různých vyznání, profesí, sociálních sfér. Přidávají se odborníci humanitních i technických věd, pracovníci umění a kultury.

Iniciativu mezinárodní tvořivé komunikace podporují účastníci na celém světě. Jeden z takových příkladů – účastníci z USA zorganizovali v Atlantě (stát Georgie) kulatý stůl na téma: „Láska darující svobodu“ s představiteli různých kultur a vyznání. Na setkání u kulatého stolu byli přítomni novináři, kulturní a společenští zástupci z Indie, Číny, Venezuely, Etiopie, zástupci senátu státu Georgia a vědeckých kruhů. Prostřednictvím videokonference se ke kulatému stolu připojili rovněž členové MSH ALLATRA z více jak 20 států světa, mezi kterými bylo např. Irsko, Nový Zéland, Maroko, Nigérie, Korea, Itálie, Česko a jiné.

.00_40_41_04.Still020_1 секвенция.00_37_28_06.Still017 секвенция.00_02_18_01.Still007

Jedinečná zkušenost komunikace bez hranic, mimo časová pásma, na základě vnitřního hlubokého úsilí směřujícímu ke sjednocení na osnově Prapůvodních Znalostí, inspirovala všechny přítomné k další aktivní činnosti nasměrované na práci na sobě a k rozšiřování zrna Dobra a Lásky v životě společnosti. Účastníci se nadchli ideou uskutečňování kulatých stolů „JEDINÉ ZRNO“ ve svých zemích a městech, na univerzitách, vysokých školách a různých komunitách.

Takové mezinárodní on-line konference na téma jednoty, lidskosti, duchovně-mravních hodnot v praxi, sdružují a sjednocují lidi z různých kultur, národností i sfér činnosti. Když mohou lidé v otevřené atmosféře prodiskutovat naléhavé otázky celého lidstva z pohledu jednoty a duchovnosti – je to nový formát komunikace bez hranic. Tvořivá společnost, která je podrobně popsaná v knize ALLATRA, se díky konání každého realizuje v lidské společnosti už teď a tady.

 Marina (Atlanta, USA):

„Láska je potřebná pro každého člověka, ale skutečný význam tohoto slova byl postupem času částečně ztracený. Ve všech kulturách a náboženstvích bylo a je pochopení, že pozemská láska a Láska skutečná, jsou dva rozdílné pojmy. Skutečná Láska je láska duchovní, k Bohu, Duchovnímu světu a ke každému člověku jako potenciální duchovní bytosti bez výjimky. Je to láska, která dává člověku vnitřní svobodu a osvobozuje Anděla uvnitř každého člověka! Jak probíhá tento proces? Jak může Osobnost rozvinout v sobě hluboké pocity? Jak může každý z nás vybudovat společnost, ve které budou hlavními láska, dobro a lidskost?“

Těchto a jiných otázek se dotkla mezinárodní konference, organizovaná dobrovolníky MSH ALLATRA v rámci projektu JEDINÉ ZRNO v Atlantě v USA.

Konference se zúčastnili lidé z 25 států světa – Ukrajiny, Česka, Slovenska, Itálie, Běloruska, Německa, Irska, Ruska, Nového Zélandu, Malediv, Kazachstánu, Nigérie, Maroka, Moldavska, Kanady, Španělska, Uzbekistánu, Anglie, Koreje, Kolumbie, Etiopie, Venezuely, Indie, USA, Číny a Libanonu.


.00_40_26_07.Still025_1 секвенция.00_41_52_18.Still024 секвенция.00_39_56_14.Still021

Unikátní zkušenost komunikace bez hranic, mimo časová pásma na základě vnitřního hlubokého úsilí směřujícího ke sjednocení na osnově Prapůvodních Znalostí, shromáždila všechny zájemce.

V průběhu konference se lidé dělili o svá upřímná pochopení původního významu slova Láska, vycházejících z jejich vlastní zkušenosti a kulturních a náboženských tradic. Byly uvedeny nádherné příklady vzájemné pomoci a konsolidace lidí.

Rádi bychom vyjádřili obrovskou vděčnost všem dobrovolníkům MSH ALLATRA, kteří pomáhali při organizaci a podporovali realizaci této konference!

Citát z posledních stránek knihy AllatRa:

„Dnes se vytvořily takové jedinečné podmínky, díky nimž může lidstvo využít svoji šanci, obrátit monádu směrem duchovního rozvoje civilizace. Může vytvořit absolutně nové společenské světové zřízení, využít při tom nástroje informačního působení Živočišného rozumu na lidi, ale s naprosto protikladnými cíli a v naprosto protikladném směru – rozvoji lidstva duchovně-tvořivým směrem. Osobní vklad každého člověka do společné záležitosti duchovní a mravní přeměny lidstva je velmi důležitý. Můžu říci, že každý, dokonce i, zdálo by se, nejjednodušší a „bezvýznamný“ čin, vykonaný s cílem šíření Pravdy, se v konečném důsledku, ať tak či onak, projevuje na globální situaci ve společnosti a formuje její budoucnost. Jako se moře utváří z množství potůčků a řek, tak se i globální tvořivé informační pole formuje z myšlenek a činů množství lidí, kteří pochopili Pravdu a stali se jejími aktivními průvodci.“

 

Líbí se mi 30MEZINÁRODNÍ ON-LINE KONFERENCE "JEDINÉ ZRNO" - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 30
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"