Například: Dobré zprávy
Medzinárodná žurnalistika nového formátu

Žurnalistika je jedným z hlavných druhov činnosti, svojráznym nástrojom, ktorý formuje spoločenské názory, nálady, mienku a zjednocuje ľudí v jednom umelom informačnom poli.

V našej dobe sa stále častejšie stretávame so zámenami základných osnov novinárskej činnosti, takých, ako sú sloboda slova, predstava profesionalizmu, vnútorný redaktor, objektivita a iné. V dôsledku toho nástroj, ktorý je určený k formovaniu tvorivého vektoru myslenia v spoločnosti cestou popularizácie dobrých vecí, pozitívnych príkladov a ľudských skutkov a v prípade nutnosti informovať o krízových situáciách s ukázaním najpriaznivejšieho variantu východu z nich, pôsobí zjavne v opačnom zmysle. Či nenastal pre samotnú spoločnosť čas rozhodovať a prijímať aktívnu účasť v zmene formátu svetovej žurnalistiky?

Existuje veľmi jednoduchý princíp – akú chceme vidieť spoločnosť zajtra, takú ju ukazujeme v prostriedkoch masovej komunikácie (PMK) dnes. Inými slovami, aké informácie prevládajú v PMK dnes, takou sa stane spoločnosť už zajtra. Ak sa zamyslíme nad týmito slovami, tak vznikne zákonitá otázka – ak všetci normálni, zdravo uvažujúci ľudia chcú žiť v morálne zdravej spoločnosti, aby bolo možné v noci sa pokojne, bez obzerania prechádzať po ulici, aby rodičia nestresovali kvôli svojim deťom, vracajúcim sa zo školy, tak čo pre to treba urobiť?

Potreba formuje ponuku a nie naopak. Preto ak samotná spoločnosť vyžaduje od PMK písať a vypovedať viac o peknom, dobrom, tak ony jednoducho budú povinné zmeniť svoj formát. Napríklad, ukazovať relácie s dobrými skutkami ľudí, pozitívne príklady z histórie, venovať viac materiálov štúdiu kultúrneho života spoločnosti, archeológie, literatúry a iných smerov, ktoré vytvárajú tvorivý svetonázor spoločnosti. Vari vo svete niet dobrých príkladov, ktoré možno neustále osvetľovať v PMK? Samozrejme, že sú a je ich množstvo! Podstatné je chcieť, prestať sa ostýchať a začať o tomto hovoriť. Pozerať na okolitý svet, ľudí a ich skutky cez prizmu Dobra a Ľudskosti. Veď v tomto spočíva práca skutočného žurnalistu. Spoločnosť musí sama sledovať čistotu informácií v PMK.

Vo svete existuje veľmi veľa poctivých novinárov, ktorí venujú tejto ušľachtilej činnosti veľkú časť svojho života, neľutujúc ani síl, ani vlastného času. Som presvedčený, že oni môžu podať dôstojný príklad celému svetu. Vďaka činnosti sociálne zodpovedných ľudí, medzinárodná žurnalistika nového formátu (vrátane verejného projektu ALLATRA-ŽURNALISTIKA) každý deň naberá tempo a rozširuje sa po celej planéte prostredníctvom šírenia tvorivých, dobrých správ. Tvorivá žurnalistika je povolaná spojiť svetové spoločenstvo v jedinom úsilí – duchovno-mravnom ozdravení ľudstva.

                                          file_1

 

Sloboda slova – to je voľnosť, alebo zodpovednosť? Profesionalita novinára.

 

V ozajstnej vede, ako i v každej profesii, neexistujú „autority“ a ani byť nemôžu, pretože činnosť ozajstného Človeka, profesionála v akejkoľvek sfére – to je proces spoznávania Pravdy a nie prostriedok dosiahnutia moci. Preto slobodné PMK formujú skutočne Slobodní ľudia, čiže ľudia s dominanciou duchovných hodnôt.

Ak človek má vnútornú túžbu pravdivo informovať verejnosť, tak tomu nič nemôže zabrániť. Profesionálni novinári a hlásatelia, nezávisle od sponzorujúcich strán, môžu prinášať správy v úplne inej kvalite. Napríklad sa neboja vylučovať emocionálne zložky, v procese ozvučovania textu prenášať akcenty na iné slová a sem-tam vypustiť informáciu negatívneho charakteru. Takéto, zdanlivo bezvýznamné činy, sú schopné od základu zmeniť obraz vnímania diváka. Taktiež prinášajú neoceniteľný úžitok samotnému žurnalistovi, jeho duchovnému rozvoju – človek sa začína zodpovedne stavať k tomu informačnému prúdu, ktorý prenáša cez svoju činnosť.

Často tiež narážame na nepochopenie alebo chybné ponímanie pojmu „sloboda slova“ v žurnalistike. Ponímanie slobody slova v prvom rade závisí od stupňa vnútorného rozvoja človeka, jeho duchovnosti. Veď sloboda slova nie je právom na všehoprípustnosť. Sloboda slova – to je zodpovednosť oznamovať obyvateľstvu hodnoverné informácie, potvrdené rôznymi zdrojmi. Informácie, oslobodené od domnienok, alebo „objednaných“ správ, výhodných pre určité okruhy osôb, pretože profesia skutočného novinára predpokladá krištáľovú čestnosť a predovšetkým pred sebou samým, pred svojim Svedomím. Pritom novinár sleduje, k čomu vyzýva charakter správy, uvedomuje si rozsah následkov prezentovaných informácií a navrhuje tvorivé spôsoby riešenia tej či onej situácie. Tento svojrázny vnútorný redaktor z pozície, dá sa povedať duchovného Pozorovateľa, aj určuje skutočný profesionalizmus novinára.

 

Kto je to novinár tvorivej spoločnosti?

 

Informácie sú neoddeliteľnou časťou života nielen každého človeka, ale aj celého materiálneho sveta. Všetko je zložené z informácií. Vedeli o tom predchádzajúce civilizácie, hovorí o tom stále častejšie moderná veda.

Vychádzajúc z elementárnych základných princípov, každý z nás je osobitým nositeľom a vodičom informácií, čiže v podstate novinárom. Každodenne komunikujeme s množstvom ľudí, delíme sa o novinky, ktoré nás zaujali, vykonávame analýzy rozličných situácií. Proces takejto komunikácie je natoľko prirodzený, že nevyvoláva nijaké komplikácie. Preto novinárom tvorivej spoločnosti je každý člen tejto spoločnosti, čiže uvedomelý, zvedavý človek, ktorý samostatne analyzuje hodnovernosť informácií, predkladaných v PMK a rozširuje správy, dovolávajúce sa k duchovnej zložke ľudí.

Osobitná úloha v tomto procese je venovaná občianskej žurnalistike. Tento termín označuje možnosť písať, natáčať video na zaujímavé témy a umiestňovať ich na rôznych otvorených zdrojoch, napríklad videoportáloch, blogoch, sociálnych sieťach, autorských stĺpcoch v rôznych PMK atď. Veď toto je možnosť každého človeka, nezávisle od profesie, zapojiť sa do tvorivej činnosti v PMK, predovšetkým na internete. Je to sociálna zodpovednosť každého človeka – začať popularizovať výlučne tvorivé informácie, hovoriť o nutnosti práve ich rozširovania, o dôležitosti pre život samotného človeka prinášať iba tvorivosť a dobro okolitým ľuďom. Vtedy sa pozitívne zmeny vo svete uskutočnia okamžite. A v skutočnosti je to veľmi jednoduché urobiť!

Je interesantné, že populárna fráza „zmeň sa ty a zmení sa celý svet“ nie je metaforou, ale kľúčovým zákonom. Stáva sa to zrozumiteľným, keď poznáš princíp fraktálnosti Vesmíru a informácie uvedené v správe „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“. Napríklad je známe, že každý fraktál sa rozkladá na nekonečne malé časti, ale pritom odráža vlastnosti celku. Pri zmene vzoru jedného fraktálu sa v súlade s tým mení celková štruktúra celého vzoru. Tento fyzikálny princíp ilustruje, že človek sa nemá usilovať zmeniť vonkajšie podmienky a celý svet, ale jednoducho začať od seba, sám sa naučiť byť Človekom činu, každodenne víťaziť nad svojimi strachmi, šablónovitými postojmi, vnášať skrze seba viac dobrého a svetlého do tohto sveta.

Vo svetovej spoločnosti je pozorovaný nedostatok pravdivých informácií o podstate prebiehajúcich javov. V danej súvislosti internetových technológií je aj žáner žurnalistiky jednoduchým, ale účinným spôsobom rozširovania znalostí medzi širokým okruhom verejnosti. Ale pre využitie potenciálu tejto linky je potrebná aktívna účasť každého človeka, ktorý sa dotkol zŕn pôvodných Znalostí.

„...Ľuďom je vlastné napodobovanie a asociatívne myslenie. Ale dôležitejšie je sám sa stať Človekom a nestrácať cenný čas na hľadanie toho, kto sa usiluje o to isté. Oveľa väčší úžitok človek ako Osobnosť môže priniesť sebe aj spoločnosti, keď sa sám stane príkladom pre iných.“

                                                                                                                                                                 
 Z knihy „AllatRa“

 

Líbí se mi 82Medzinárodná žurnalistika nového formátu - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 82
Podobné články:Komentáře

Michaela 31.05.2018 13:26 Odpověď

Živím sa žurnalistikou. Vidím, že sa to dá aj inak. Len sa treba držať toho, čo naozaj chceš a cítiť. A nedať sa vtiahnuť do toho, čo sa prieči tvojmu presvedčeniu. :-)


Markéta 14.05.2018 18:32 Odpověď

Vždycky mě bavilo psát a číst. Je to jediná záliba, která mi vydržela od samého dětství, je to něco, do čeho můžu dát kus sebe. Ať už se dělím o zkušenost, nebo hledám informace… Chtěla jsem proto jít studovat žurnalistiku, ale odmítala jsem vstoupit do koloběhu fám, lží a manipulace. Ale nyní, s rozvíjením žurnalistiky nového formátu, se už nebojím rozvíjet se v této oblasti a věřím, že se brzy stane tento čestný a pozitivní formát žurnalistiky oficiálním. :)Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je hloupé opěvovat toho, kdo v tobě vidí jen svou budoucí potravu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"