Například: Dobré zprávy
Kukulkán: Pohled zblízka

Opět se vracíme k tématu starobylých architektonických chrámových struktur a pyramid, jelikož je nám zřejmé, že tyto struktury byly postaveny vysoce duchovními bytostmi na určitých místech s dodržováním přísné geometrické proporce a především s určitým cílem. A vůbec ne divošskými domorodci pro své strašlivé obřady obětování, jak se nám snaží vnutit zastánci oficiální historie. Historikové zaujímají pozice, jak kdo píská, a to přibližně v duchu melodie: "Nezadávejte zbytečných otázek, všechno je i tak jasné." Nicméně ne všem. Proto i nadále budeme v našich publikacích pokračovat ve zkoumání těchto podivných, tajemných a bezpochybně sakrálních staveb, nacházejících se prakticky na všech kontinentech světa. Na rozdíl od nám podobných hledačů pravdy, my se budeme opírat o Prapůvodní Znalosti, přinesené světu Bódhisattvou Rigdenem Djappo. Jsme si jisti, že když ne my, tak naši následovníci jednou určitě najdou klíč k vyřešení těchto prastarých tajemství. Nyní se podíváme blíže na chrám Kukulkán.

CHRÁM KUKULKÁN

kukulkan_1

Chrám se nachází na poloostrově Yucatán v Mexiku. Hlavní pyramidální část stavby se nachází ve starověkém městě Májů pod názvem Chichén - Itzá, což v překladu znamená "Studna kmene Itza». Chrám byl založen přibližně v 7. století naší éry. Znalosti, kterými disponovali geniální stavitelé jedné z nejvíce kultovních staveb na světě, jsou neuvěřitelné, především, co se týče přesnosti umístění vzhledem k zemským pólům.

Pozornost si zaslouží informace z předchozího článku "Ikona Panny Marie" Obměkčení zlých srdcí (Sedmibolestná)":

Pokud bychom vedli rovnou linii po středu Chrámu Kukulkán, tak tato linie bude mít odchylku 17 stupňů od geografického a 2 stupně od magnetického severního pólu. Tyto dva stupně se utvořily v průběhu tisíc let, jelikož magnetický pól není stálý ale "plovoucí", ale v době stavby byl Chrám Kukulkán absolutně přesně vyrovnán dle magnetického pólu země. Takto přesné umístění konstrukce umožňovalo zaznamenávat dny rovnodennosti 21. března a 22. září. Jak se jim povedlo postavit pyramidu takovým způsobem, nikdo neví, ale dokonce i při dvou stupňové odchylce opeřený had Kukulkán i nadále slézá z nebe v Šibalbu 21. března a odchází do nebe 22. září, tvoříc 7 ohybů stínu, které padají pod šikmým úhlem od devíti stupňů pyramidy na severozápadní stranu.Archeologové se domnívají, že velekolepá chrámová stavba se jeví místem síly indiánů v mayské kultuře. Dříve kolem chrámu stály stovky stavení, která jsou nyní ruinami. Stavení lze rozdělit do dvou skupin:

• první VI.-VII. století. n. l.., vztahují se k mayskému období,

• druhé X.- XI. století. n. l.., k tolteckému období

 

STUDNA

Poblíž chrámu se nachází unikální studna se strmými hladkými stěnami. To vypovídá o tom, že obyvatelé byli dobře zásobeni vodou. Hloubka studny je 50 m a  průměr 60 m.

kukulkan_2 

kukulkan_3

OBSERVATOŘ

V období vlády Mayů město Chichén - Itzá získalo status náboženského centra, ve kterém vzkvétalo umění a věda. Na území chrámu se dokonce nachází napůl zničená observatoř, jejíž kořeny sahají dokonce do 7. století naší éry! To je zajisté důvod k zamyšlení! Její ruiny jsou jasně vidět na fotce.

kukulkan_4

Foto: Ruiny observatoře v Chichén - Itzá

 

STUPŇOVITÁ PYRAMIDA KUKULKÁN

V období vlády toltéků, dle názoru vědců, byla věnována značná pozornost praktice lidských obětování, která byla součástí jejich náboženství. Nejznámější a zároveň nejzáhadnější strukturou na území města je stupňovitá pyramida Kukulkán neboli (El Castillo).

kukulkan_5 

Když byla pyramida prvně nalezená archeology v 19. století, zdaleka nevypadala tak pestře, jak se jeví dnes po moderní rekonstrukci. Džungle a čas se na ní podepsali a pokryli její povrch pískem a vegetací.

kukulkan_6

kukulkan_7

Chrám Kukulkán je záhada, k jejímuž rozřešení se vědci začali přibližovat teprve ve 20. století. Na západním zábradlí schodiště se odehrává hlavní tajemství tohoto svatého města: světlo a stín vytváří tělo 30-ti metrového hada, lezoucího podle pohybu slunce nahoru nebo dolu v době rovnodennosti. Není divu, že takový jev přitahuje velké množství turistů a přináší dobrý příjem do státního rozpočtu. Bohužel, lidi mají zájem jen o vnější dějství a nechtějí se zamyslet nad skrytým smyslem daného poslání, - nad tím, co nám vlastně chtěli stavitelé předat.

OPEŘENÝ HAD Quetzalcóatl (Ketzalkoatl)

Mayská legenda vypraví o tom, že v roce 987 náčelník jménem Kukulkán ("had, pokrytý peřím quetzala") dorazil do této oblasti a udělal Chichén - Itzú svým hlavním městem.

Hlavní chrám Chichén-Itzy byl zasvěcen Kukulkánu, ochránci Toltéků. Kult boha Kukulkána byl přinesen do Chichén - Itzy Toltéky. Říkali mu Quetzalcoatl - "Opeřený Had". V mayském jazyce "Opeřený Had" zní jako "Kukulkán", anebo přesněji - "K'uk'Ulkan". Je třeba mít na paměti, že historie Ameriky zná alespoň dva Quetzalcoatla - Kukulkány. Jeden z nich - Akatl, je Topiltzin Quetzalcoatl, bývalý vládce Tollánu, vůdce Toltéků, který v X. století ovládl Yukatán a byl zbožnován ještě během svého života. Druhý Quetzalcoatl - Kukulkán, byl božstvem indiánů kmene Nahua - bůh větru a vzduchu, obdařen vlastnostmi kulturního hrdiny, vynálezce psaní a ochránce znalostí. Zakazoval indiánům přinášet lidské oběti a radil jim nahrazovat je květinami a vonným kořením. Indiáni hluboce uctívali tohoto Boha. Tradice ho nazývá "vousatým bílým bohem", podobnému na Evropana. Proto se indiáni chovali ke španělským dobyvatelům s takovou otevřeností a důvěřivosti - jejich příjezd přijali jako návrat Quetzalcoatla se svými následovateli.

 

CHRÁM VOUSATÉHO MUŽE

Na území komplexu se nachází dost zajímavá stavba: chrám Vousatého Muže (Temple of the Bearded Man). Chrám leží v severní části pole pro hru s míčem. Dostalo se mu takového názvu díky reliéfu uvnitř chrámu. Často ho nazývají Severním. Uvnitř je vynikající akustika, která umožňuje slyšet šepot člověka z jakéhokoliv úhlu v sále.

kukulkan_8

kukulkan_9

 

QUETZALCOATL, historický odkaz:

kukulkan_10kukulkan_11

kukulkan_12kukulkan_13_a

Quetzalcoatl - "had pokrytý zeleným peřím", též "drahý otec hadů, rozrušující cesty"- v mytologii indiánů Centrální Ameriky jedno z třech hlavních božstev, bůh-stvořitel světa, tvůrce člověka a kultury, vládce živlů, bůh ranní hvězdy, dvojčat, patron žreců a vědy, vládce hlavního města Toltéků- Tollána. Měl spoustu podob, z nichž nejdůležitějšími jsou: Eacatl (bůh větru), Tlauiskalpantekutli (bůh planety Venuše), Sholotl (bůh dvojčat a netvorů), Ce Ákatl Topiltzin Quetzalcoatl - syn Mishkotla a Chimalmat.

 

KUKULKÁN, historický odkaz:

(Bůh Kukulkán Muzeum mayů, "Kukulkán (Gukumatz) - "okřídlený had", v mayské mytologii  je jedním z hlavních božstev. Kukulkán - bůh čtyř Svatých Darů - ohně, země, vzduchu a vody; každý prvek byl spojený s božským zvířetem nebo rostlinou:

Vzduch - Orel,

Země - Kukuřice,

Oheň - Ještěrka,

Voda - Ryba.

V rukopisech a v mayské kultuře je Kukulkán prezentován šesti symbolickými obrazy. Je to v podstatě obraz hada. Také byl znázorňován v podobě orla, jaguára, ulity, a nakonec, jako flétna z kostí. Kukulkán byl u pozdních Mayů uctíván jako bůh větru, dárce deště, bůh planety Venuše, zakladatel několika císařských dynastií a velkých měst. Kukulkán byl zobrazován v podobě hada s lidskou hlavou. Podle některých mayských mýtů byl svět stvořen dvojicí bohů - Kukulkánem a Churokánem. Churokán - bůh všech divokých přírodních sil. On je - "srdce hor" - bůh zemského nitra, jeskyní, zemětřesení, sopek; bůh ohně, ale zároveň i chladu, severu, ledu; je to bůh temnoty, noční hvězdné oblohy; je to bůh statečnosti. Aby mohl vyzkoušet mužnost mladých bojovníků, vyzýval je v noci na boj v podobě jaguára.

Uvnitř pyramidy se nachází ještě jedna záhadná struktura, dodnes nevyjasněná vědci. A tou je - akustická iluze. Kroky lidí, kteří jdou po schodech zvenku, se uvnitř stávají podobné zvuku ptáka quetzala. Mayové a Aztékové považovali tohoto ptáka za posvátného. Můžeme se jenom domnívat, za jakým účelem byl udělán tento efekt napodobující zpěv ptáka quetzala.

PYRAMIDA UVNITŘ PYRAMIDY

Další záhadou chrámu Kukulkán je "pyramida uvnitř pyramidy". Uvnitř hlavní stavby se nachází ještě jedna devíti-stupňová pyramida menšího rozměru. Kvůli čemu potřebovali stavitelé postavit pyramidu uvnitř jiné pyramidy však i nadále zůstává tajemstvím. Vstup do této svatyně byl objeven relativně nedávno, ve 20. století.

 

kukulkan_14

kukulkan_15

Na vrcholu vnější pyramidy leží malý chrám se čtyřmi vchody, kde podle legendy údajně byla spáchana obětování Kukulkánu.

kukulkan_16

 

JAGUÁŘÍ TRŮN

Na vrcholu vnitřní pyramidy archeologové našli posvátnou stavbu - "Jaguáří trůn" - symbol moci a trůn nejvyššího vládce. Tento objev však nakonec přinesl víc tajemství než odpovědí.

kukulkan_17

Trůn je udělán formou těla jaguára. Je vytesán z kamene, tělo mocného zvířete je obarvené rudo-oranžovou barvou s vtroušeninami z černo-zeleného nefritu a mušlí. Sedmdesát tři nefritových kotoučků napodobují skvrny na kůži jaguára. Z nefritu jsou udělány i široce otevřené oči dravce. Zuby, ve vyceněné tlamě, jsou vytesány z kamene sopečného původu. Vědci se domnívají, že původním majitelem trůnu byl sám Topiltzin Quetzalcoatl.

 

JEZERO POD KUKULKÁNEM

Pod pyramidou Kukulkán archeologové nedávno objevili podzemní jezero. Vědci z institutu geofyziky v Mexiku svůj objev ohlásili 13. srpna 2015 na tiskové konferenci. Podzemní jezero bylo nalezeno s pomocí elektrotomografického průzkumu půdy poblíž pyramidy. Dutina s vodou se nachází v hloubce okolo 20 metrů pod základy pyramidy. Určitě se mnou budete souhlasit, že se jedná o zajímavý inženýrský kousek - postavit obě stavby nad jezerem.

kukulkan_18

 

Zde záhady nekončí. Když se podíváte zezdola na schodiště, zdá se, že šířka schodů dole a nahoře pyramidy je úplně stejná. Tento optický efekt zvyšuje velkolepost a rozsah stavby. Ve skutečnosti se ale schodiště rozšiřuje takovým způsobem, aby se kompenzoval efekt perspektivy.

kukulkan_19

 

NA ZÁVĚR

  • Chrámový komplex měl dost velkou studnu, a proto byl dobře zásoben vodou, a i podzemní jezero mohlo být dobrým zdrojem vody. Nabízí se otázka, proč historici tvrdí, že v chrámu se přinášely oběti bohu deště? Odkud mohl vzniknout tento předpoklad?
  • Ještě jedním zajímavým prvkem pyramidy je schodiště, které se rozšiřuje od zdola nahoru. Pro člověka jdoucího po schodišti se vytváří efekt rozšíření cesty. Nepřipomíná vám to Most Činvat? "Starověké indo-iránské náboženství zoroastrismus pravilo, že duše zemřelých se objevují před Mostem Rozdělení (Činvat Parvata), přes který se mohou dostat do ráje. Most, který se zužuje jako ostří břitvy pro hříšníky, a rozšiřuje pro zbožné - obraz, který také můžeme pozorovat na některých středověkých křesťanských obrazech pekla a ráje.

 Více o Mostu Činvat naleznete v článcích: https://polahoda.cz/cinvat_most_vedouci_pres_propast

https://polahoda.cz/cinvat_most_vedouci_pres_propast_-_2._dil

 

Já - most nad černou propastí,
Já - světlo nad věčnou temnotou,
Nevídaný žebřík
Mezi nebem a zemí... 

  • Podle legend:  "Na vrcholu pyramidy leží malý chrám se čtyřmi vchody, kde jakoby byly přinášeny oběti Kukulkánu". O jakých fyzických obětích může být řeč, jestliže civilizace, hledíc na pozůstatky duchovních znalostí, pravděpodobně dosáhla rozkvětu a kulturního obrození? Současní vědci dodnes neumí odpovědět na mnohé otázky, nicméně všichni chvátají ve svých "velikých" dílech udělat závěr o krutosti dávných předků. Podle našeho názoru, jde o typické chyby, které jsou charakteristické pro současnou historii a vědu.
  • O pravé podstatě přinášení obětí si lze udělat názor díky textu z knihy Allatra:
    Je nutné položit na oltář svého života svou živočišnou podstatu, zříkajíc se od množství její přání a klamných úmyslů. Jelikož to je jediná oběť, přijatelná Bohem, otevírající člověku duchovní cestu do Jeho světa... Člověk s čistými myšlenkami, který se zřekl mnohých svých přání a zvedl se nahoru po žebříku, obětoval na oltáři svou živočišnou podstatu a odcházel do světa Boha...
  • Sedmdesát tři nefritových kotoučků na trůně, které napodobují fleky na kůži jaguára, se nám zdály být trochu zvláštní. Všechny historické zdroje, jako přes kopírák, se odvolávají na jediný pramen a tvrdí, že počet kamenů je přesně 73. Samozřejmě, je to pouze náš názor, ale majíc prapůvodní znalosti, usuzujeme, že stavitelé prostě nemohli nevědět o čísle 72 -  počtu dimenzí materiálního vesmíru. Nicméně, necháme to na posouzení čtenářů.
  • Všechny vyčíslené zvukové, optické, architektonické efekty stavby Kukulkán vyvolávají velký respekt k jejich stavitelům, kteří v té době neznali technologii kola a všechny práce dělali ručně. Připomeňme si, že Mayové nepoužívali tažná zvířata.
  • Kukulkán - bůh čtyř Svatých Darů - ohně, země, vzduchu a vody. Není to náhodou asociace se Čtyřmi bytostmi člověka?
  • Nakonec nás zaujala zajímavá zmínka o vousatém Bílém Bohu a chrámu Vousatého Muže. A máme tendenci, už po několikáté, hledat paralely s Rigdenem Djappo (nebo přesněji, s jednou z jeho předchozích inkarnací)...

Literatura:

http://atlantida-pravda-i-vimisel.blogspot.com/2011/11/blog-post_20.html
http://godsbay.ru/maya/quetzalcoatl.html
http://teftelkin.livejournal.com/3716.html

 

Připravili: Маxim Perepelica a Dato Gomarteli 

Líbí se mi 23Kukulkán: Pohled zblízka - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 23
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"