Například: Dobré zprávy
Kult těla

Co je to zdraví? Jak velký význam zaujímá v životě člověka? Často slyšíme v naší konzumní společnosti následující větu: „Hlavně, aby bylo zdraví“. Ovšem, potřebuje člověk primárně zdraví, aby se cítil šťastný? Koneckonců, vzpomeňme si, když jsme byli mladí a zdraví, moc jsme o tom nepřemýšleli, brali jsme to jako samozřejmost. Až teprve později, když vidíme, jak léta plynou, začínáme ho považovat za jakousi „cennost“ nebo spíše jako možnost, žít svůj rychle ubíhající život, aniž bychom se museli o tělo starat, obtěžovat se s ním, či ho léčit. Ve stáří pocíťuje každý člověk veliký rozdíl ve vnímání sebe sama: uvnitř se cítí mladý, ale tělo bez ohledu na něj stárne.

To nám v prvé řadě ukazuje, že nejsme jenom tělem, ale jsme i tím, co prožíváme uvnitř (náš vnitřní život). O tom vyprávěli mudrci, o pohroužení se do sebe. Ale může být člověk opravdu šťastný i bez zdraví? Samozřejmě, že může. To už dokázali lidé, kteří navzdory těžkým životním situacím našli svoji vnitřní duchovní oporu a dokonce vým příkladem pomohli mnoha dalším lidem, i když byl jejich zdravotní stav velmi vážný. Pokud má člověk vnitřní, hluboký pocit štěstí, nevymění ho za nic na světě, ničím vnějším se to nedá nahradit. Ovšem, pokud taková vnitřní opora chybí, máme v hlavě samé zmatky (nekontrolované myšlenky) a tělo sužují nemoci, je velmi obtížné takto žít, neustále na sobě cítit nedokonalost své ulity (obalu), „tohoto s časem rezavějícího stroje“, ve kterém jsi jako vězeň.

Proto je skutečným lidským zdravím naše duchovní zdraví a všechno ostatní se podle potřeby poskládá. Je nutné udělat to nejdůležitější. Nikdo doopravdy neví, jak dlouhý bude jeho život, vždyť každý člověk může zemřít náhle, v kterýkoliv okamžik. Není žádným tajemstvím, že pro normální fungování těla je důležité nepromarnit své zdraví na „rozmary mládí“ a udržovat jej v dobrém stavu tak, jako starostlivý vlastník pečuje o své auto a dodržovat základní pravidla péče. Tělo potřebujeme, abychom se dostali do bodu své duchovní transformace.

Člověk by neměl být otrokem svého těla, naopak, využít ho výhradně pro duchovní cíle. Tělo samo o sobě je spolehlivý stroj, pokud se s ním správně zachází. Je mu vlastní samoregulace, tj. tělo samo ví, co je pro něj dobré, co mu chybí, jaké živiny má doplnit, samo vysílá signály. Například, má chuť na taková jídla, ve kterých jsou obsaženy jemu prospěšné a potřebné látky. Důležité je, abychom uměli naslouchat takovým požadavkům a jednoduše tělu dovolili vykonávat své funkce, abychom nezapomínali provádět včasná preventivní opatření, ale zároveň nepropadali kultu uctívání tohoto našeho vozidla.

Hlavní tajemství zdraví spočívá v celostním nazírání člověka na svět, tímto se začíná jakékoliv uzdravení, a především to duchovní. Přístup člověka k opravě „svého auta“ (těla) záleží na zkušenostech a jeho chápání smyslu života. Jestliže správně porozumíme přirozenosti svého těla a uvědomíme si, jak je ve skutečnosti pomíjivé, potom je stárnutí v pořádku a ani umírání není překážkou. Toto tělo je jen pronajaté auto. Jednoho dne jej budeme muset vrátit. Ovšem pronajaté auto není to nejdůležitější! Nejdůležitější je - Kdo je řidičem vašeho auta? Znáte svého řidiče, svoji původní přirozenost? Většina lidí lpí na svém autě a vůbec se neobtěžuje tím, aby poznala svého řidiče. Pro takové lidi jsou vysoký věk, nemoci a smrt velmi těžké. Každý se jen bojí, aby nepřišel o své auto. Ale vždyť hmota je jen sekundární, primární je duchovní podstata člověka. Pro všechny zájemce o své zdraví by bylo velice přínosné pozorně si přečíst zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ a knihu „AllatRa“. V nich obsažené znalosti se pro mnohé lidi stávají opěrným pilířem v jejich osobním pohledu na svět, naplňují smyslem jejich životy a následně i nemoci ustupují a ztrácí svoji moc nad tělem Osobnosti, která směřuje k duchovním výšinám.

Anna Litvinenko

zdroj: http://allatra-science.org/publication/mult-tela

 

 

Líbí se mi 35Kult těla - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 35
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Moudrost je bohatstvím duše, nikoli věku.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"