Například: Dobré zprávy
Magnetosféra: oslabení magnetického pole Země

Co je to magnetické pole?

Magnetické pole Země neboli „geomagnetické pole“ je neviditelný štít, který chrání naši planetu před účinky kosmického záření a slunečního větru.
Slunce neustále vyzařuje proudy ionizovaných částic, které jsou pro život na Zemi nebezpečné. Magnetické pole Země nedovoluje škodlivým částicím proniknout na povrch planety a nutí je ohýbat se kolem Země.

Nebýt magnetického pole, vypadala by Země jako marťanská poušť. Ve dnech slunečních bouří se sluneční vítr prudce zesiluje. Vyvolává polární záře a magnetické bouře na Zemi, a úroveň radiace v ionosféře se zvyšuje natolik, že je v tuto dobu pro astronauty nebezpečné vycházet do otevřeného kosmu.

Při otáčení Země vzniká magnetické pole. Toto magnetické pole se nachází ve vzájemné interakci s magnetickým polem Slunce. Když probíhá kolosální výhoz sluneční hmoty při erupcích na Slunci, elektromagnetická vlna přenáší svou energii do magnetosféry Země.

Vznik napětí uvnitř Země

Kromě toho elektromagnetická vlna působí na elektrické proudy cirkulující uvnitř Země. Některé z hornin mají piezoelektrický efekt – v momentě působení elektrického proudu začínají deformace a expanze. To je právě jeden z mechanismů, který je příčinou vzniku napětí uvnitř Země. Kromě toho, pokud v jádru dochází k uvolnění energie, zvyšuje se zahřívání, spodní vrstvy pláště se také přehřívají a konvekční toky proudí aktivněji. To vše vede k nárůstu napětí v útrobách Země. Konvektivní toky posouvají litosférické desky, což má následnou souvislost s geofyzikální aktivitou Země.

                                      litosférické dosky

Co je to magnetosféra?

Při interakci geomagnetické pole se slunečním větrem se kolem Země vytvoří plazmatický plášť, zvaný magnetosféra. Magnetosféra obklopuje Zemi ve vzdálenosti 70 000 - 80 000 km ve směru Slunce ve vesmíru, což si lze představit jako přibližně 12 poloměrů Země.

Na odvrácené straně se rozprostírá přes několik set poloměrů a vytváří magnetický chvost. Tvar a velikost magnetosféry jsou určovány silou vnitřního magnetického pole Země a tlakem slunečního větru.

Geomagnetické pole


Geomagnetické pole prostupuje všemi třemi plášti Země: litosférou, hydrosférou a atmosférou. Má také zásadní dopad na klima a počasí. Změny v jeho intenzitě mohou vést k výrazným výkyvům teploty, atmosférického tlaku a četnosti srážek, a také k bouřkám, hurikánům a jiným živelným pohromám.

Země jako obrovský magnet


Země působí jako obrovský magnet, jehož jižní pól se nachází na geografickém Severním pólu a severní na tom Jižním. Ve skutečnosti se geografické a magnetické póly Země neshodují nejen ve „směru“. Je třeba oddělit geografické a magnetické souřadnice, protože osa magnetického pole je nakloněna vzhledem k ose rotace Země o 11,6 °.

Vzhledem k tomu, že rozdíl není příliš podstatný, můžeme pomocí kompasu určit směr geografických pólů. Střelka kompasu ukazuje přesně na jižní magnetický pól Země a téměř přesně na geografický Severní. Kdyby byl kompas vynalezen před 720 000 lety, ukazoval by i na geografický i na magnetický severní pól.

Jádro se skládá z pevných vnitřních a tekutých vnějších částí. Má se za to, že vnější kapalné jádro vytváří elektrické proudy. V jádru dochází ke konvekci, což vede k uvolnění tokových proudů a formování magnetického pole.

                                                         Magnetické pole Země

Živelné pohromy

Vědci ALLATRA SCIENCE analyzovali dopady mnoha živelných pohrom. Odhalili spojení magnetického pole a seismické aktivity. Například před zemětřesením v japonské prefektuře Fukušima v roce 2011 byly na území japonského souostroví pozorovány změny věkovitých magnetických variací.

Rovněž se před začátkem seismické aktivity objevily anomálie magnetického pole Země. Vědci z Tokijské univerzity použili metody strojového učení k získání rychlých a přesných vyhodnocení lokálních geomagnetických polí pomocí dat získaných z několika bodů, což potenciálně umožňuje odhalit změny vyvolané zemětřesením a tsunami.

Fauna, flora a magnetické pole


Například stěhovaví ptáci se orientují při hledání cest právě podle něj. Kromě ptáků využívají magnetické pole Země jako GPS mořské želvy. Vědci prokázali, že rostliny, které volně rostou, se orientují ve směru jižního magnetického pólu. Tento efekt byl u rostlin velmi podrobně studován jak v přírodních, tak i v umělých podmínkách.

                                                    Rostliny, které voľně rostou, se orientují ve směru jižního magnetického pólu

Člověk a magnetické pole Země


Na rozdíl od jiných fyziologických vlivů, nemusí člověk vliv magnetického pole pociťovat. Nicméně organizmus na něj neustále reaguje funkčními změnami nervového a kardiovaskulárního systému a mozkové činnosti, což souvisí s různými náladami, bolestmi hlavy.

Vědci dospěli k závěru, že oslabení magnetického pole Země je předzvěstí zesílení a navýšení přírodních katastrof. Ke změně napětí magnetického pole Země dochází na povrchu nerovnoměrně. Nejvíce se mění na západní polokouli, zejména nad Severní a Jižní Amerikou. Vědci už v roce 2014 varovali, že právě na těchto územích bychom měli v následujících letech očekávat nejzávažnější katastrofy.

Více naleznete ve videu „Prudká změna v MAGNETICKÉM POLI Země. Co říkají vědci? FAKTA A PROGNÓZY 2019“ na allatra.tv

Existuje východisko?


Igor Michajlovič Danilov: Vždyť problémy, které nyní probíhají, jsou podmíněny zcela jinými procesy. Je to cykličnost, která nezávisí na lidech, a ať bychom nyní dělali cokoliv, stejně bude probíhat, je to přirozené. Ale otázka je, co poslední den, bude-li nebo nebude. Je ještě čas pro přijetí řešení lidmi. Ale znovu, vědomí řekne: opět čas, opět strašení. Ne, žádné strašení. Nikdo nikoho nestraší, a nestojí za to roztrpčovat se kvůli tomu… Je možné nás vůbec neposlouchat. K čemu? Je možné žít jako dosud, a vše u vás bude tak, jako dosud. Ale ne dlouho."

Z pořadu „Klima, budoucnost je teď“

 

Ve Zprávě „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi, efektivní způsoby řešení daných problémů“ se píše: „Vzhledem k hrozící globální katastrofě musí lidé zcela nezbytně změnit svůj postoj k sobě a ke společnosti, tady a teď. Vždyť nevíme, kým budeme zítra - uprchlíkem nebo hostitelem, a jaké budou naše šance na přežití v té či jiné situaci“.

Zpráva „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi, efektivní způsoby řešení daných problémů“ zdarma ke stažení na allatra.tv.

Líbí se mi 6Magnetosféra: oslabení magnetického pole Země - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 6
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"