Například: Dobré zprávy
Meč, propichující draka

 

„V tom je mé tajemství, je to velmi jednoduché: Ostražité je pouze srdce. To nejdůležitější očima neuvidíš.“

                                                                    (Antoine de Saint-Exupéry „Malý princ“)

 

Jak je známo z dávnověku až do dnešního dne, podstatu toho či onoho pojmu nebo jevu člověk pociťuje na vnitřní úrovni. Rozšiřme slova z úvodního úryvku a vzpomeňme mystiky Východu – Sufie, kteří také mluvili o vnitřním pohledu. „My hledáme toho, kdo vidí“ - říkali.

Nebo u Rúmího jsou tyto řádky:

„Ne sluch, ale srdce,

To je znalec zpěvu.“

Srdcem, samozřejmě, nebyl míněn orgán, ale vnitřní podstata člověka, jeho Osobnost. To, čím ve skutečnosti člověk je. Nebo takováto slova Ibn al-Farida:

 „Ne mysl, leč srdce miluje,

a Jasné je mu, co mysli nejasné je.“

Může se objevit otázka: a k čemu autoři nabádají těmito úvahami o pocitech a srdcích? Co vlastně... Otázka je přirozená, a proto na ni rychle odpovím. Jde o to, že 2. srpna 2017 došlo, co se týče významu, k bezprecedentní události. Vzhledem ke své závažnosti, s ohledem na budoucnost celého lidstva, s máločím srovnatelné. Přesněji řečeno, je srovnatelná jen s jedinou událostí v celé historii moderní civilizace, událostí, ke které došlo 21.12.2012, kdy Anastasia Novych dokončila práci na knize „AllatRa“. Byla to epochální událost, která nebyla nikterak komentována systémovými médii. Objevil se pouze skromný záznam na oficiálních stránkách spisovatelky:

 

„Vážení čtenáři!

Spěchám Vám oznámit, drazí přátelé, že jsem právě dokončila práci na nové knize nazvané „AllatRa“.

                                                                                                                  S úctou, Anastasia Novych.“

                                                                                                                             (09:00 - 21/12/2012)

 

A tak se, podle předpovědí mnoha proroctví, tato událost 21. 12. 2012 udála. Nastal konec starého světa – a nastoupil začátek Světlé Epochy – Epochy Lásky, Milosrdenství, Dobra a Spravedlnosti! Je možné, že toto téma rozvedeme v dalších článcích.

Nyní se vrátíme k události z 2. srpna 2017, kdy spatřila světlo světa Živá Kniha Moudrosti nebo, pokud chcete, Kniha Života – Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému. Tato událost, jejíž rozsah není schopno vědomí pochopit, má pro celou naši civilizaci osudový charakter! „Proč si to myslíš?“ – může se zeptat nějaký čtenář. Odpovím. Celé lidstvo, každý člověk na Zemi má jen jednoho jediného nepřítele – systém Materiálního rozumu. A jako jeho agent (nebo zástupce) je v každém z nás – vědomí. Lidstvo bojuje po staletí, válčí samo se sebou a úplně zapomnělo, že existuje jeden jediný satan, který se skrývá v každém z nás. Živá Kniha z něj strhává masku, a navíc, odhaluje podstatu toho, jak se vymanit z jeho okovů. Ano, pořad je dlouhý, ale jsou v něm všestranně odkryty všechny hlavní momenty potřebné k tomu, aby každý člověk poznal sebe skutečného a odhalil svou pravou podstatu. Aby lidé na celém světě dospěli k opravdovému vzájemnému porozumění a jednotě. Aby lidstvo přežilo období globálních katastrof. A to nejdůležitější, co je v pořadu odhaleno, je to, jak dosáhnout Svobody! Ne Svobody iluzorní a pomíjivé, ale opravdové Svobody Ducha! A proto je tento pořad meč, který propichuje draka, svírajícího Gaiu ve svých spárech. Meč, který přesekává okovy tmy ve vědomí lidí. Meč, který přináší Svobodu nám všem, neboť ozářením tmy ve vědomí, odhalil tento pořad veškerému lidstvu Pravdu o Svobodě!

Každý člověk je schopen uzřít tuto Pravdu svým srdcem. Myšlenky v hlavě budou člověka od zhlédnutí pořadu odrazovat:

„K čemu to potřebuji? Promrhám na to tolik hodin? Co je tam tak důležitého? Co tam může být, co bych už nevěděl? Nic nového tam nemůže být řečeno? Jak může být dosaženo svobody pouhým shlédnutím nějakého pořadu? Co je to za blbost? Pitomost, žvanění!!! Mám mnohem důležitější věci na práci!“

Samozřejmě to není celý výčet možných výmluv a vytáček vědomí. Není ani potřeba všechny vyjmenovávat. Domnívám se, že podstata je i tak jasná. Chci se jen obrátit k těm, kteří mají odvahu následovat volání srdce...

Nevěřte mi slovo od slova, neberte má slova jako definitivně poslední pravdu, je možné, že pro vás osobně bude tento pořad něčím jiným. Ale prověřte a vyvoďte své vlastní závěry, koneckonců, je to váš život a vy jste za něj zodpovědní. Následujte volání srdce a mějte odvahu mu důvěřovat. Vždyť pouze ono vám poví celou Pravdu.

 

Autor: Kamil

Zdroj: https://allatravesti.com/mech_pronzayuschiy_drakona

 

Líbí se mi 73Meč, propichující draka - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 73
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"