Například: Dobré zprávy

Ticho a klid, láska a cit

Ticho a klid, láska a cit chytit tu nit a už ji nepustit.

Čtěte více


Keď sa do Ducha Svätého ponoríš

Keď sa do Ducha Svätého ponoríš, dušu svoju pohladíš,

Čtěte více


Všude kolem sebe dobro hledáme

Všude kolem sebe dobro hledáme, když vykročíme opačným směrem, brzičko ho poznáme.

Čtěte více


Vnitřní duchovní opora

V dnešní době si lidé při hledání čehokoli zvykli zaměřovat pozornost pouze na vnější hmotný svět, a tak se ani nezamýšlí nad tím, že to je provokace mysli, která se snaží nahradit skutečnou práci na sobě hledáním materiálního, odvádí pozornost člověka od myšlenky vytvořit skutečnou duchovní oporu ve svém nitru.

Čtěte více


Vážení přátelé!

K dnešnímu dni, úsilím společensky aktivních, iniciativních, poctivých a svědomitých lidí z celého světa, kteří přijali Znalosti obsažené v knize AllatRa, bylo založeno mezinárodní společenské hnutí ALLATRA s cílem, aby se všichni lidé dobré vůle, mohli spojit a společnými silami realizovat různé projekty, sdílet jedinečné zkušenosti svého duchovního rozvoje a společně se podílet na zkvalitňování života ve světové společnosti. http://ibisbooks.cz/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=2&nums=7

Čtěte více


Znalosti byly dány proto, aby si lidé navzájem pomáhali

DUCHOVNO K DUCHOVNÍMU! Prapůvodní znalosti se odedávna předávaly lidem nezištnou cestou. To je hlavním vodítkem pro všechny, kteří hledají Pravdu a chtějí jít duchovní cestou.

Čtěte více


O chlapečkovi, který hledal svou hvězdičku

Tento příběh je věnovaný všem lidem, kteří svou dobrotou a láskou rozsvěcují svět kolem nás!

Čtěte více


Brožura: Agapit Pečerský - první slovanský lékař

Mnoho duchovních tajemství je skryto před zraky lidí. Poznat a procítit je může jenom člověk s otevřenou duší, dobrým srdcem a upřímnými úmysly. Na tomto světě není nic nemožné, pokud je duše naplněna Láskou a Vděčností k Bohu! http://ibisbooks.cz/dload/broshura_agapit_pecersky_cz.doc

Čtěte více


Pověst o sv.Agapitovi Pečerském

Agapit Pečerský (? - 1095) – světec Kyjevské Rusi, lékař nezištný, relikvie kterého jsou stále uloženy v Kyjevo-Pečerské Lávře, jehož ostatky mají dodnes zázračnou moc a léčí stovky lidí.

Čtěte více


Výlet do Kyjeva

Jak to vlastně všechno začalo. Po přečtení knihy „Sensei ze Šambaly I“ jsme s manželkou netrpělivě očekávali druhý díl tohoto výjimečného příběhu, který nás oslovil nejen svojí upřímností, ale hlavně jednoduchou pravdou a moudrostí...

Čtěte více


Ezoosmóza

Se skrytou realitou se člověk setkává dennodenně. Poznání jejích tajemství pomáhá člověku nejen získat zkušenosti, jak v tomto světě existovat, ale je to další krok k tomu, jak více poznat sebe samého… Mnohé tak zvané lidské nemoci, nenadálé depresivní stavy, pokusy o sebevraždu, nešťastné případy či vraždy jsou často důsledkem projevu činnosti skrytých sil. Kdysi byli odvážlivci, kteří se jim postavili a chránili lidi na té straně reality. Nyní je miska vah Dobra a Zla v rukou samotného člověka. O všem rozhoduje jeho ezoosmóza.

Čtěte více


Mnozí se nachází v závěrečné fázi vývoje své duše...

Mnozí se nachází v závěrečné fázi vývoje své duše, takže jsou v intenzivním hledání. Dokonce tito lidé mají zvláštní znamení.

Čtěte více
Myšlenka dne

Na každého Vidžaje se najde Radža.


Kalendář událostí